logo
wvhj2023
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
17 maart 2022

Tweede Kamer wil zonnepanelen aantrekkelijker maken in Regeling Groenprojecten

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben in de Tweede Kamer moties ingediend om zonnepanelen aantrekkelijker te maken in de Regeling Groenprojecten. Komende week wordt gestemd over de moties.

De Regeling Groenprojecten ging in 1995 van start om met een belastingvoordeel investeringen in duurzame projecten interessanter te maken voor beleggers. De overheid stimuleert zo met rentekorting op een lening bij de bank investeringen in onder meer zonnepanelen en zonnecollectoren.

SDE++
Vanwege de Groenregeling wordt in de subsidieregeling SDE++ ook standaard rekening gehouden met een vreemd vermogen korting van –0,5 procent rente. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat lieten vorig jaar weten de voorwaarden voor het verkrijgen van financiering aan te willen scherpen.

Brancheorganisatie Holland Solar raadde een reeks andere wijzigingen af, omdat dit de uitrol van zonne-energie eerder zou vertragen dan versnellen.

Vermogensgarantie
Eva van Esch heeft nu samen met Lammert van Raan namens de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer een motie ingediend om 1 van de door Holland Solar gesignaleerde knelpunten weg te nemen.

De tekst van haar motie luidt als volgt: ‘Constaterende dat in de Regeling groenprojecten 2022 voor zonnepanelen een vermogensgarantie is opgenomen van minimaal 84 procent na 25 jaar en een productgarantie is opgenomen van ten minste 12 jaar; constaterende dat de technische eisen waaraan zonnestroominstallaties moeten gaan voldoen in de nieuwe regeling het level playing field in gevaar brengen, ten nadele van kleinere aanbieders van pv-cellen en kleinere ontwikkelaars van kleinere/complexere zonnestroomprojecten; constaterende dat het in het belang van de energietransitie belangrijk is dat duurzame-energieopwekking juist wordt gestimuleerd; verzoekt de regering om in de Regeling groenprojecten 2022 de vermogensgarantie na 25 jaar op 80 procent vast te stellen en de productgarantie op ten minste 10 jaar vast te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.’

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat ontraadt de motie van Partij voor de Dieren. ‘De regeling is bedoeld voor innovatieve, milieuvriendelijke technieken en niet zozeer om zonne-energie in de breedte te stimuleren. Daarvoor zijn zonnepanelen al te gangbaar. Deze regeling is echt bedoeld voor innovatie. Volgens RVO zijn de opgenomen eisen realistisch en haalbaar. Daarom ontraad ik de motie.’

Stimuleren
Suzanne Kröger diende namens GroenLinks eveneens een motie in om de toepassing van zonnepanelen te vereenvoudigen. Ook die motie sluit aan bij de kritiek van Holland Solar op de wijzigingen die de rijksoverheid wil doorvoeren in de Groenregeling.

De tekst van de motie van GroenLinks luidt: ‘Constaterende dat in het voorstel rondom de Regeling groenprojecten 2022 veel administratieve en praktische eisen staan rondom zonnepanelen, die het lastig, zo niet onmogelijk, maken om via de Regeling groenprojecten te investeren in zonnepanelen; overwegende dat hierdoor de Regeling groenprojecten weinig tot niet bijdraagt aan het stimuleren van zonnepanelen; verzoekt de regering in samenspraak met de sector deze eisen te beperken, en gaat over tot de orde van de dag.’

Staatssecretaris Heijnen ontraadt ook de motie van GroenLinks: ‘Uiteraard zie ik ook het maatschappelijk belang van investeringen in zonnepanelen. De regeling beoogt alleen de meest innovatieve 5 tot 10 procent van de markt te stimuleren en dus niet gangbare technieken zoals reguliere zonnepanelen. Uit marktanalyse door de RVO is gebleken dat de eisen die in de nieuwe regeling worden gesteld aan zonprojecten wel degelijk haalbaar zijn. Ook aanvullende eisen die de komende 2 jaar ingaan, zijn volgens geraadpleegde experts technisch haalbaar. Om die reden ontraad ik de motie.’

De Tweede Kamer stemt komende week over de ingediende moties.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten