logo
wvhj2023
© LC Energy
© LC Energy
24 maart 2022

Eerste circulaire zonnepark uiterlijk in 2025 klaar: ‘Levensduur verdubbelen van 30 naar 60 jaar’

LC Energy, Mirec, Solarge, Hydro en TerraTechs. Het zijn de 5 bedrijven die gezamenlijk het eerste circulaire zonnepark van Nederland gaan bouwen en de levensduur willen verdubbelen van 30 naar 60 jaar.

Projectleider Gijs van Heemstra van LC Energy: ‘Nog dit jaar verwachten we de businesscase rond te hebben, waarna we in 2023 een vergunning kunnen aanvragen. De bouw moet in 2024 of uiterlijk 2025 afgerond zijn. Het 1 hectare grote circulaire zonnepark zal onderdeel zijn van een conventionele zonneweide van minimaal 10 hectare om de kosten van dit experiment te kunnen compenseren.’

De Nederlandse overheid wil in 2050 een volledig circulaire economie hebben. Te zijner tijd mag er geen afval meer zijn en moet alles hergebruikt worden. Om dat te stimuleren, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) en de bijbehorende uitvoeringsorganisatie CIRCO in het leven geroepen. Het project voor Nederlands eerste circulaire zonnepark komt voort uit een workshop georganiseerd door CIRCO.

Werk aan de winkel
‘Met de wetenschap dat in 2050 miljoenen zonnepanelen per jaar aan het einde van hun levensduur zijn, is er nu al volop werk aan de winkel’, is Van Heemstra’s stellige overtuiging. ‘Door met 5 ketenpartners de handen ineen te slaan en ieder onze eigen expertise in te brengen, kunnen we meer snelheid maken dan ieder bedrijf individueel kan.’

2022 staat voor het consortium in het teken van het ontwikkelen van de businesscase van het circulaire zonnepark. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft voor het ontwikkelen van de businesscase een subsidie uit het programma Circulaire Ketenprojecten toegekend. Het doel is te onderzoeken hoe circulair te bouwen zonneparken financieel uit kunnen, waarbij het gebruik van grondstoffen zoveel mogelijk verminderd wordt en de CO2-uitstoot geminimaliseerd wordt. Het streven is een verlaging van de CO2-voetafdruk met 75 procent, te weten van circa 320 naar 80 kilogram per vierkante meter. Van Heemstra: ‘Het businessmodel dat we ontwikkelen, is niet enkel van toepassing op grondgebonden zonneparken, maar ook op zonnedaken. Waar voor zonnepanelen op daken de levensduur van het pand en het dak de beperkende factor zijn, is dat voor grondgebonden zonneparken de vergunningsperiode. Vaak geven gemeenten een omgevingsvergunning af voor een periode van 20 tot 30 jaar. Terwijl de zonnepanelen en bijbehorende elektrische installaties met refurbishing wellicht nog prima kunnen functioneren en de levensduur tot 60 jaar opgerekt zou kunnen worden. Door te bekijken welke mogelijkheden er zijn om componenten – van de zonnepanelen tot de montagesystemen en de omvormers – te upgraden dan wel te refurbishen, wordt voorkomen dat zonnepanelen en andere nog goed functionerende onderdelen onnodig worden afgedankt.’

4 scenario’s
Het consortium werkt momenteel een 4-tal scenario’s uit. ‘Bij alle scenario’s wordt de gebruiksfase dus verlengd van 30 naar 60 jaar’, legt Van Heemstra uit. ‘Dit omdat de elektriciteitskabel die voor het zonnepark aangelegd wordt een levensduur van 60 jaar heeft. De netaansluiting is een van de duurste onderdelen en daarom willen we van alle andere onderdelen de levensduur naar 60 jaar brengen. Momenteel zijn we voor alle componenten de technische levensduur aan het bepalen, inclusief de eventueel benodigde vervangingen. Uiteraard bekijken we daarbij ook de investeringskosten per megawattpiek.’

Lees hier het volledige artikel in de maart 2022-editie van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten