logo
wvhj2023
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
14 januari 2022

Gemeenten willen extra geld voor uitvoering Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategieën

De Nederlandse gemeenten willen dat het kabinet hen extra geld toekent voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategieën. Het tot op heden toegezegde budget is ontoereikend.

De Nederlandse gemeenten hebben 2 moties met die strekking aangenomen tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het bestuur van VNG stelt in een reactie de moties te zien als ondersteuning om met het nieuwe kabinet het gesprek hierover aan te gaan.

600 miljoen euro
De motie – ingediend door de gemeente Eindhoven – refereert aan het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur die stelt dat gemeenten, provincies en waterschappen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord jaarlijks 600 miljoen euro nodig hebben. Gemeenten hebben bij hun instemming met het Klimaatakkoord namelijk als voorwaarde gesteld dat er voldoende financiële middelen zouden moeten komen voor gemeenten om de volledige uitvoeringskosten te dekken. In de begroting voor 2022 heeft het kabinet echter maar 72,5 miljoen euro uitgetrokken voor het kalenderjaar 2022. Om die reden komen de gemeenten nu in verzet.

Het VNG-bestuur wordt via de motie van Eindhoven gevraagd te onderzoeken wat de verhoogde klimaatdoelstelling van het nieuwe kabinet van 55 CO2-reductie in 2030 betekent voor de gemeentelijke uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Daarbij moet het VNG-bestuur in gesprek gaan met het kabinet over de toekenning van extra uitvoeringsmiddelen.

Randvoorwaarden
Met een aangenomen motie van de gemeente Soest wordt het VNG-bestuur bovendien gevraagd het standpunt in te nemen dat Rijk en gemeenten de komende jaren moeten toewerken naar een evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen om de doelen van het klimaatakkoord te halen.

Daarom moet het VNG-bestuur met het Rijk nadere afspraken maken over de randvoorwaarden. De motie werd aangenomen met 100 procent van de stemmen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten