Solar Magazine - Provincie Utrecht: te veel zonne-energie, meer windenergie nodig in 3 Regionale Energiestrategieën
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Utrecht: te veel zonne-energie, meer windenergie nodig in 3 Regionale Energiestrategieën
© Jarretera | Dreamstime.com

Provincie Utrecht: te veel zonne-energie, meer windenergie nodig in 3 Regionale Energiestrategieën

De 3 Regionale Energiestrategieën in de provincie Utrecht bevatten te veel plannen voor zonne-energie. De provincie Utrecht stelt daarom dat de gemeenten extra plannen voor de komst van windmolens moeten maken.

Op basis van de tussenbalans over de Regionale Energiestrategieën in de provincie Utrecht - RES U16, RES Amersfoort en de 3 Utrechtse gemeenten in RES Foodvalley - concludeert het provinciebestuur dat de 3 energieregio’s een extra inspanning moeten doen om de Klimaatdoelen voor 2030 te halen.

Achterblijven
Met name het achterblijven van planvorming rond windenergie zet volgens het provinciebestuur de provincie onder druk. Naar verwachting wordt met de huidige voortgang iets meer dan de helft van de doelstelling van 2,4 terawattuur wind- en zonne-energie in 2030 gerealiseerd, te weten 1,38 terawattuur.

Om de deadline van 2030 te halen, moeten volgens het tijdpad van de RES de projecten vergund zijn op 1 januari 2025. Om dat te halen, moeten medio 2022 de procedures gestart zijn. Nu dit voor het overgrote deel van de plannen nog niet het geval is, komt het halen van de doelen in gevaar. De provincie roept gemeenten daarom op voor 1 december met meer locaties voor windmolens te komen en om bestaande plannen sneller op te pakken. Mochten gemeenten voor die datum onvoldoende plannen aandragen, dan is het alternatief dat zij de keuze voor locaties overlaten aan de provincie. Wettelijk is de provincie bevoegd om plannen vast te stellen voor windparken van meer dan 5 megawatt. Inzet van de ruimtelijke bevoegdheden heeft echter niet de voorkeur van de provincie, want die ziet liever dat gemeenten zelf plannen oppakken. Ondersteuning van gemeenten om tot meer en concretere windplannen te komen, krijgt daarom prioriteit.

Balans zon-wind
Want waar de realisatie van zonnepanelen op daken goed op schema ligt, zijn sommige plannen die in de RES’en waren opgenomen voor windparken weggevallen en zijn daar weinig tot geen andere plannen voor in de plaats gekomen. Ook zijn er te weinig uitgewerkte reserveplannen.

Momenteel is de verhouding in opgesteld vermogen aan zonne- en windenergie in de 3 Utrechtse RES’en circa 90 om 10 procent. De provincie stelt dat dit geen goede balans is. Voor een goede balans zou het nodig zijn om in 2030 provinciebreed minimaal jaarlijks 1 terawattuur windenergie op te wekken.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager Woningbouw

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Werkvoorbereider Particulier

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!