Solar Magazine - CBb: zonnepanelen te laat in gebruik genomen, boer kan fluiten naar subsidie
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CBb: zonnepanelen te laat in gebruik genomen, boer kan fluiten naar subsidie
© Frank Cornelissen | Dreamstime.com

CBb: zonnepanelen te laat in gebruik genomen, boer kan fluiten naar subsidie

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft geoordeeld dat het ministerie van Economische Zaken terecht de subsidie van een melkveehouder verlaagde, omdat hij zijn zonnepanelen te laat in gebruik nam.

Het betreffende boerenbedrijf wist in de SDE+-subsidieronde van 2018 een subsidiebeschikking te bemachtigen. De melkveehouder annex akkerbouwer zou maximaal 478.800 euro subsidie toegekend krijgen voor de aanleg van 0,4 megawattpiek zonnepanelen. De uiterste ingebruiknamedatum was aanvankelijk 21 december 2019, maar werd met 1 jaar verlengd omdat er vertraging was opgetreden, veroorzaakt door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de agrariër lagen.

35.910 euro
Het bedrijf heeft vervolgens in december 2020 aan CertiQ medegedeeld een zonnepaneelinstallatie van 0,03 megawattpiek te hebben gerealiseerd. Enkele maanden later – in maart 2021 – heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de maximaal te verlenen subsidie voor de zonnepaneelinstallatie verlaagd tot 35.910 euro, omdat het gerealiseerd vermogen van de pv-installatie lager is dan het vermogen waarvoor de subsidiebeschikking was verleend.

Het door de boer aangetekende bezwaar is vervolgens door het ministerie afgelopen oktober ongegrond verklaard. Het bedrijf is tegen dat besluit in beroep gegaan.

Stroomnet vol
De pv-installatie is weliswaar kleiner dan gewenst, maar dat komt volgens de agrariër omdat het stroomnet vol is. De boer wil de installatie vergroten tot de oorspronkelijk beoogde grootte zodra er voldoende transportcapaciteit op het stroomnet beschikbaar is. Hij heeft daarom verder uitstel gevraagd van de ingebruiknameverplichting en een verlenging van de subsidiabele periode met een redelijke termijn. De boer vindt dat het probleem dat hij niet kan terugleveren aan het stroomnet niet voor zijn rekening mag komen, want dit zou veroorzaakt worden door een tekortschietend rijksoverheidsbeleid.

Het CBb is echter resoluut: de boer heeft op het moment van de ingebruiknamemelding de zonnepaneelinstallatie niet gerealiseerd met het vermogen waarvoor de subsidie is verleend. Dat de boer van plan is de pv-installatie in een later stadium alsnog te vergroten, maakt dit niet anders. De ingebruiknamedatum kan op basis van de regelgeving maar één keer verlengd worden met 1 jaar, en het ministerie heeft dat ook gedaan. De uiterste ingebruiknamedatum is verstreken en de SDE+-regeling biedt volgens het college geen ruimte voor een verdere verlenging van de ingebruiknametermijn.

Ongegrond
Ook het argument dat het volle stroomnet is ontstaan door een falende overheid veegt het CBb van tafel. ‘Daargelaten dat deze stelling niet is onderbouwd, is niet gebleken dat appellante (red. de boer) voorafgaand aan het aanvragen van subsidie en het aanleggen van de (beperkte) installatie informatie heeft ingewonnen over de teruglevermogelijkheden, dan wel op dat punt toezeggingen van de netbeheerder heeft gekregen.’

Het CBb heeft het beroep van de melkveehouder annex akkerbouwer dan ook ongegrond verklaard. Voor een proceskostenveroordeling bestaat volgens het college geen aanleiding.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Operations Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
enie.nl zoekt:

Installatiepartner Zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Regio Noord, Midden en Zuid Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!