Solar Magazine - Enexis: capaciteit stroomnet 10 procent uitgebreid, 146.432 klanten starten met terugleveren energie
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Enexis: capaciteit stroomnet 10 procent uitgebreid, 146.432 klanten starten met terugleveren energie
© Enexis

Enexis: capaciteit stroomnet 10 procent uitgebreid, 146.432 klanten starten met terugleveren energie

Enexis heeft in 2021 het stroomnet in het werkgebied met 10 procent uitgebreid. Dankzij recordinvesteringen groeide de netcapaciteit met 1.350 megawatt. 146.432 klanten startten daarbij met terugleveren van energie.

In 2021 heeft Enexis meer dan 1.000 kilometer kabel aangelegd en een recordaantal nieuwe stations gebouwd. Toch constateert de netbeheerder in zijn jaarverslag dat die recordinvesteringen nog altijd niet toereikend zijn om de snelheid van de energietransitie bij te benen. De knelpunten op het stroomnet blijven namelijk toenemen.

Procedures versnellen en afwegingskader
Om de klimaatdoelen in 2030 te halen, is het volgens Enexis noodzakelijk dat vergunningprocedures versneld worden en dat de overheid komt tot een afwegingskader waarlangs de investeringen geprioriteerd kunnen worden.

Evert den Boer, chief executive officer van Enexis: ‘Met het bouwen van al die nieuwe stations het afgelopen jaar hebben we al een behoorlijke versnelling gerealiseerd. Maar we weten dat er meer nodig is, onze productie moet nog verder omhoog. Ook als we kijken naar de klimaatambities van het nieuwe kabinet. Om sneller en gerichter te kunnen werken, is prioritering van werkzaamheden door de overheid noodzakelijk. Niet alles kan nu eenmaal tegelijk: we moeten keuzes maken wat eerst moet en wat later kan. Daarnaast is het belangrijk dat we ons focussen op onze kerntaken als netbeheerder: alles moet erop gericht zijn dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft, dat we klanten tijdig aansluiten en dat we het energiesysteem van de toekomst realiseren. Dit is het uitgangspunt van onze nieuwe strategie, die we in april 2022 presenteren. Zo zorgen we ervoor dat we onze schaarse technici optimaal inzetten om alle ambities te realiseren.’

35 procent meer
In 2021 nam de totale capaciteit van alle op Enexis’ netten aangesloten duurzame productie-installaties met ruim 35 procent toe. Steeds meer klanten willen duurzame elektriciteit opwekken en terugleveren. In 2021 groeide dat met 2.300 megawatt, verdeeld over 146.432 aansluitingen die gestart zijn met het terugleveren van wind- en/of zonne-energie.

Het totaal opgesteld vermogen aan windmolens en zonnepanelen is in het werkgebied van Enexis nu circa 8.500 megawatt; verdeeld over 671.348 aansluitingen waarop energie teruggeleverd wordt. Onderstaande grafiek toont daarbij de klein- (geel) en grootverbruikers (blauw) die in 2021 zijn gestart met het terugleveren van energie. Met ingang van 2021 wordt het duurzaam opgesteld vermogen door Enexis daarbij gerapporteerd exclusief bio en water; het opgesteld vermogen in onderstaande grafiek betreft dus windmolens en zonnepanelen.

Schaarste bij afname
Naast de schaarste voor teruglevering met windmolens en zonnepanelen is Nederland in 2021 ook geconfronteerd met schaarste voor afname. In Enexis-gebied is dit nog niet aan de orde, maar in de nabije toekomst kan volgens de netbeheerder de situatie ontstaan dat er voor grootzakelijke afnemers van elektriciteit tijdelijk geen extra ruimte is op het stroomnet voor een nieuwe aansluiting of een uitbreiding van de huidige aansluiting.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
DMEGC zoekt:

Benelux Sales Director

Fulltime (40 uur) - Fulltiem
Zonnefabriek zoekt:

Inkoper

32-40 uur - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!