Solar Magazine - Rechter: Groninger hoeft zonnepanelen niet te verplaatsen voor woongenot buurman
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rechter: Groninger hoeft zonnepanelen niet te verplaatsen voor woongenot buurman
© Daniel127001 | Dreamstime.com

Rechter: Groninger hoeft zonnepanelen niet te verplaatsen voor woongenot buurman

De rechtbank Noord-Nederland heeft een consument wiens buurman had geëist dat zij haar zonnepanelen verplaatst in het gelijk gesteld. De zonnepanelen verminderen volgens de rechter niet het woongenot van de buurman.

De civiele rechtszaak was aangespannen door de buurman van de woningeigenaar. Die had de rechter gevraagd te oordelen of er sprake is van onrechtmatige hinder door de zonnepanelen.

43 zonnepanelen
De 2 inwoners van Groningen hebben eerder dit jaar nog onderzocht of ze gezamenlijk tot een minnelijke regeling konden komen. Omdat dit niet gelukt is, hebben zij de rechter gevraagd een oordeel te vellen.

Het perceel met de woning en de tuin van de eiser grenst aan de oostzijde van het perceel waarop de woning van de Groningse met zonnepanelen staat. Die heeft 3 jaar geleden 43 zonnepanelen op het dak van haar woning laten plaatsen, waarvan 30 zonnepanelen aan de kant van de woning van de eiser zijn gelegen.

Felle schittering
De buurman stelt dat de zonnepanelen onrechtmatige hinder veroorzaken, omdat ze een felle schittering geven als het zonlicht erop schijnt. Ook bij slecht weer worden de zonnepanelen door de eiser als zeer storend ervaren. De buurman stelt verder dat het industriële karakter van de zonnepanelen ook afbreuk doet aan de klassieke uitstraling en materiaalkeuze van de oorspronkelijke woning.

Volgens de eiser is er voor zijn buurvrouw een goed alternatief voorhanden: te weten het plaatsen van de zonnepanelen op de andere zijde van het dak van de woning. De eiser heeft daarbij aangegeven dat hij bereid is om een deel van de kosten van de verplaatsing te dragen.

Van geen kwaad bewust
De buurvrouw is zich ondertussen van geen kwaad bewust. Zij stelt dat de zonnepanelen zodanig zijn geplaatst dat reflectering van de zonnepanelen alleen in de ochtend gedurende een zeer korte tijd en in een zeer korte periode van het jaar – de maanden juni en juli – kan plaatsvinden in de tuin van haar buurman. Volgens haar valt ook op geen enkele wijze objectief vast te stellen dat de reflectie van de zonnepanelen ‘onaangenaam’ is.

Afgewezen
De rechtbank is van oordeel dat de vorderingen van buurman moeten worden afgewezen. Voorop- staat volgens de rechter dat het een eigenaar van een woonhuis met een tuin vrijstaat zijn eigendom naar eigen goeddunken te gebruiken, maar alleen als dit gebruik niet in strijd is met de rechten van anderen.

Dit betekent dat de vrouw in beginsel het recht heeft om zonnepanelen te plaatsen op het dak van haar woning zoals zij dat wenst. Dat recht wordt begrensd in die zin dat zij anderen, onder wie haar buren, geen onrechtmatige hinder mag toebrengen. De beantwoording van de vraag of het toebrengen van hinder onrechtmatig is, hangt af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade.

Psychische problemen
Of er in dit geval sprake is van onrechtmatige hinder veroorzaakt door de zonnepanelen is afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals gedurende welke uren van de dag en gedurende welke periode zodanige schittering in de tuin van de buurman aanwezig is dat het gebruik van zijn tuin wordt verhinderd.

Tijdens de rechtszitting heeft de advocaat van de buurman naar voren gebracht dat de schittering aanwezig is van ongeveer 10 tot 14 uur als de zon schijnt. Als de eiser dan in de tuin zit, heeft hij er last van en vindt hij dat zijn woongenot is aangetast. De buurvrouw stelt dat de reflectie van zonlicht echter slechts gedurende enkele uren in de ochtend en gedurende 2 maanden per jaar aanwezig is. De rechter oordeelt dat de aard en ernst van de ondervonden hinder onvoldoende onderbouwd is om van een onrechtmatige hinder te kunnen spreken. Dat de buurman schade heeft opgelopen door de door hem ondervonden hinder, staat ook niet vast. Hij heeft tijdens de rechtszitting weliswaar gerept van psychische problemen, zonder dat deze desgevraagd werden onderbouwd of konden worden geconcretiseerd.

Alternatieve dak
De rechter ziet ook geen heil in het voorstel om de zonnepanelen te verplaatsen. Nog los van het gegeven dat verplaatsing de nodige kosten met zich meebrengt waaraan de buurman maximaal 50 procent wil bijdragen, blijkt uit een verklaring van de installateurs dat de zonnepanelen niet allemaal op het andere dak(vlak) passen. Ook is niet zeker of het alternatieve dak sterk genoeg is voor de zonnepanelen.

Al met al stelt de rechter de buurman in het ongelijk en zal hij daarom veroordeeld worden tot het betalen van de proceskosten van 1.435 euro.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
Zon Advies Nederland zoekt:

Vacature planner Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Elst, 6662 NE, 25
Conduct Technical Solutions BV zoekt:

Secretaresse afdeling sales

Fulltime (40 uur) - Barendrecht, 2993 LP, 4
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!