logowvhj2023
© GroenLeven
© GroenLeven
27 juni 2022

NWO kondigt subsidie aan voor verantwoorde opschaling van ‘Zon op Water’

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de komst van een nieuwe subsidiecall voor de verantwoorde opschaling van zon op water aangekondigd. Er is bijna 3 miljoen euro beschikbaar.

De call Verantwoorde opschaling van ‘Zon op Water’ – die kadert binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) – roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op onderzoeksprojecten te ontwikkelen.

Kennislacunes
Die projecten moeten gericht zijn op de kennislacunes rond de interactie tussen de fysieke aspecten van zonne-energiesystemen op Nederlandse binnenwateren – technische aspecten, economische haalbaarheid, landschappelijke inpassing en maatschappelijke acceptatie van deze systemen – en de ecologie in, op en rond binnenwateren.

De projecten leveren volgens NWO nieuwe inzichten in zowel negatieve als positieve effecten van deze interactie. Hiermee dragen ze bij aan innovaties en gefundeerd beleid voor de verdere ontwikkeling en opschaling van zonne-energiesystemen op binnenwateren.

Open in juli
Naar verwachting opent de Call for proposals Verantwoorde opschaling van ‘Zon op Water’ in juli 2022.

Het subsidieplafond bedraagt in totaal 2.865.000 euro. Er wordt naar verwachting maximaal 1 aanvraag toegewezen. Initiatiefnemers van de call for proposals zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nationale Wetenschapsagenda
NWO voert de Nationale Wetenschapsagenda uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het doel van de Nationale Wetenschapsagenda is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.