Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PBL: ‘Gemiddelde energierekening Nederlands huishouden daalt tot 2030 met 50 euro’
© Peter de Kievith | Dreamstime.com

PBL: ‘Gemiddelde energierekening Nederlands huishouden daalt tot 2030 met 50 euro’

De gemiddelde energierekening van een Nederlands huishouden met aardgasaansluiting daalt in de periode tot 2030 met 50 euro van 1.600 naar 1.550 euro. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

In het rapport ‘Ontwikkelingen in de energierekening tot en met 2030’ – een achtergrondrapport van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021 – schrijven de onderzoekers dat de energierekening per huishouden steeds verder zal verschillen naarmate de energietransitie vordert.

Invloed stijgende gasprijs
Het rapport vertaalt de ontwikkelingen die het PBL in de KEV 2021 beschrijft naar de ontwikkelingen in de energierekening van huishoudens. Daarbij wordt ook ingegaan op de potentiële invloed van de huidige stijgende gasprijs, maar de focus van het rapport ligt op de langetermijnontwikkelingen in de energierekening richting 2030.

‘Naast de onzekerheid over de ontwikkeling van gas- en elektriciteitsprijzen zal er in 2030 meer variatie zijn in de gemiddelde energierekening’, stelt het PBL. ‘Dit komt vooral doordat andere vormen van warmtevoorziening een grotere rol gaan spelen dan gas, zoals bijvoorbeeld warmtenetten en elektrische warmtepompen.’

Aardgasaansluiting
In 2020 werd circa 92 procent van de woningen nog verwarmd met behulp van gas, maar dit aandeel neemt de komende jaren af. Uitgaande van het vastgesteld en voorgenomen beleid uit de KEV is de verwachting van de PBL-onderzoekers dat het aandeel aardgasvrije woningen verdubbelt van circa 8 procent in 2020 naar circa 17 procent van alle bewoonde woningen in 2030.

‘Uitgedrukt in woningaantallen groeit het aantal bewoonde woningen zonder gasaansluiting van circa 637.000 in 2020 naar 1,4 miljoen in 2030’, duiden de onderzoekers. ‘De gemiddelde energierekening op basis van een woning met een aardgasaansluiting is nog altijd representatief voor het grootste deel van de woningen in Nederland – circa 83 procent in 2030 – maar de representativiteit neemt af naarmate de energietransitie verder vordert.’

Onderstaande grafiek tonen de gemiddelde energierekening per huishouden voor de kalenderjaren 2020, 2021 en 2030

Aardgas met én zonder zonnepanelen
In 2021 is de gemiddelde energierekening voor een woning met een aardgasaansluiting maar zonder zonnepanelen volgens het PBL circa 1.700 euro per jaar. Voor woningen mét aardgasaansluiting en zonnepanelen is de gemiddelde energierekening ongeveer 1.100 euro per jaar.  ‘De middenraming van de gemiddelde energierekening voor woningen met een aardgasaansluiting zonder zonnepanelen stijgt licht naar een niveau van circa 1.750 euro per jaar in 2030, waarbij de bandbreedte varieert tussen de 1.450 en 2.150 euro per jaar’, schrijft het PBL. ‘De financiële opbrengsten van zonnepanelen nemen na 2022 wel af door de afbouw van de salderingsregeling, maar ook in 2030 leveren zonnepanelen gemiddeld nog 400 euro per jaar op. Voor woningen met aardgasaansluiting en zonnepanelen bedraagt de gemiddelde energierekening in 2030 daarmee naar verwachting circa 1.350 euro per jaar, waarbij de bandbreedte varieert tussen de 1.050 en 1.750 euro per jaar.’

Warmtepomp met én zonder zonnepanelen
Voor woningen met een all-electric warmtepomp zonder zonnepanelen varieert de gemiddelde energierekening in 2030 tussen de 900 en 1.300 euro per jaar en voor woningen met een all-electric warmtepomp en zonnepanelen tussen de 500 en 900 euro per jaar.

Het PBL hierover: ‘Deze bandbreedte is het resultaat van onzekerheid in de ontwikkeling van de prijs en van het verbruik van elektriciteit. De gemiddelde energierekening van een all-electric woning valt hiermee in 2030 lager uit dan de gemiddelde energierekening in 2030 voor woningen met een gasaansluiting. Hierbij geldt als kanttekening dat het hier alleen gaat om de jaarlijkse energierekening en niet om de eenmalige extra investering (of toegerekende afschrijvingskosten) die nodig is voor de aanschaf van de warmtepomp in plaats van een hr-ketel.’

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectontwikkelaar Zon op Land

Fulltime (40 uur) - Noord Brabant
kWh People zoekt:

Junior Accountmanager Zonnecoöperatie

Fulltime (40 uur) - Noord Holland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!