logo
wvhj2023
© Vlaams Parlement
© Vlaams Parlement
30 juni 2022

Minister Demir: snelle terugverdientijd zonnepanelen rechtvaardigt halvering subsidie

De huidige terugverdientijd van zonnepanelen rechtvaardigt een afbouw van de subsidie voor zonnepanelen. Zelfs na halvering bedraagt die minder dan 8 jaar. Dat meldt de Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir.

Dat heeft de minister laten weten na vragen van Robrecht Bothuyne (cd&v) in het Vlaams Parlement. Bothuyne luidde vorige week de noodklok over de halvering van de Vlaamse subsidie voor zonnepanelen.

Eindejaarsrush
De parlementariër stelt zich te verbazen over het voornemen om de subsidie volgend jaar te verlagen van 1.500 naar 750 euro, omdat de minister eerder aangaf pas na de zomervakantie te beslissen over de premie. ‘Het zou logisch zijn om de premie verder te beperken, mocht hetgeen een jaar of twee geleden werd voorspeld, waarheid zijn geworden, namelijk dat de zonnepanelen voortdurend in kostprijs zouden dalen en de Vlaamse premie op die manier dus minder nodig of nuttig zou zijn’, aldus Bothuyne. ‘Maar helaas is het tegendeel waar. Onder andere door problemen in de aanvoerlijnen, grondstoftekorten en vooral ook de grote vraag, is de kostprijs voor zonnepanelen de voorbije maanden veeleer gestegen dan gedaald, en zelfs vrij fors gestegen.

8 jaar terugverdientijd
Minister Demir meldt dat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) inmiddels de hoogte van de premie voor zonnepanelen heeft geëvalueerd. ‘Bij de evaluatie van de premie werd rekening gehouden met een inschatting voor de toekomstige elektriciteitsprijzen, zodoende dat er een veel stabielere premie kan worden gegarandeerd. Voor inschattingen van de toekomstige prijzen heeft het VEKA een methodologie uitgewerkt, gebaseerd op de “forward prijzen”.’

Bovendien is rekening gehouden met de invoering van het capaciteitstarief in januari 2023. ‘Op basis van onze cijfers bedraagt de huidige terugverdientijd voor de bestudeerde referentie-installatie met de huidige premie 2023 – een halvering ten opzichte van 2022 – minder dan 8 jaar’, vervolgt Demir. ‘Zonder premie bedraagt de huidige terugverdientijd voor de bestudeerde referentie-installatie minder dan 9 jaar.

Niet gewijzigd
Op basis van de analyse van VEKA is het volgens Demir logisch om de afbouw van de premie voor zonnepanelen conform het oorspronkelijke plan te handhaven. ‘Een pv-installatie is in vele gevallen zelfs zonder premie reeds rendabel en momenteel is er een zeer grote interesse in zonnepanelen door de sterk gestegen elektriciteitsprijzen en de oorlog in Oekraïne. Dit maakt het verhogen van de vooropgestelde pv-premie 2023 op dit moment onnodig. Een verhoging zou ervoor kunnen zorgen dat deze subsidie niet terechtkomt bij de investeerders maar bij de installateurs, die bij de opmaak van offertes rekening houden met de verhoogde subsidie. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, want we hebben nog heel wat andere uitdagingen.’

Lange wachttijden
Bothuyne stelde de minister ook vragen over de lange doorlooptijden, zowel op het niveau van de aanvragen en de wachttijden bij leveranciers en installateurs van zonnepanelen en bij de keurders, als bij de behandeling van de premieaanvragen bij Fluvius. ‘Alles samen doet dat vrezen voor een chaotische situatie tegen het einde van het jaar, als de rush richting dat eindejaar zou worden ingezet om alsnog een hogere premie te kunnen verkrijgen.’

De parlementariër heeft de minister in dat kader gevraagd of zij iets kan doen aan de gemiddelde doorlooptijd van een premiedossier, die afgelopen jaar 118 dagen bedroeg. Demir: ‘Fluvius zegt dat voor de periode van januari tot 24 mei 2022 de gemiddelde doorlooptijd 95 dagen bedraagt. Dat is volgens mij een verkorting vergeleken met het jaar voordien. Vandaag bedraagt de doorlooptijd dus nog iets meer dan 2 maanden nadat de digitale meter is geplaatst en de aanvrager de premieaanvraag heeft vervolledigd.’

Keuringsdatum
Demir benadrukt dat de datum van de indienstname van de installatie – de keuringsdatum – het premiebedrag bepaalt waarop men recht heeft. Desondanks is de minister ontevreden met de doorlooptijd. ‘Men kan natuurlijk discussiëren of dat lang is, 2,5 maand, 95 dagen. Vorig jaar was het 115 dagen. Ik vind van wel. Ik heb ook tegen Fluvius gezegd dat dit hun kerntaak is, alles wat met energie te maken heeft. Zij willen er nog andere activiteiten bij nemen, maar “first things first”. Dat wil zeggen dat ze eerst orde op zaken moeten stellen en ervoor moeten zorgen dat die doorlooptijd ingekort wordt en dat ze daar mensen op moeten zetten. Ik vind dat persoonlijk echt wel problematisch, maar ze hebben dus gezegd dat ze extra mensen zullen aanwerven en hier extra mensen op zullen zetten.’

Juiste premie
De minister heeft Bothuyne tot slot een concrete toezegging gedaan: ‘Als er een rush is, zullen we natuurlijk zien dat dat correct verloopt, zodat iedereen die tijdig een aanvraag heeft ingediend en zijn keuring ook binnen de tijd heeft, wel de juiste premie krijgt. En als er wachttijden zijn, gaan we ons daar ook op voorbereiden.’

Cijfers gecorrigeerd

Robrecht Bothuyne heeft minister Demir niet alleen om opheldering gevraagd over de afbouw van de premie voor zonnepanelen, maar ook om de daarmee gemoeide aanvragen. Dit omdat er verschillende cijfers gepubliceerd zijn.

Minister Demir meldt dat het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) eerder een foutief cijfer heeft gecommuniceerd dat nu gecorrigeerd is.

‘Voor installaties uit 2021 werden afgelopen jaar 19.502 premies aangevraagd, dus geen 32.000’, aldus Demir. ‘Hiervan werden in 2021 8.975 premies voor residentiële gebouwen uitbetaald en 122 premies voor niet-residentiële gebouwen, zoals vermeld op de energiekaart. Tot en met 21 juni 2022 werden voor premies die betrekking hebben op 2021 ondertussen 17.542 premies uitbetaald. Er werden voor installaties uit 2022 al 2.657 pv-premies aangevraagd. Dat is natuurlijk een voorlopig cijfer. Daarvan werden al 1.809 premies uitbetaald.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten