Solar Magazine - Groen licht Raad van State voor zonnepark Sunvest in Zeewolde
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Groen licht Raad van State voor zonnepark Sunvest in Zeewolde
© Siraanamwong | Dreamstime.com

Groen licht Raad van State voor zonnepark Sunvest in Zeewolde

De Raad van State heeft een uitspraak van de rechtbank Midden­-Nederland bevestigd. Daarmee is er groen licht voor de komst van een zonnepark van Sunvest in Zeewolde, want het is niet in strijd met de zonneladder.

De gemeente Zeewolde verleende in juni 2020 een omgevingsvergunning aan Sunvest voor het realiseren van een zonnepark met bijhorende en recreatieve bouwwerken op een perceel aan de Groenewoudseweg in Zeewolde.

Bosgebied Horsterwold
Het zonnepark is voorzien op de rand van het bosgebied Horsterwold. Dit bosgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 3.700 hectare. Het projectgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 7.6 hectare. De oppervlakte van het zonnepark bedraagt ongeveer 4.6 hectare.

De overige gronden worden gebruikt voor de landschappelijke inpassing, het borgen en vergroten van de biodiversiteit en voor recreatieve elementen. De bezwaarmaker tegen het zonnepark woont op een perceel op een afstand van ongeveer 1,1 kilometer van het voorziene zonnepark. De rechtbank Midden-Nederland heeft eerder al geoordeeld dat de bezwaarmaker gelet op deze afstand geen belanghebbende is.

Vooringenomenheid
De bezwaarmaker betichtte verder een raadslid van vooringenomenheid. Het raadslid dat heeft gestemd over de verklaring van geen bedenkingen is ook lid geweest van een externe commissie van Staatsbosbeheer – de eigenaar van de gronden – die heeft geadviseerd over voorstellen voor een zonnepark. Die commissie heeft positief geadviseerd over het voorstel van Sunvest. De lagere rechtbank had volgens de bezwaarmaker ten onrechte niet onderkend dat er sprake is geweest van (schijn van) vooringenomenheid.

De Raad van State steunt echter het besluit van de rechtbank Midden-Nederland.

Zonneladder
De gemeentelijke zonneladder geeft de voorkeursvolgorde weer voor (locaties voor) zonneparken. In de Visie grondgebonden zon staat hierover dat de gemeente een voorkeur heeft voor grondgebonden zon op niet-landbouwgronden. Deze gronden zijn op dit moment vrijgegeven voor initiatieven (trede 1 van de ladder). Een aanvraag zal hier dus sneller tot een vergunning leiden. De voorkeur gaat uit naar trede 1 boven trede 2 (agrarische gronden die op basis van een landschappelijke analyse de voorkeur hebben). Initiatieven voor zonneparken midden in grootschalig agrarisch gebied (ladderstap 3) komen vooralsnog niet in aanmerking, aldus de Visie grondgebonden zon.

Het staat vast dat het projectgebied voor het zonnepark van Sunvest valt in ‘trede 1’ van de zonneladder, aangezien de gronden in kwestie niet zijn bestemd voor agrarische doeleinden. De Raad van State stelt dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de aanvraag niet in strijd is met de zonneladder van de Visie grondgebonden zon. De verwijzing in de aangevallen uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland naar de stelling van de gemeenteraad ‘dat een zonnepark een minder ingrijpende invulling is dan een invulling van het perceel met de functies die op grond van het bestemmingsplan op het perceel gerealiseerd mogen worden’ is volgens de Raad van State niet relevant genoeg. Het is daarom niet nodig om de juistheid van deze stelling te beoordelen.

Al met al verklaart de Raad van State het hoger beroep ongegrond.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2022

Realtime interface op komst: ‘Noodrem leidt tot enorme hoeveelheid extra aansluitcapaciteit  wind- en zonne-energie’ Professor Wim Sinke zwaait af: ‘We still ain’t seen nothing yet’ Zonnemarkt: ‘Einde...
Vacatures
KiesZon zoekt:

Solar Service Monteur

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135, 5248 NL
kWh People zoekt:

Projectleider Meetdiensten

Fulltime (40 uur) - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!