Solar Magazine - België kent 25 miljoen euro subsidie toe aan innovatieprojecten voor wind- en zonne-energie
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
België kent 25 miljoen euro subsidie toe aan innovatieprojecten voor wind- en zonne-energie
© Klodien | Dreamstime.com

België kent 25 miljoen euro subsidie toe aan innovatieprojecten voor wind- en zonne-energie

België heeft via het Energietransitiefonds 25 miljoen euro subsidie toegekend aan 20 innovatieprojecten. Het geld gaat onder meer naar innovatieprojecten rond waterstof en zonnepanelen op zee.

De winnaars van de zesde projectoproep van het Energietransitiefonds werden geselecteerd uit 63 ingediende aanvragen die om 70 miljoen euro subsidie vroegen. Het fonds wordt gefinancierd met de nucleaire belasting die Engie Electrabel betaalt om de kerncentrales Doel 1 en 2 open te houden tot 2025. Het jaarlijkse budget van 25 miljoen euro is specifiek bestemd voor de energietransitie, via een oproep voor innovatieve projecten die bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de versnelling van de transitie naar hernieuwbare energie. 

Dynamiek
Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten over het behaalde resultaat: ‘Ik ben blij met de grote deelname van universiteiten en bedrijven aan deze projectoproep. Een duidelijke reactie op het ambitieuze beleid van de federale regering. Ik denk met name aan de federale waterstofstrategie en aan onze ambitie om van de Noordzee één grote duurzame energiecentrale te maken dankzij offshorewindenergie. Ik denk ook aan projecten die, in het kader van de bevoorradingszekerheid, gericht zijn op het stabiliseren van het net en het brengen van flexibiliteit, 2 essentiële componenten voor het vergroten van ons aandeel hernieuwbare energie in ons energiesysteem. Er is een dynamiek onder onderzoekers en ondernemers die beantwoordt aan de ambitie van de federale regering.’

8 projecten hebben betrekking op ‘hernieuwbare energiebronnen in de Belgische Exclusieve Economische Zone’ en 12 projecten hebben betrekking op het thema ‘bevoorradingszekerheid en netevenwicht’, waarin ook hernieuwbare waterstof een belangrijke plaats innam. 

MUSE en CIREC
Meerdere projecten hebben betrekking op zonne-energie. Zo heeft het project MuSE tot doel de technische en wetenschappelijke obstakels en kansen te bestuderen en op te lossen voor het produceren en importeren van onder meer offshore hernieuwbare waterstof met een directe verbinding met offshore-energieproductie in de vorm van wind- of zonneparken.

Een ander project, H2Be, heeft tot doel de opslag van hernieuwbare energie te ondersteunen door de overtollige geproduceerde energie om te zetten in groene waterstof.

EcoMPV
Het project EcoMPV zal de kennis over milieu-uitdagingen met betrekking tot drijvende zonneparken op zee verdiepen om ongewenste effecten te verminderen en gewenste effecten te bevorderen. De betrokken organisaties willen kennishiaten aanpakken over veranderde lichtomstandigheden, hydrodynamica, pelagische biogeochemie en primaire productie en de artificiële habitatvoorziening voor invertebraten en vissen. Daarbij zullen adviezen over het ecologisch ontwerpen van offshore pv-installaties worden geformuleerd.

Overzicht projecten
Elk van de 20 gehonoreerde projecten krijgt minimaal 100.000  euro en maximaal 5 miljoen euro. Een overzicht:

Projectnaam

Subsidieaanvrager

Molecules at Sea (MuSE)

UGent en UCLouvain

Secure and Circular Material flows for Electricity Security of Supply (CIREC)

VITO, ICEDD, VUB en UGent

BASF as a Voltage Service Provider (BASF)

BASF Antwerpen

Integrating CO2 Capture and Methanation in the Belgian Energy System (CO2MBS)

UGent, VITO en UCLouvain

The contribution of biomass- and waste-fired CHP’s to the security of supply and the stability of the electrical grid in Belgium (FLEX-CHP)

VUB, 2Valorise en ENTRAS

Ontwikkeling van een Dispatch-tool voor Industriële Elektrolyse-installaties (DISPELEC)

ENTRAS

Easy Hydrogen Storage with Advanced, innovative, safe and cost effective materials (H2Be)

Certech, UCLouvain en ATM PRO

Next generation climatic test lab for harsh environment R&D testing of the future 15-20 MW offshore energy systems (Harsh-R&D-test)

Sirris en ZF Wind Power Antwerpen

Haalbaarheidsstudie Offshore Waterstof Testfaciliteit (HOH2test)

Sirris en VKI

Wake-effect included offshore wind power forecasting for smooth operation of the Belgian electricity grid based on advanced data handling and sensor technology, including airborne systems (BeFORE-CAST)

VKI, VUB, KULeuven, SABCA, 3E en RMI (KMI België)

Hydrogen through Plasma Ammonia Cracking Technology (HyPACT)

WaterstofNet, UAntwerpen en KULeuven

Towards improved reliability and reduced costs of offshore wind by Blade-Leading-Edge Erosion Prediction and Drone-based Inspection (BLEEPID)

UGent, Sirris en Engie Laborelec

Mitigating Hydrogen uptake from different Sources in gas pipelines for hydrogen transmission (Hy-Source)

UGent en Fluxys Belgium

Ontwerp, beveiliging en controle van offshore gelijkstroomnetwerken en energieknooppunten (DIRECTIONS)

KULeuven en Elia Transmission Belgium

Import of green molecules to Belgium: Hydrogen Import Coalition (H2IC) Prefeasibility study Brazil (H2IC Brazil)

Havenbedrijf Antwerpen, Electrabel, DEME Concessions, Fluxys en Exmar

Re-use of existing pipeline systems for H2 transport via surface functionalisations inhibiting Hydrogen entry (NOHENTRY)

OCAS en UGent

ECOsystem to leverage local FLEXibility from multi-energy and e-mobility assets for grid balancing and securing energy supply (ECOFLEX)

VUB, UGent, Flux50, Haulogy.net, Flexcity, PlugInvest, TWEED en IDETA

Short chain from sea to socket (Sea2Socket)

REScoop Vlaanderen, COCITER, Ecopower, Josworld, UGent, UMons, REScoop Wallonie en 70 GigaWatt Consulting

Eco-designing marine photovoltaic installations (EcoMPV)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, UGent, Tractebel, Jan De Nul en Dredging International

Soil ageing around offshore wind turbine foundations – from operational response to decommissioning (SAGE-SAND)

KULeuven, UCLouvain en ULiège

Een volgende, zevende projectoproep van het Energietransitiefonds wordt uiterlijk op 15 november 2022 gelanceerd.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Energiebedrijf Vrijopnaam zoekt:

(junior) Projectontwikkelaar Zon

32-40 uur - Noord-Brabant (Tilburg/Breda)
SolarNRG zoekt:

BIM Modelleur

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!