Solar Magazine - ‘Zonnepanelen op distributiecentra kunnen uitrol elektrische vrachtwagens versnellen’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
‘Zonnepanelen op distributiecentra kunnen uitrol elektrische vrachtwagens versnellen’
© Sunrock

‘Zonnepanelen op distributiecentra kunnen uitrol elektrische vrachtwagens versnellen’

Door zonnepanelen op daken van distributiecentra te plaatsen, kan de uitrol van elektrisch vrachtvervoer versneld worden. Die conclusie trekt de stichting Natuur & Milieu in een nieuw onderzoek.

De combinatie van zonnepanelen op – ook kleinere en oudere – daken van distributiecentra en bedrijven én een eigen oplaadstation voor elektrisch vrachtvervoer heeft volgens Natuur & Milieu grote potentie.

Helft stroombehoefte
De elektrificatie van het vrachttransport over de weg zal volgens de onderzoekers resulteren in een substantiële elektriciteitsvraag. ‘Het grootste deel van de laadbehoefte ontstaat op de circa 4.000 bedrijventerreinen in Nederland. Ongeveer 70 procent van de laadbehoefte voor de logistieke sector wordt verwacht op privaat terrein bij distributiecentra.’

De potentie voor opwek van zonnestroom op daken van distributiecentra in Nederland werd in een recente studie door de TKI Urban Energy van de Topsector Energie geschat op circa 5 terawattuur per jaar. Natuur & Milieu hierover: ‘Hiermee zou in potentie dus ongeveer de helft van het jaarlijkse aantal vrachtwagenkilometers in Nederland elektrisch kunnen worden gevoed. Als daar de daken van “utiliteitsgebouwen” zoals fabriekshallen, kantoren en agrarische bedrijven bij komen, biedt dat  voldoende stroom voor de behoefte voor álle vrachtkilometers.’

Rol lokale politiek
In de praktijk gebeurt het zelf opwekken van zonne-energie en het laden van elektrische voertuigen volgens Natuur & Milieu nog te weinig, terwijl juist de lokale consumptie van zonne-energie de uitrol van laadpunten voor elektrisch vrachtvervoer kan vergemakkelijk omdat dan de beschikbare netcapaciteit een minder grote rol speelt.

‘Ondernemers voelen nog niet altijd de urgentie, kennen de regelingen niet of lopen in de praktijk tegen belemmeringen aan’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu. ‘We spreken met dit onderzoek dus de vervoerders zelf aan, maar zeker ook lokale overheden. Zij moeten hun regierol oppakken en de kansen voor de opwek én gebruik van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen aanjagen en bedrijven actief op weg helpen. De landelijke politiek kan ook bijdragen door het beleid zo in te richten dat het gebruik van zelfopgewekte energie gestimuleerd wordt. Dit door bijvoorbeeld financiële prikkels voor iedereen die producten en diensten hiervoor wil aanbieden.’

Aanbevelingen voor beleidsmakers

In het onderzoek heeft de stichting Natuur & Milieu 6 aanbevelingen opgenomen voor de Rijksoverheid en lokale overheden om de uitrol van zonnepanelen en elektrisch vrachtvervoer te vergemakkelijken.

  1. De rijksoverheid moet zorgen voor meer bekendheid met de mogelijkheden van Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s) en de systematiek toegankelijker maken: dit stimuleert verbruik achter de meter en verbetert de businesscase voor elektrische vrachtwagens. Verkoop van HBE’s kan namelijk circa 12 tot 49 euro per volgeladen vrachtwagen opleveren, waardoor gebruik van eigen zonnestroom aantrekkelijker kan zijn dan andere subsidies.
  2. De rijksoverheid moet zorgen voor financiële prikkels om vraag en aanbod van elektriciteit lokaal beter op elkaar af te stemmen: een voorbeeld op dit vlak zou de invoer van dynamische nettarieven kunnen zijn. Dit kan voor een prijsincentive zorgen om de pieken in afname en teruglevering te verminderen
  3. Gemeenten moeten hun (nieuwe) bevoegdheden gebruiken, de regie pakken en sturing geven: door een wijziging van het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ krijgen gemeenten meer bevoegdheid om minimumeisen te stellen aan opwek van duurzame energie bij gebouwen. Gemeenten kunnen ook proactief (toekomstige) knelpunten op het elektriciteitsnet in kaart brengen in samenwerking met netbeheerders, tijdig met ruimtelijke inpassing aan de slag gaan en bijvoorbeeld lokaal vraag en aanbod samenbrengen in een lokale energiemarkt.
  4. Lokale overheden moeten kiezen voor een integrale aanpak: ze moeten op integrale wijze kijken naar energie en transport op bedrijventerreinen en de Regionale Energiestrategieën (RES), Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP) en de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) koppelen.
  5. Overheden moeten kennisdeling en het delen van ervaringen uit voorbeeldprojecten stimuleren.
  6. Overheden moeten onderzoek en innovatie stimuleren: dit is nodig voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en diensten die problemen rond netcongestie en de investeringsdrempel kunnen verminderen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Business Developer Solar & Wind

Fulltime (40 uur) - Midden Nederland
kWh People zoekt:

Junior Project Developer Zon & Wind

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!