logo
wvhj2023
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
16 juni 2022

Kamervragen VVD: minister Jetten gevraagd vol stroomnet als crisis te erkennen

Silvio Erkens (VVD) heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Jetten over het volle stroomnet in Brabant en Limburg. Hij vraagt de minister de problematiek als crisis te erkennen, inclusief maatregelen.

Het VVD-Kamerlid vraagt de minister een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de problemen op het stroomnet en daarbij ook te kijken naar de taakverdeling tussen netbeheerders, toezichthouders en overheden.

Soelaas bieden
Verder wil hij weten wat de minister op korte termijn denkt te kunnen doen en tot welk jaar deze maatregelen soelaas bieden. ‘Gezien de schaarste, hoe kijkt u naar het toepassen van prioritering en daarop maatwerk te bieden? Kunt u toelichten hoeveel ruimte op het net gereserveerd is, maar nog niet wordt gebruikt (het zogeheten “handdoekje leggen”)? Waarvoor is die ruimte specifiek gereserveerd? Betekent de gereserveerde ruimte dat het net nog niet helemaal vol zit, maar dat het alleen administratief vol zit?’

Erkens vraagt minister werk te maken van snellere vergunningverlening voor netverzwaring. ‘Hoe staat het met het uitwerken van een crisis- en herstelwetachtige aanpak zoals in het coalitieakkoord benoemd?’, vraagt het Kamerlid.

Gevolgen
Verder vraagt de VVD’er zich af wat de gevolgen van het volle stroomnet zijn voor de klimaatdoelen en de aanpak voor bijvoorbeeld hybride warmtepompen en zonnepanelen, maar ook voor de verduurzaming van de industrie en de geplande investeringen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).

Erkens is ook benieuwd of de minister bereid is om subsidies zoals de SDE++ meer vorm te geven naar duurzame energieproductie die het elektriciteitssysteem ontlast en/of niet gebruikt. Bovendien vraagt hij Jetten of die bereid is om in de regio’s met een volgelopen stroomnet met grote prioriteit te beginnen met de uitrol van energieopslag.

Crisis en Energiewet
Tot slot wil Erkens weten of Jetten bereid is om de situatie op het stroomnet als een crisis te erkennen, met bijbehorende spoed en creativiteit wil werken aan oplossingen en delen van de Energiewet eerder te behandelen en in werking te laten treden, omdat deze te laat komt voor het vinden van meer creatieve oplossingen.

De minister moet de Kamervragen beantwoorden voordat de gebruikelijke termijn van 3 weken is verstreken. Mocht die beantwoordingstermijn te kort zijn, dan kan Jetten een uitstelbericht sturen en de vragen binnen 6 weken beantwoorden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten