logo
wvhj2023
hero-image
3 januari 2022

Nederland produceert 25 procent meer stroom met zonnepanelen, ruim 33 procent stroom is duurzaam

Nederland heeft afgelopen kalenderjaar door het toegenomen aantal zonnepanelen 25 procent meer zonne-energie geproduceerd. Het aandeel duurzame stroom is daarbij gegroeid van 26,3 naar 33,4 procent.

Wind op zee neemt met 30 procent de grootste groei voor zijn rekening. Biomassa was in 2021 goed voor een groei van 17 procent, tot slot daalde de productie van windmolens op land licht. De groei aan opgesteld vermogen was namelijk onvoldoende om het gebrek aan wind ten opzichte van vorig jaar te compenseren. Dit alles blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl.

12,5 procent
In het Klimaatakkoord heeft Nederland de ambitie opgenomen dat in 2030 het aandeel duurzame stroom op gemiddeld 70 procent moet liggen. Dat ligt nu dus op 33,4 procent en van alle energie – dus niet alleen stroom – komt nu ruim 12,5 procent uit hernieuwbare bronnen. Hernieuwbare stroom is namelijk slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit 3 onderdelen; voor 55 procent uit warmte voor gebouwen en industrie, voor 25 procent transport in de vorm van weg- en vliegverkeer en tot slot voor 20 procent het stroomverbruik.

Onderstaande grafiek toont de groei van hernieuwbare energie in Nederland. Waar zonne-energie een decennium geleden nauwelijks iets voorstelde, is het nu een van de grootste bronnen van hernieuwbare energie. Met het opgesteld vermogen zonne-energie per inwoner staat Nederland nu wereldwijd op de tweede plaats. Daarmee is Nederland buurland Duitsland voorbijgestreefd en heeft enkel Australië meer zonvermogen per inwoner.

Weersafhankelijkheid
In de jaarcijfers van Energieopwek.nl is de weersafhankelijkheid goed terug te zien. Het kalenderjaar 2021 kenmerkte zich door hoge pieken en diepe dalen. De beste dag voor wind- en zonne-energie was 29 juli met ruim 177 gigawattuur; goed voor bijna 60 procent van het totale Nederlandse stroomgebruik die dag. Het dieptepunt was op 17 december. Met de 5,7 gigawattuur die toen werd opwekt, kon minder dan 2 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag worden bediend.

Biomassa belangrijk
De totale hernieuwbare mix bestaat voor ongeveer de helft uit biomassa. Zon, wind en overige bronnen leverden in 2021 de andere helft van de hernieuwbare productie.

Van het aandeel biomassa is bijna 25 procent biobrandstof dat wordt bijgemengd. Ongeveer 15 procent is hernieuwbare elektriciteit dankzij bijstoken in kolencentrales. Verder wordt biomassa thuis gebruikt in de vorm van open haarden en pelletkachels en in warmtenetten en bij bedrijven. Dit is 35 procent van het totaal. Biogasinstallaties en afvalcentrales gebruiken zo’n 25 procent.

9,6 procent stroom van zonnepanelen
Onderstaande tabel bevat het percentage stroom per technologie voor het kalenderjaar 2021. 9,6 procent van alle Nederlandse stroom was in Nederland afkomstig van zonnepanelen.

Elektriciteit

Percentage

Conventioneel

66,6 procent

Zonnepanelen

9,6 procent

Biomassa

9,4 procent

Wind op land

7,6 procent

Wind op zee

6,7 procent

Waterkracht

0,1 procent

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten