logo
wvhj2023
© Ruud Morijn | Dreamstime.com
© Ruud Morijn | Dreamstime.com
28 januari 2022

‘Actieteam Netcapaciteit’ gaat grootste knelpunten op stroomnet aanpakken

Een coalitie van 14 partijen met de energiebedrijven, gemeenten, netbeheerders en brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland wil gezamenlijk de grootste knelpunten op het stroomnet gaan aanpakken.

Het Actieteam Netcapaciteit wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren voor de huidige knelpunten op het elektriciteitsnet. Zo moet de grootschalige productie van wind- en zonne-energie, maar ook elektrificatie van woningen, het vervoer en de industrie versneld worden.

Aanpassingen wet
Het Actieteam Netcapaciteit vraagt minister Jetten van Klimaat en Energie om een aantal wetsaanpassingen door te voeren en jaarlijks 200 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een stimuleringsprogramma van innovatieve oplossingen.

De coalitie bestaat uit Energie-Nederland, Energie Samen, Energy Storage NL, FME, Holland Solar, IPO, Koninklijke Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, NVDE, NWEA, Techniek Nederland, VNG, VNO-NCW/MKB Nederland, WENB.

Snelle aanpassingen
Grote tekorten aan technici, lange realisatietermijnen en regelgeving belemmeren volgens het actieteam momenteel een snelle verzwaring en aanpassing van het stroomnet.

Het nieuwe Actieteam Netcapaciteit wil voor de grootste knelpunten snelle oplossingen zoeken en schetst in zijn voorstel de hoofdlijnen waarlangs dit in de huidige kabinetsperiode kan gebeuren. Daarbij ligt er volgens hen een kans voor bestaande en nieuwe marktpartijen om slimme technieken in te zetten: van lokale opslag van energie tot vraagstimulering en curtailment. Daarnaast blijven verzwaring van het net en congestiemanagement structurele oplossingen.

200 miljoen euro voor stimuleringsprogramma
Voor de inzet van flexibiliteit en creatieve oplossingen adviseert het Actieteam Netcapaciteit voor het stimuleringsprogramma ‘Stimulering Nederlandse Elektriciteit, Hernieuwbare Technieken, Netinpassing & Opslag’ (Snel het net op) jaarlijks 200 miljoen euro beschikbaar te stellen gedurende de kabinetsperiode van 4 jaar. Hiermee kan de invoering van bestaande en nieuwe technieken bij grote knelpunten in het elektriciteitsnet een impuls krijgen. 

Voor de jaren vanaf 2022 tot 2025 voorziet het actieteam namelijk dat het niet mogelijk is in het merendeel van Nederland om nieuwe wind- en zonnestroomprojecten aan te sluiten. Dit betekent dat een groot deel van de nieuwe initiatieven geen transportindicatie zal ontvangen en dus geen beschikking van de subsidieregeling SDE++, of in het geval van reeds beschikte projecten geen aansluit- en transportovereenkomst (ATO) kan krijgen. Een prioriteitenlijst van de meest urgente knelpunten in het stroomnet waar wind- en zonne-energie ingepast moeten worden, maakt de weg vrij voor een tendersysteem waar marktpartijen slimme, innovatieve en kosteneffectieve oplossingen kunnen indienen die leiden tot het concreet aansluiten van meer hernieuwbare-elektriciteitsprojecten. Door via het stimuleringsprogramma dergelijke tenders te organiseren, kunnen uitgestelde levering, curtailment en energieopslag soelaas bieden.

Het beoogde budget van minimaal 200 miljoen is volgens het actieteam bedoeld als eerste stap in het opschalen van deze toepassingen. Daarnaast dienen ook op korte termijn technische wettelijke belemmeringen in de huidige elektriciteitswet aangepast te worden, zodat de marktoplossingen ook juridisch niet belemmerd worden.

De wensenlijst voor minister Jetten

De 14 partijen in het Actieteam Netcapaciteit vragen klimaatminister Jetten om de volgende concrete randvoorwaarden te vervullen:

  • Het verkorten van realisatietermijnen voor netuitbreiding: bijvoorbeeld door het inrichten van een fast lane met gespecialiseerde (juridische) beleidsmedewerkers.
  • De mogelijkheid voor netcapaciteit te verdelen: overheden moeten in overleg met betrokkenen maatschappelijk afgewogen keuzes kunnen maken bij het verdelen van de schaarse elektriciteit.
  • Snellere aanpassing van wet- en regelgeving: dit maakt het mogelijk dat netbeheerders en marktpartijen samen optimaal flexibiliteit, zoals batterijen, kunnen inzetten.
  • Onderzoek naar het effect van financiële prikkels in het technisch beroepsonderwijs: het actieteam denkt bijvoorbeeld aan een afstudeerbonus voor mbo’ers techniek en extra financiering voor techniekopleidingen. De partijen benadrukken dat er nu al veel te weinig technische vakmensen voor netverzwaring zijn, maar óók om zonnepanelen en warmtepompen te plaatsen.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten