Solar Magazine - De harde cijfers: nieuw record Nederland met installatie 2,1 gigawattpiek zonnepanelen via SDE+(+)
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
De harde cijfers: nieuw record Nederland met installatie 2,1 gigawattpiek zonnepanelen via SDE+(+)
© Zonnegilde

De harde cijfers: nieuw record Nederland met installatie 2,1 gigawattpiek zonnepanelen via SDE+(+)

In Nederland is in het kalenderjaar 2021 een recordhoeveelheid zonnepanelen geïnstalleerd via de SDE+(+): 2,1 gigawattpiek. Deze week in ‘De harde cijfers’ aandacht voor de jaarcijfers van CertiQ.

CertiQ vervaardigt iedere maand een rapportage met de statistieken over de opwekking van duurzame elektriciteit. Deze maandrapporten geven weliswaar inzicht in de groei van het geregistreerde vermogen per kalendermaand, maar de jaarrapportages bevatten betrouwbaardere gegevens voor de jaargroei. De cijfers worden namelijk met grote regelmaat tussentijds gecorrigeerd.

2,1 of 2,3 gigawattpiek?
Uit de maandrapportages van CertiQ blijkt dat via de SDE+-regeling afgelopen kalenderjaar 4.073 pv-projecten zijn opgeleverd; goed voor 2.295,2 megawattpiek aan zonnepanelen. Uit de jaarrapportage van CertiQ blijkt echter dat via de SDE+-regeling afgelopen kalenderjaar 3.813 pv-projecten zijn opgeleverd; goed voor 2.101,1 megawattpiek aan zonnepanelen.

Uitgaande van de maandrapportages bedraagt de groei dus 2,3 gigawattpiek – oftewel 21 procent – en uitgaande van de jaarrapportages 2,1 gigawattpiek en ‘slechts’ 3 procent.

Voortdurende correcties
Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+-subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurt op de datum van ingebruikname, dat wil zeggen de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Hierdoor kan het zo zijn dat een project wel al is opgeleverd, maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze en andere redenen vinden er dan op voortdurende basis correcties van de bij CertiQ aangemelde vermogens plaats.

Installaties per kwartaal
Onderstaande grafiek toont het geïnstalleerde vermogen per kwartaal voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Het gaat om de kwartaal- en jaarcijfers gebaseerd op de maandrapportages die voor het kalenderjaar 2021 dus een hoger installatiecijfer laten zien dan de jaarrapportage.

Maandrapportages
Onderstaande tabel toont het door CertiQ per kalendermaand geregistreerde pv-vermogen op basis van de maandrapportages. Uit cijfers van CertiQ blijkt dat in de maand december 254,7 megawattpiek aan zonnepanelen werd verwelkomd via de SDE+(+). Dat is een groei van 8 procent ten opzichte van het kalenderjaar 2020. Het aantal opgeleverde projecten daalde met 25 procent, te weten van 616 naar 459 stuks. Tot slot groeide de gemiddelde projectomvang van 397 naar 555 kilowattpiek.

Nieuwgeplaatst pv-vermogen
SDE+ (megawattpiek)
*

2019

2020

2021

Groei 2021

Januari

51,1 

56,8 

356,5 

+528%

Februari*

165,0 

204,0 

13,6 

-93%

Maart

97,6 

43,4 

170,7 

+293%

April*

104,6

-108,5

194,0

-

Mei

79,9

120,1

275,2

+129%

Juni

110,0

149,4

259,2

+73%

Juli

97,6

207,6

99,5

-52%

Augustus

270,9

93,7

168,7

+80%

September

71,9

256,9

85,7

-67%

Oktober

87,3

244,4

205,1

-16%

November

409,9

393,1

212,3

-46%

December

156,2

244,4

254,7

+8%

Totaal

1.702,0

1.897,3

2.295,5

+21%

* In april 2020 is het bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen gecorrigeerd waardoor voor deze maand een negatief vermogen is geregistreerd. Dit leidt tot een vertekend beeld wat betreft de percentuele groei. Belangrijke kanttekening is bovendien dat het voor de maand februari 2021 gepubliceerde registratiecijfer wat betreft vermogen extreem laag is. Dit lijkt veroorzaakt te worden door een correctie van het totaal geïnstalleerde SDE+(+)-vermogen vanwege een eerder foutief geregistreerd cijfer.

