logo
wvhj2023
© Trina Solar
© Trina Solar
13 augustus 2022

‘Fabrikanten kunnen dit jaar mogelijk niet voorzien in vraag naar zonnepanelen’

Het is allerminst zeker dat wereldwijde fabrikanten van zonnepanelen dit jaar de vraag kunnen bijhouden. Vooral een tekort aan polysilicium is daar debet aan. Hiervoor waarschuwt marktonderzoeksbureau PV InfoLink.

Te midden van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne proberen landen wereldwijd de uitrol van zonne-energie te versnellen. Onder meer in China en Europa overtreft de vraag volgens de analisten van PV InfoLink het aanbod. Het Chinese marktonderzoeksbureau heeft de verwachte vraag naar zonnepanelen inmiddels naar boven bijgesteld tot 239 à 270 gigawattpiek. Dat is 12 procent hoger dan de prognose die begin dit jaar werd afgegeven. De wereldwijde productiecapaciteit van fabrikanten lijkt met 264 tot 468 gigawattpiek weliswaar toereikend, maar toch konden zij in de eerste helft van het jaar om diverse redenen niet aan de vraag voldoen.

China
China heeft volgens PV InfoLink in de eerste helft van het kalenderjaar 30,9 gigawattpiek aan nieuwe pv-installaties toegevoegd. Dat is een stijging van 137 procent op jaarbasis en de verwachting is dat deze groei zich in de tweede helft van het kalenderjaar zal voortzetten. De vraag naar zonnepanelen voor het hele kalenderjaar wordt geraamd op een recordhoeveelheid van 83 gigawattpiek.

Amerika
De uitrol van nieuwe zonnepaneelinstallaties op de Amerikaanse markt wordt dit jaar verstoord door een tekort aan aanbod, met als gevolg dat in het eerste kwartaal slechts 3,9 gigawattpiek aan zonnepanelen werd geïnstalleerd. Dat betekent een daling van 22 procent op jaarbasis.

1,2 gigawattpiek daarvan was afkomstig van de residentiële pv-markt; een stijging van 30 procent op jaarbasis. In het nutssegment daalde het aantal installaties juist met 41 procent tot 2,2 gigawattpiek. De ‘withhold release order’ – een bevel tot inhouding tot aangetoond is dat producten niet uit de regio Xinjiang komen – van de Amerikaanse Customs and Border Protection (CBP) is samen met de commotie rond importheffingen de grootste oorzaak van het tekort. De vraag komt volgens de analisten desondanks naar verwachting uit op 28 tot 32 gigawattpiek.

Europa
Europa heeft volgens cijfers van PV InfoLink in de eerste helft van het kalenderjaar 43 gigawattpiek aan zonnepanelen geïmporteerd. De analisten stellen dat bijna 30 procent daarvan is geïmporteerd door verticaal geïntegreerde fabrikanten die in Europa strategische voorraden willen aanhouden. De reële vraag voor dit jaar wordt namelijk geschat op ‘slechts’ 55,6 gigawattpiek; een stijging van 33 procent op jaarbasis.

Tekort aan polysilicium
De sleutel tot succes om dit jaar aan de wereldwijde vraag naar zonnepanelen te voldoen, ligt volgens de marktonderzoekers bij de polysiliciumfabrikanten. De productiecapaciteit van polysilicium wordt door PV InfoLink voor dit kalenderjaar geschat op 1.180.000 ton, waarbij de  fabrieksoutput neerkomt op silicium voor ongeveer 324 gigawattpiek aan zonnepanelen. Hoewel de productiecapaciteit daarmee de vraag naar zonnepanelen van 239 à 270 gigawattpiek overtreft, blijft het aanbod van polysilicium om meerdere redenen een knelpunt.

‘De nieuwe productiecapaciteit voor polysilicium heeft meer tijd nodig om online te komen, waarbij de productiegroei op kwartaalbasis 2 tot 4 procent lager ligt dan in het wafersegment’, duiden de analisten van PV InfoLink. ‘Aangezien het aanbod pas in het vierde kwartaal sterk zal groeien, hamsteren wafermakers en verticaal geïntegreerde bedrijven in de eerste 3 kwartalen van het jaar polysilicium, wat resulteert in een ernstig tekort. In combinatie met een langere doorlooptijd in de scheepvaart als gevolg van de coronapandemie, blijft het echte polysiliciumaanbod op de markt krap ten opzichte van het productievolume van zonnepanelen. Bovendien vergt de productie van polysilicium hoge eisen aan zuiverheid. Daarom voeren fabrikanten elk jaar apparatuuronderhoud uit om de zuiverheid en veiligheid onder controle te houden. Dat regelmatige onderhoud en ieder ongeval kunnen de productie stopzetten of verminderen.’

Hoogste prijs in 10 jaar tijd
Het polysiliciumtekort zorgde er in de eerste helft van het kalenderjaar voor dat de prijzen omhoog schoten en het hoogste niveau in 10 jaar tijd bereikten. Ook de versnelde ingebruikname van nieuwe wafercapaciteit droeg bij aan het polysiliciumtekort.

‘Het niet kunnen verkrijgen van voldoende polysilicium drijft de productiekosten van wafers op, omdat fabrikanten niet op volle capaciteit kunnen draaien’, duiden de analisten. ‘De stijgende siliciumkosten hebben geresulteerd in prijsstijgingen voor wafers en zonnecellen. De wafer- en zonnecelsegmenten kunnen de meerkosten voorlopig doorberekenen. Toenemende kosten zetten zonnepaneelfabrikanten echter onder enorme druk, omdat ze de hogere prijzen niet kunnen doorberekenen aan eindgebruikers.’

Productiekloof
Maar volgens het marktonderzoeksbureau is er licht aan het einde van de tunnel. ‘In het vierde kwartaal zal het reële aanbod van polysilicium met ongeveer 22 procent groeien ten opzichte van het derde kwartaal, wat leidt tot een aanbod van bijna 100 gigawattpiek. Dit zal de productiekloof met wafers vergroten en het siliciumtekort verminderen. Hierdoor zullen de prijzen waarschijnlijk terrein verliezen. Dat gezegd hebbende, kan het aanbod krap blijven en kunnen de prijzen hoog blijven als de vraag groter wordt dan verwacht. Het vierde kwartaal is immers het traditionele hoogseizoen.’

Op de langere termijn, vanaf het eerste kwartaal van 2023, zal de productie van polysilicium aanzienlijk groeien ten opzichte van de vraag. ‘De marktsituatie op korte termijn is afhankelijk van de voorraadactiviteiten van fabrikanten vóór Chinees Nieuwjaar’, waarschuwen de analisten. ‘Naarmate het aanbod geleidelijk toeneemt, zal het tekort aan polysilicium naar verwachting in de tweede helft van 2023 keren, waardoor de prijzen in de toeleveringsketen weer op een gezond niveau kunnen komen. De kortetermijnrelatie tussen vraag en aanbod en de winstprestaties in de toeleveringsketen zullen echter voortdurend blijven veranderen als gevolg van beleids- en marktontwikkelingen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten