Solar Magazine - Minister Jetten stuurt Warmtewet toch nog dit jaar naar Tweede Kamer
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Jetten stuurt Warmtewet toch nog dit jaar naar Tweede Kamer
© Digikhmer | Dreamstime.com

Minister Jetten stuurt Warmtewet toch nog dit jaar naar Tweede Kamer

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie meldt na Kamervragen van VVD en D66 de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening – in de volksmond Warmtewet – alsnog dit kalenderjaar naar de Tweede Kamer te sturen.

Dat laat de minister weten na Kamervragen van Silvio Erkens (VVD) en Raoul Boucke (D66).

Warmtetarieven
Jetten stelt versnelling aangebracht te hebben in de voorbereiding van de nieuwe wet. ‘Het wetsvoorstel gaat voor de zomer naar de Raad van State en ik verwacht het voorstel eind 2022 aan te kunnen bieden aan de Tweede Kamer. Vooruitlopend daarop heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onlangs de bevoegdheid gekregen om onderzoek te doen naar de rendementen van een individuele leverancier, en het warmtetarief voor de betreffende leverancier te corrigeren indien blijkt dat het door deze leverancier behaalde rendement hoger is dan een door de ACM vast te stellen redelijk rendement. De ACM is op dit moment hard bezig met de implementatie van deze nieuwe bevoegdheden. Onderdeel daarvan is het transparant maken van gedetailleerde kosteninformatie van warmtebedrijven. Met deze nieuwe bevoegdheden is dan ook een belangrijke stap gezet naar de nieuwe tariefsystematiek op basis van de onderliggende kosten. Immers, zonder de beschikking over deze gedetailleerde kosteninformatie kan de ACM geen op kosten gebaseerde tarieven vaststellen.’

Erkens en Boucke hadden Kamervragen gesteld over de stijging van de warmteprijzen afkomstig van warmtenetten. Ieder jaar berekent de ACM de maximale tarieven die een leverancier voor warmte mag vragen. In de wet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijzen zijn gekoppeld. Door de hoge gasprijzen zijn de warmtetarieven voor 2022 flink gestegen. De 2 Kamerleden wilden van de minister weten wat de stijging van de warmtetarieven zou zijn geweest als de koppeling met de gasprijzen er niet was.

Gasprijzen
Jetten hierover: ‘De grote warmteleveranciers  hebben hun warmtetarieven voor 2022 bekend- gemaakt. Daaruit blijkt dat de kosten bij een gemiddeld jaarverbruik van 35 gigajoule bij deze leveranciers tussen de 18 en 25 procent lager liggen dan wanneer zou worden uitgegaan van het door de ACM vastgestelde maximumtarief. Ten opzichte van de tarieven die deze leveranciers in 2021 in rekening brachten, is er wel sprake van een flinke stijging. Bij het genoemde gemiddelde jaarverbruik van 35 gigajoule gaat het om stijgingen tussen 30 en 54 procent. Dit ligt eveneens lager dan de stijging wanneer zou worden uitgegaan van het door de ACM vastgestelde maximumtarief. Laatstgenoemde stijging is 67 procent. De warmteleveranciers hebben aangegeven dat zij genoodzaakt zijn om hun daadwerkelijke warmtetarieven te verhogen, omdat de kosten van warmtelevering direct en indirect gekoppeld zijn aan de gasprijzen.’

Extern onderzoek
De minister stelt op dit moment een extern onderzoek in voorbereiding te hebben naar de nadere uitwerking van de op kosten gebaseerde tariefregulering onder de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening. ‘Ik verwacht dat dit onderzoek kort na de zomer wordt afgerond, zodat ik daarna duidelijkheid kan scheppen en concreter in gesprek kan gaan met betrokkenen over de transitie naar de op kosten gebaseerde tariefregulering.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Coolblue Energie zoekt:

Accountmanager Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Utrecht
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!