1.262 minder installaties
Over het hele kalenderjaar 2021 zijn volgens de maandrapportages 1.262 projecten minder opgeleverd, oftewel 24 procent, maar dat wordt qua opgeleverd vermogen ruimschoots gecorrigeerd door de gemiddeld grotere omvang van de opgeleverde projecten. Het steeds vollere stroomnet en nieuwe meldingen van congestie door netbeheerders zijn voor een belangrijk gedeelte de oorzaak van de daling van het aantal opgeleverde projecten. Waarbij ook de stijgende prijzen van zonnepanelen door tekorten aan grondstoffen en hogere transportkosten een duit in het zakje hebben gedaan.

Aantal nieuwgeplaatste
pv-systemen SDE+
*

2019

2020

2021

Groei

Januari

252 

290

344

+19%

Februari

245 

429

400

-7%

Maart

301

405

322 

-20%

April

268

433

337

-22%

Mei

373

399

313

-22%

Juni

429

465

291

-37%

Juli

443

589

395

-33%

Augustus

403

281

293

+4%

September

368

343

364

+6%

Oktober

337

525

240

-54%

November

382

560

315

-44%

December

394

616

459

-25%

Totaal

4.195

5.335

4.073

-24%

* Vastgesteld op basis van maandrapportages

Ruim 30.000 installaties
Onderstaande tabel toont de voor 2021 bekende toename van het totaal bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen van de SDE+(+)-regeling en haar voorgangers. Nederland heeft via de SDE+(+) inmiddels ruim 7 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd, verdeeld over meer dan 30.000 installaties.

Zon-pv productie-installaties

Aantal pv-systemen

Opgesteld vermogen

Nieuwgeplaatst vermogen*

31 januari 2021

26.820

5.479,1 megawattpiek

356,5 megawattpiek in januari 2021

28 februari 2021

27.220

5.492,7 megawattpiek

13,6 megawattpiek in februari 2021

31 maart 2021

27.542

5.663,4 megawattpiek

170,7 megawattpiek in maart 2021

30 april 2021

27.879

5.857,4 megawattpiek

194,0 megawattpiek in april 2021

31 mei 2021

28.192

6.132,6 megawattpiek

275,2 megawattpiek in mei 2021

30 juni 2021

28.483

6.391,8 megawattpiek

259,2 megawattpiek in juni 2021

31 juli 2021

28.878

6.491,3 megawattpiek

99,5 megawattpiek in juli 2021

31 augustus 2021

29.171

6.660,0 megawattpiek

168,7 megawattpiek in augustus 2021

30 september 2021

29.535

6.745,7 megawattpiek

85,7 megawattpiek in september 2021

31 oktober 2021

29.775

6.950,8 megawattpiek

205,1 megawattpiek in oktober 2021

30 november 2021

30.090

7.163,1 megawattpiek

212,3 megawattpiek in november 2021

31 december 2021

30.549

7.417,8 megawattpiek

254,7 megawattpiek in december 2021

* het bij CertiQ bekende vermogen is in de afgelopen jaren in een later stadium bijgesteld; het in de laatste kolom vermelde nieuwgeplaatste vermogen is gebaseerd op de individuele maandrapporten.

Opgesteld vermogen per eind 2021
Onderstaande tabel toont het door CertiQ per eind 2021 geregistreerde pv-vermogen via de SDE+(+)-regeling en haar voorgangers voor de verschillende vermogenscategorieën.

Vermogenscategorie
(in kilowattpiek*)

Projecten

Vermogen

1-5 kilowattpiek

8.749

22,1 megawattpiek

5-10 kilowattpiek

1.796

13,8 megawattpiek

10-50 kilowattpiek

4.023

118,1 megawattpiek

50-100 kilowattpiek

4.213

309,9 megawattpiek

100-250 kilowattpiek

6.297

1.061,3 megawattpiek

250-500 kilowattpiek

3.270

1.160,0 megawattpiek

500-1.000 kilowattpiek

1.264

864,1 megawattpiek

> 1.000 kilowattpiek

937

3.868,6 megawattpiek

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2022

Realtime interface op komst: ‘Noodrem leidt tot enorme hoeveelheid extra aansluitcapaciteit  wind- en zonne-energie’ Professor Wim Sinke zwaait af: ‘We still ain’t seen nothing yet’ Zonnemarkt: ‘Einde...
Vacatures
Janszon BV zoekt:

Business Ontwikkelaar Zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
kWh People zoekt:

Projectleider Meetdiensten

Fulltime (40 uur) - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!