logo
wvhj2023
© Enexis
© Enexis
13 april 2022

Minister De Jonge: ruim 300 gemeenten hebben Transitievisie Warmte vastgesteld

Ruim 300 Nederlandse gemeenten hebben een Transitievisie Warmte vastgesteld. Alle visies moesten eind 2021 klaar zijn. In de documenten staat wanneer gemeenten welke wijken van het gas af denken te halen.

De Transitievisies Warmte beschrijven hoe gemeenten ruim 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen in de periode tot en met 2030 willen verduurzamen.

Isoleren en verduurzamen
‘Uit de resultaten van de monitor van Transitievisies Warmte van alle gemeenten blijkt dat gemeenten ernaar streven om 660.000 woningen te isoleren en 820.000 woningen verdergaand te verduurzamen richting aardgasvrij in de periode tot en met 2030’, aldus minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Transitievisies. ‘Het gaat daarbij om warmtenetten of (hybride) warmtepompen, waarbij de woningen ook vaak worden geïsoleerd. Daarnaast hebben gemeenten in de monitor ingevuld de ambitie te hebben om 36.000 utiliteitsgebouwen (onder andere kantoren en scholen) te isoleren en 24.000 utiliteitsgebouwen verdergaand te verduurzamen.’

Concretiseren in uitvoeringsplannen
Waar ruim 300 gemeenten in Nederland de visie dus al hebben vastgesteld, zullen volgens de minister vrijwel alle andere gemeenten dat op korte termijn doen. ‘De volgende stap is dat gemeenten de Transitievisies Warmte concretiseren in uitvoeringsplannen per wijk of buurt. In het uitvoeringsplan beschrijft de gemeente de planning voor die wijk of buurt en welke maatregelen getroffen zullen worden in de wijk of buurt om de gebouwen te verduurzamen of al op een duurzaam alternatief aan te sluiten. Dit kan de basis zijn voor afspraken met woningverhuurders en eigenaren van grote utiliteitsgebouwen en inzet van communicatie en financiële instrumenten om isolatie door eigenaar-bewoners en andere gebouweigenaren te bevorderen.’

Programmalijnen
Het uitvoeringsplan is een belangrijke onderbouwing voor de wijziging van het omgevingsplan ten behoeve van de energietransitie in de gebouwde omgeving. De Transitievisies Warmte en uitvoeringsplannen zijn met name relevant voor de programmalijnen ‘gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie’ en ‘duurzame bronnen en infrastructuur’ van het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, dat minister De Jonge eerder dit jaar heeft aangekondigd.

Eind mei of begin juni zal de Tweede Kamer de uitwerking van het gehele programma ontvangen, waarin per programmalijn zal worden beschreven hoe de rijksoverheid via een combinatie van stimuleren, ondersteunen, normeren en beprijzen wil komen tot het behalen van de CO2-reductiedoelen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten