Solar Magazine - Investeringsplannen netbeheerders: onvrede bij Energie-Nederland, Energie Samen, Holland Solar, NWEA en VEMW
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Investeringsplannen netbeheerders: onvrede bij Energie-Nederland, Energie Samen, Holland Solar, NWEA en VEMW
© Ruud Morijn | Dreamstime.com

Investeringsplannen netbeheerders: onvrede bij Energie-Nederland, Energie Samen, Holland Solar, NWEA en VEMW

Energie-Nederland, Energie Samen, Holland Solar, NWEA en VEMW zijn ontevreden over de conceptinvesteringsplannen die de Nederlandse netbeheerders hebben gepresenteerd voor de periode 2022-2031.

Zij stellen in een gezamenlijke verklaring dat de investeringsplannen onvoldoende ambitieus zijn om de huidige problemen met het Nederlandse stroomnet op te lossen. De investeringen uit de plannen zijn volgens hen ontoereikend om de problemen voor producenten van wind- en zonne-energie op te lossen, maar ook die van verbruikers van energie. Ze dragen 8 verbeterpunten aan (red. zie kader).

2022-2031
‘Niet alleen kan veel nieuwe duurzame productie niet worden getransporteerd, ook is aansluiting van nieuwe verbruikers of toename van bestaand elektriciteitsverbruik in grote delen van het net problematisch’, stellen de brancheorganisaties. ‘De concept-investeringsplannen van netbeheerders voor 2022-2031 zijn dus van cruciaal belang; zij moeten laten zien wat nodig is om deze achterstanden in te halen en de verdere groei van duurzame productie en elektrificatie mogelijk te maken. De concept-investeringsplannen zijn echter onvoldoende.’

Ambitieuzere scenario’s
De organisaties pleiten onder meer voor het kiezen van ambitieuzere scenario’s. De netbeheerders zouden moeten laten zien wat de totale netcapaciteit is om aan die scenario’s te voldoen en welke investeringen en middelen daarvoor nodig zijn.

‘Positief is dat de netbeheerders een onderling afgestemde set van scenario’s hebben gebruikt. Deze scenario’s zijn echter niet in lijn met de actuele Europese en nationale ambities en wetgeving. De scenario’s zijn daarom niet voldoende. Daarnaast onderschatten de netbeheerders de technologische ontwikkelingen van hernieuwbare opwek, die grote impact hebben op de benodigde netcapaciteit. Tevens laten de meeste concept-investeringsplannen niet zien welke investeringen nodig zouden zijn om de gekozen scenario’s te faciliteren; in plaats daarvan wordt getoond wat de netbeheerders denken te kunnen realiseren.’

Prioritering hanteren
‘De netbeheerders hebben de wettelijke taak om te voldoen aan de transportbehoefte, die volgt uit de relevante scenario’s’, vervolgen de koepelorganisaties. ‘Als de netbeheerders nu van mening zijn dat zij onvoldoende middelen hebben om de noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen te realiseren, dan dienen zij uit te leggen welke investeringen zij niet op tijd zouden kunnen realiseren, waarom niet en wat ervoor nodig is om dit wel te kunnen doen. Daarbij dient duidelijk te worden welke prioritering in de tijd de netbeheerders hiervoor hanteren. Deze prioritering is nu onvoldoende transparant. Er moet rekening gehouden worden met de kosten die netgebruikers hebben als gevolg van het niet oplossen van knelpunten en de markt moet bij die prioritering betrokken worden.’

Uitdagingen gigantisch
Toch is er ook begrip bij de koepelorganisaties, omdat het evident is dat de uitdagingen voor de netbeheerders gigantisch zijn. ‘Om de energietransitie te laten slagen, is het noodzakelijk dat de totale omvang van deze uitdaging duidelijk wordt.’

De 5 brancheorganisaties stellen in de toekomst graag intensiever te worden betrokken bij het opstellen van de scenario’s, de prioritering en de investeringsplannen. ‘We zijn bereid om bij te dragen aan oplossingen die de problematiek rond transportschaarste kunnen verlagen.’

8 belangrijke verbeterpunten

Energie-Nederland, Energie Samen, Holland Solar, NWEA en VEMW dragen 8 verbeterpunten aan voor de concept-investeringsplannen van de netbeheerders.

  1. Scenario’s: baseer de investeringsplannen op relevante scenario’s voor vraag en aanbod, die daadwerkelijk de hoeken van het speelveld opzoeken, en die in lijn liggen met de actuele Europese ambities, zoals ‘Fit For 55’, en nationale ambities.
  2. Methode: vorm de huidige methode om tot een methode waarmee de gebruikte scenario’s en klantaanvragen inzichtelijk omgezet worden in een waarschijnlijkheidscurve van de transportbehoefte en de knelpunten over de tijd. Plan investeringen zodanig dat de waarschijnlijkheid van knelpunten gereduceerd wordt tot een acceptabel niveau.
  3. Totale investeringsbehoefte en wijze van prioritering: vertaal de totale transportbehoefte naar de daarvoor benodigde, wettelijk vereiste investeringen in de infrastructuur. Dus het totale projectportfolio met alle noodzakelijke plannen en kosten, ongeacht haalbaarheid. Als netbeheerders menen dat het niet realistisch om aan de totale transportbehoefte te voldoen, laat dan zien welke van de noodzakelijke investeringen de netbeheerders niet op tijd kunnen realiseren en waarom niet. Geef ook aan hoe de betreffende oorzaken om niet te kunnen realiseren, kunnen worden aangepakt.
  4. Slimmer gebruiken van het net: geef aan welke consequenties congestiemanagement heeft voor de investeringen en neem alle investeringen op om congestiemanagement effectief te kunnen toepassen. Geef inzicht in voor welke knelpunten een verzwaren-tenzij-tender zal worden ingezet of mogelijk zal worden ingezet en geef inzicht in de impact van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) N-1.
  5. Laagspanningsnetten: geef meer inzicht in hoe omgegaan wordt met de uitdagingen en benodigde investeringen voor de laagspanningsnetten.
  6. Interconnecties en 70 procent: neem de verhoging van de interconnectiecapaciteit tussen Duitsland en Nederland op in het Nederlandse investeringsplan van TenneT, net als in het Duitse plan. Geef in het investeringsplan van TenneT aan wat de impact is van de 70 procent-regel op capaciteitsknelpunten in Nederland.
  7. Innovatie: geef aan hoe netbeheerders de transportcapaciteit kunnen verhogen door rekening te houden met temperatuurafhankelijkheid (dynamic rating). Neem eventuele investeringen daarvoor (bijvoorbeeld in sensoren) mee.
  8. Proces: betrek stakeholders actief bij de tussentijdse stappen voor de totstandkoming van de investeringsplannen, met name bij het opstellen en doorrekenen van de scenario’s.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Teamlead Electrical Solar Engineering

Fulltime (40 uur) - Leeuwarden
Zon Advies Nederland zoekt:

Vacature planner Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Elst, 6662 NE, 25
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!