Solar Magazine - Pleidooi voor nationale taskforce die circulariteit zonne-energiesector gaat coördineren
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Pleidooi voor nationale taskforce die circulariteit zonne-energiesector gaat coördineren

Pleidooi voor nationale taskforce die circulariteit zonne-energiesector gaat coördineren

Het regieteam Circulaire Maakindustrie pleit voor een nationale taskforce om de zonne-energiesector in de komende jaren de overstap naar circulaire zonnepanelen en zonneparken te kunnen laten maken.

Via het Rijksbrede Programma Nederland Circulair in 2050 zet het kabinet samen met maatschappelijke partners in op het creëren van een circulaire economie. Onder de vlag van het programma werken 5 transitieteams aan het realiseren van dit doel. Het regieteam Maakindustrie heeft – als onderdeel van Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) – de routekaart Circulaire Maakindustrie opgesteld.

Routekaart
In die routekaart is uitgebreid aandacht voor circulaire zonneparken. Het transitieteam constateert dat de pv-markt weliswaar volwassen is, maar de stap naar circulariteit nog gezet moet worden. ‘Waar de focus van de industrie en overheden tot nu toe vooral lag op het omlaagbrengen van de kosten van zonne‐energie, is deze verlegd naar het ontwikkelen van technologische en beleidsmatige oplossingen voor duurzame inkoop, reparatie, hergebruik, ontwikkeling en productie van circulaire zonnepanelen en recycling van pv-producten.’

Dit vraagt volgens het team om tal van technologische innovaties, ketensluiting, nieuwe businessmodellen, (Europese) normeringen, nieuwe (keten)samenwerkingen en een set aan beleidsmaatregelen om de pv-markt duurzaam en circulair te maken. ‘Daarnaast zijn Nederland en Europa te lang afhankelijk geweest van productie en ketens die elders lagen. Strategische autonomie is op weg naar 2030 van belang. Er moet ruim baan worden gegeven aan Nederlandse producenten en marktcoalities die reeds of in de nabije toekomst forse stappen zetten op het gebied van circulariteit. De transitie naar een circulaire pv-markt vergt iets van meerdere partijen en van meerdere (beleids)instrumenten. Daarbij is een belangrijke impuls dat Nederlandse en Europese inkoopcriteria erop gericht zijn om pv te ontwikkelen en in te zetten met een lagere milieu‐impact; solar footprint.’

Belangrijke uitdagingen
Om tot een grotere circulariteit te komen voor zonnepanelen en zonneparken zijn er een aantal belangrijke uitdagingen waar de genoemde ‘prestaties’ (red. zie kader) volgens het transitieteam een verschil kunnen maken.

‘Een groot deel van de huidige geïnstalleerde zonnepanelen bereikt over 5 à 10 jaar de status van einde levensduur. Van hoogwaardige recycling en hergebruik van grondstoffen is nog geen of amper sprake. Dit vraagt om organiserend vermogen alsmede innovatie op het gebied van recycling. Zonnepanelen met nog voldoende rendement moeten een tweede leven kunnen krijgen, en niet voortijdig worden afgeschreven zonder daarin belemmerd te worden door vigerende subsidiestelsels.’

Taskforce nodig
Over de noodzaak van een taskforce meldt het transitieteam het volgende: ‘Om het organiserend vermogen in Nederland vanuit verbindende kabinetsopgaven – Klimaat & Energie, Bouwopgave en Circulariteit – te organiseren op impact binnen circulaire Zon PV is een bovenregionaal multidisciplinair programmateam (Taskforce) nodig dat in verbinding staat met de regio’s, Fair Solar Netwerk en bekende partijen als Holland Solar, Stichting OPEN, Europa. Dit vernieuwersnetwerk is agenderend en jaagt vernieuwing aan.’

‘De circulaire strategie met het meeste potentieel voor een bijdrage aan het overkoepelende effectdoel CO2‐emissiereductie is “recycling”. De inzet van materialen uit gerecycleerde stromen zorgen voor de significante CO2‐emissiereductie’, besluit het transitieteam.

De 4 circulariteitsdoelen van de routekaart

Op de routekaart naar een circulaire economie voor de maakindustrie heeft het transitieteam de 4 onderstaande circulariteitsdoelen en beoogde prestaties voor de pv-markt opgenomen.

Circulariteitsdoel 1 | Slow the loop: levensduurverlenging en hergebruik huidige generatie zonnepanelen
Beoogde prestaties zijn het herijken van bestand instrumentarium of aanvullend instrumentarium ontwikkelen ten behoeve van het stimuleren en opschalen van marktcreaties rondom circulaire productontwikkeling. Ook wordt gestreefd naar langdurig (her)gebruik van zonnepanelen en terugwinning van hoogwaardige grondstoffen.

Circulariteitsdoel 2 | Narrow the loop: reductie van de footprint van zonnepanelen, zowel op het gebied van milieu‐impact, als gebruik van zeer zorgwekkende stoffen (lood, pfas), als modulair hergebruik van componenten
Er moeten ambitieuze inkoopcriteria ingevoerd worden waardoor de inkoop en het gebruik van zonnepanelen in Nederland en Europa kan verduurzamen. Nederland werkt in EU-verband aan Ecodesign-richtlijnen en een energielabel voor zonnepanelen.

Circulariteitsdoel 3 | Zonnepanelen met kleine CO2-footprint (>50 procent reductie) en vrij van toxische stoffen beschikbaar
Er moeten ontwikkelprogramma’s opgezet worden voor ontwikkeling van (Nederlandse) productie van onder andere zonnepanelen met een langere levensduur, een meer modulair design en zonder lood, antimoon en pfas.

Circulariteitsdoel 4 | Close the loop: hoogwaardige circulaire verwerking van vrijkomende zonnepanelen
Beoogde prestatie is inzameling van end-of-life-zonnepanelen – inclusief het doortesten en certificeren daarvan voor hergebruik in Nederland of voor de export – omvormers, bekabeling en onderconstructie.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
Solvari B.V. zoekt:

Key Account Manager

32-40 uur - Zadelstede 9 3431 JZ Nieuwegein
Zon Advies Nederland zoekt:

Vacature planner Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Elst, 6662 NE, 25
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!