logo
wvhj2023
© Netbeheer Nederland
© Netbeheer Nederland
22 november 2021

Netbeheerders presenteren nieuwe zonneladder voor zonnepanelen op bedrijfsdaken

Netbeheer Nederland heeft een zonneladder onthuld voor de uitrol van zonnepanelen op bedrijfsdaken. De inpassingsladder geeft een handreiking voor het slim kiezen van locaties voor zon op dak bij grootverbruikers.

De zonneladder van de netbeheerders bevat 4 treden voor de uitrol van zonnepanelen bij bedrijven met een grootverbruikersaansluiting.

Transportbeperking
De impact op het stroomnet neemt per trede in de inpassingsladder toe. Hoe hoger de impact, hoe groter de kans dat het project te maken krijgt met een transportbeperking. De treden zijn voorzien van een toelichting en voorbeelden hoe om te gaan met de betreffende situatie.

De netbeheerders benadrukken dat de uitgewerkte voorbeelden in de zonneladder niet uitputtend zijn en veel afhankelijk is van de lokale situatie. Zo kan in een landelijk gebied waar al schaarste is een no-regret maatregel als eigen verbruik opwekken zonder aan het elektriciteitsnet te leveren het netprobleem ook vergroten. Daarom is het volgens Netbeheer Nederland altijd belangrijk om met de netbeheerder te onderzoeken welke oplossingen passend zijn.

Trede 1: no-regret
De eerste trede is die van no-regret met geen teruglevering; opwek volledig voor eigen gebruik. Voorbeelden zijn koelhuizen en zware industrie.

Deze stap is mogelijk als er nog geen congestie is afgekondigd door de netbeheerder. De volledige productie van de zonnepanelen is voor eigen gebruik. Dat betekent dat op geen enkel moment teruglevering kan plaatsvinden. Contractueel betekent dit dat de eigenaar van de aansluiting een gecontracteerd transportvermogen voor teruglevering krijgt met de waarde 0.

Trede 2: zorgvuldig inpassen
De tweede trede is die van zorgvuldig inpassen: terugleveren waar al stevige infrastructuur ligt en de vraag het grootst is tijdens de piek van de zon. Opwek en verbruik zijn daarbij goed te matchen, bijvoorbeeld in de landbouw en maakindustrie.

Als de infrastructuur al is berekend op grote energiestromen, kan teruglevering van duurzaam opgewekte energie in veel gevallen plaatsvinden. Als invoeden van piekproductie op elektriciteitsnetten en vraag naar stroom op elkaar kunnen worden afgestemd, is inpassing van duurzame energie eerder mogelijk. De netbeheerders adviseren niet alleen te kijken naar zuid-opstellingen met een maximale piekopbrengst, maar ook opstellingen van zonnepanelen te onderzoeken die het beste aansluiten bij het moment van energieverbruik en daarbij ook rekening houden met het aftoppen van de productie.

Trede 3: combineren
De derde trede is die van combineren: bij (dreigende) congestie slim combineren met andere verbruiksfuncties of opslag/conversie. Voorbeelden zijn kantoren en laadpleinen voor elektrische auto’s.

Is er een mogelijkheid om de piekbelasting tijdelijk op te slaan en op een ander moment terug te leveren, dan kan dit de oplossing zijn om het project te realiseren. Daar is een aangepaste aansluit- en transportovereenkomst voor nodig.

Trede 4: grootschalig enkelvoudig
De vierde en laatste trede is  grootschalige, enkelvoudige toepassing, oftewel grote daken van gebouwen met een laag energieverbruik. Het vermogen aan zonnepanelen op het dak is in deze situatie veel groter dan de vermogensvraag van het betreffende pand. Voorbeelden zijn distributiecentra en sporthallen.

De kans is hier het grootst dat de netinfrastructuur in deze situaties ontoereikend is voor teruglevering. Door voor deze gebouwen de treden 1 tot en met 3 toe te passen, neemt de realisatiekans volgens de netbeheerders toe.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten