Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nieuw beleid gemeente Westland voor zonnepanelen op waterbassins, verhuren daken kassen verboden
© Lidian Neeleman | Dreamstime.com

Nieuw beleid gemeente Westland voor zonnepanelen op waterbassins, verhuren daken kassen verboden

Westland heeft nieuw beleid voor zonnepanelen op waterbassins vastgesteld. In de nieuwe beleidsregels wordt uiteengezet wanneer een vergunning noodzakelijk is en onder welke voorwaarden de gemeente meewerkt.

In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 voor de regio Rotterdam Den Haag is het opwekken van elektriciteit door zonnepanelen op waterbassins bij glastuinbouwbedrijven als extra kans op duurzame energie aangemerkt. Als doel is benoemd tot 2030 circa 350 projecten met zonnepanelen op waterbassins uit te voeren, waarmee 89 gigawattuur aan elektriciteit moet worden opgewekt. Dat is goed voor bijna 3 procent van de totale ambitie in de RES 1.0.

Bedrijfseconomisch ondergeschikt
Binnen de bestemming ‘agrarisch – glastuinbouw’ heeft de gemeente bepaald dat voorzieningen voor het opwekken en leveren van energie zijn toegestaan voor zover de energielevering aan derden bedrijfseconomisch ondergeschikt is.

De gemeente hierover: ‘Dat moet zo worden uitgelegd dat het bedrijfseconomische resultaat van de levering van elektriciteit (de opbrengst) in het totaal resultaat van de omzet in ieder geval minder dan de helft moet zijn. Bovendien moeten de zonnepanelen in eigendom van de kweker zijn, verhuur van ruimte ten behoeve van derden die panelen zouden plaatsen is niet toegestaan, omdat het geen glastuinbouwactiviteit betreft en de derden geen glastuinbouwondernemers zijn.’

Zonne-energie mag dus worden opgewekt voor de eigen onderneming en de (financieel) ondergeschikte levering aan derden. Het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland voorziet nog in een afwijkingsbevoegdheid voor het opwekken van elektriciteit ten behoeve van andere ondernemers – bijvoorbeeld verenigd in een telersvereniging – waarbij ook de ondergeschikte levering aan derden nog mogelijk is.

Veroudering kassen
Omdat gemeente Westland in wil zetten op een voortdurend investeren in het gebied en veroudering van kassen en bedrijfsgebouwen zoveel mogelijk wil voorkomen, wordt geen medewerking verleend aan de verhuur van daken van kassen of bedrijfsgebouwen ten behoeve van elektriciteitsopwekking door derden, en ook niet aan elektriciteitsopwekking door zonnepanelen die niet financieel ondergeschikt is.

50 centimeter uitsteken
Zowel voor de (financieel) niet-ondergeschikte levering van zonne-energie als voor de eventuele verhuur van de ruimte binnen waterbassins aan derden voor zonnepanelen gelden enkele voorwaarden.

Het waterbassin en het glastuinbouwbedrijf moeten allereerst voldoen aan de regels van het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland. De zonnepanelen mogen verder niet meer dan 50 centimeter uitsteken boven de rand van het waterbassin. Bij langlopende verhuurcontracten tussen de glastuinbouwondernemer en eigenaren van zonnepanelen moet tot slot een opzegtermijn van maximaal 1 jaar opgenomen worden, om te voorkomen dat een eventuele herstructurering zou kunnen worden belemmerd.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
G2 Energy zoekt:

Sales Manager

Fulltime (40 uur) - Uddel en/of Zutphen
NaGa Solar zoekt:

Manager Commercial Ground Mounted Solar Development

Fulltime (40 uur) - Maastricht, 6225 XV, 1
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!