Solar Magazine - Hoge gasprijs: vraag naar isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers verdubbeld
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Hoge gasprijs: vraag naar isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers verdubbeld
© Sebastian Czapnik | Dreamstime.com

Hoge gasprijs: vraag naar isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers verdubbeld

De hoge prijzen voor stroom en gas hebben geleid tot een verdubbeling van de vraag naar warmtepompen, woningisolatie, zonneboilers en zonnepanelen. Dat melden de NVDE, Holland Solar en Vereniging Warmtepompen.

De 3 brancheorganisaties hebben samen met Branchevereniging Bodemenergie een inventarisatie onder hun leden gehouden. De stijging van de vraag wordt volgens de ondervraagde bedrijven vooral veroorzaakt door de hoge gasprijs.

Tot 6 keer meer
Isolatiebedrijven en leveranciers van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen melden forse stijgingen in de vraag, tot zelfs meer dan 6 keer zoveel als de voorgaande maand (red. de enquête is half oktober uitgevoerd en kende 86 respondenten).

Vooral de vraag naar warmtepompen en zonnepanelen rees de pan uit. Vrijwel alle bedrijven melden een stijging. Bijna de helft van de warmtepompbedrijven meldt een meer dan 2 keer zo grote vraag. Bij zonnepanelen ziet 40 procent van de geënquêteerden meer dan een verdubbeling van de vraag. Ruim de helft van de isolatiebedrijven meldt dat de vraag is gestegen. Bij 2 bedrijven was de vraag zelfs 4 tot 6 keer zo groot.

Zakelijke markt
Ook in de zakelijke markt is de interesse in verduurzaming gestegen. Twee derde van de bedrijven meldt een stijging van de vraag in oktober ten opzichte van september. Bij een kwart is sprake van meer dan een verdubbeling.

De hoge aardgasprijs wordt genoemd als een belangrijke oorzaak, naast andere factoren, zoals het feit dat de deadline voor het verduurzamen van bedrijfspanden en overheidsgebouwen dichterbij komt. Per 1 januari 2023 moeten kantoren immers minimaal energielabel C hebben.

Google
Data over het zoekgedrag op Google naar de termen ‘gasprijs’, ‘zonnepanelen’, ‘isolatie’ en ‘warmtepompen’ ondersteunen de bevindingen uit de NVDE-inventarisatie dat de interesse hierin toenam. Met name kort na de plotselinge stijging van de aardgasprijs en de publiciteit daarover, zochten veel mensen op deze termen. Het aantal mensen dat zocht naar ‘zonnepanelen’ was in de afgelopen 5 jaar nog nooit zo hoog, terwijl dit normaal vooral in het voorjaar relatief hoog is, in plaats van in oktober.

Subsidie
De NVDE vindt het verstandig om het beschikbare budget binnen de ISDE-subsidie mee te laten groeien met de vraag. Bovendien pleit de NVDE ervoor dat isolatiesubsidie ook beschikbaar is voor mensen die 1 isolatiemaatregel willen doorvoeren. Nu wordt alleen subsidie toegekend als men 2 isolatiemaatregelen neemt. ‘Laten we mensen in staat stellen om het ijzer te smeden nu het heet is en niemand teleurstellen’, aldus NVDE-directeur Olof van der Gaag. ‘Zorg dat er voldoende subsidie beschikbaar is voor alle mensen die nu hun aardgasverbruik willen verminderen en verlaag de drempels. Zo draagt de overheid eraan bij dat zij structureel minder afhankelijk worden van aardgas. Of er zelfs helemaal buiten kunnen.’

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Energiebedrijf Vrijopnaam zoekt:

(junior) Projectontwikkelaar Zon

32-40 uur - Noord-Brabant (Tilburg/Breda)
Zonnepark Services Nederland zoekt:

Service Engineer(s) PV Systems

Fulltime (40 uur) - Hoofdkantoor Lange Viestraat 2B, 3511 BK Utrecht, standplaats/werken vanuit huis of ons Service Office Noord of Zuid
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!