logo
wvhj2023
© Monitor Techniekpact
© Monitor Techniekpact
4 mei 2022

Monitor Techniekpact: aantal leerlingen dat techniek kiest blijft dalen

Steeds minder jongeren die op het havo of het vwo zitten, kiezen voor een technisch profiel. Dit blijkt uit de jaarlijkse onderwijsupdate van de Monitor Techniekpact. De aanwas voor technisch onderwijs blijft dalen.

Binnen het bètatechnisch onderwijs heeft de dalende trend die een aantal jaren geleden is ingezet zich ook afgelopen jaar verder voortgezet.

47.342 leerlingen
Waar in 2016/2017 nog 53.743 leerlingen vanuit havo/vwo voor een natuurprofiel kozen, waren dat er dit schooljaar nog maar 47.342. De terugloop kan voor een klein deel verklaard worden door leerlingendaling en grotendeels door terugloop van de keuze voor natuurprofielen. Binnen het voortgezet onderwijs is er alleen een lichtpuntje bij het vmbo. Binnen het vmbo laten de kaderberoepsgerichte leerweg (kb); gemengde leerweg, (gl) en basisberoepsgerichte leerweg (bb) een stabilisatie zien qua aandeel.

‘Het totaal aantal jongeren in Nederland neemt af en daarbinnen nog het aantal jongeren dat bij een opleiding kiest voor de techniek’, aldus Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact. ‘Dit maakt dat de enorme kloof die er nu al is tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt op termijn alleen nog maar groter gaat worden. Een zorgelijke ontwikkeling, zeker in het licht van de ambities in het huidige coalitieakkoord. Er zijn momenteel al 130.000 vacatures in de techniek en de ICT.’

23 en 34 procent
De instroom in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk (wo) onderwijs bleef het afgelopen jaar qua aandeel stabiel op respectievelijk 23 en 34 procent. Het hbo kende qua aantallen een lichte daling terwijl het wo nog een lichte stijging kent.

Het aandeel vrouwen dat een bètatechnische opleiding kiest, ligt in het wo veel hoger (26 procent) dan in het hbo (12 procent). In het mbo is het afgelopen jaar de instroom qua aandeel stabiel gebleven op 28 procent, maar de absolute instroom daalt wel.

Instroom stokt
Het aantal diploma’s dat het afgelopen jaar in het hoger onderwijs werd uitgereikt, nam ten opzichte van het afgelopen jaar toe. Deze toename is toe te schrijven aan een stijging van het totaal aantal studenten dat in de periode 2003-2015 koos voor een natuurprofiel; van 38 naar 51 procent.

‘Nu de instroom stokt, betekent dat over een aantal jaren bij de gediplomeerden dezelfde dalende curve te zien zal zijn. De impact hiervan zal enorm zijn’, aldus Koster. ‘4 op de 5 banen die nodig zijn om de grote transities te realiseren – energie, digitalisering en woningbouw – bevinden zich in het domein techniek en ICT. Het kabinet heeft grootse plannen. Maar juist daar waar de plannen het grootst zijn, is er krapte.’

De Monitor Techniekpact is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de rijksoverheid en geeft inzicht in de stand van bètatechniek.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten