Solar Magazine - Autoriteit Persoonsgegevens keurt Gedragscode Slim Netbeheer goed
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Autoriteit Persoonsgegevens keurt Gedragscode Slim Netbeheer goed
© Ruud Morijn | Dreamstime.com

Autoriteit Persoonsgegevens keurt Gedragscode Slim Netbeheer goed

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Gedragscode Slim Netbeheer definitief goedgekeurd. De gedragscode gaat over verwerking van persoonsgegevens, te weten meetgegevens, voor de wettelijke taak van netbeheerders.

In de gedragscode wordt concreet beschreven hoe Netbeheer Nederland en de Netbeheerders voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het gaat bijvoorbeeld om het betrouwbaar omgaan met data uit de slimme meter, waarbij sowieso al het uitgangspunt geldt dat er niet meer data gebruikt worden dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de taken van de netbeheerder.

Onvoorspelbaar
In de toekomst vormt elektriciteit uit weersafhankelijke duurzame-energiebronnen een steeds groter deel van het aanbod. Omdat de productie van elektriciteit uit zonnepanelen en windmolens onvoorspelbaar is en gepaard gaat met pieken, is het belangrijk om de balans tussen vraag en aanbod op het net steeds te monitoren. Het gebruik van meetgegevens helpt de netbeheerders in slim netbeheer. 

Gegevens uit de slimme meter geven veel informatie die in verschillende situaties kunnen worden gebruikt om problemen op te lossen of verbeteringen door te voeren in het elektriciteits- of gasnet. Zo kunnen bijvoorbeeld data over de spanning op het net worden gemonitord. Deze spanning neemt bijvoorbeeld toe bij een groot aantal zonnepanelen in een wijk, waardoor teruglevering aan het net door consumenten kan worden onderbroken. Met behulp van de data uit de slimme meters kunnen tijdig knelpunten inzichtelijk worden gemaakt en adequate maatregelen worden genomen.

Onafhankelijke functionarissen
De gedragscode verplicht netbeheerders om samen te werken en gezamenlijk te beoordelen of het gebruik van persoonsgegevens aan de orde is. Hiervoor wordt eerst een ‘use case’ gemaakt, waarin de situatie beschreven staat waarvoor en hoe de data gebruikt zouden moeten worden. Vervolgens wordt door onafhankelijke functionarissen beoordeeld of dit voldoet aan de AVG-wetgeving door te toetsen op noodzakelijkheid – is het écht nodig voor netbeheer, subsidiariteit – kan het probleem ook worden vastgesteld en opgelost zonder gebruik van deze data – en proportionaliteit – worden alleen die data gecollecteerd en verwerkt die ook écht nodig zijn. Ook wordt getoetst of de consumenten voldoende en transparant zijn geïnformeerd.

Monitoring body
Tevens is er een monitoring body ingericht om toezicht te houden op een correcte en onafhankelijke wijze van toetsing, zoals hierboven beschreven. Deze monitoring body zal het komend jaar nog worden geaccrediteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met deze gedragscode slim netbeheer zijn de netbeheerders in staat om hun net te beheren en het energietransport te verzorgen op een wijze die ook maximaal recht doet aan de bescherming van persoonsgegevens van de aangesloten consumenten.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Lens zoekt:

Allround HR Officer

32-40 uur - Amsterda, 1033NN, 75E
Fronius zoekt:

Technical Sales Advisor

Fulltime (40 uur) - België
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!