Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Reacties brancheverenigingen op compensatie hoge energierekening overwegend positief
© Peter de Kievith | Dreamstime.com

Reacties brancheverenigingen op compensatie hoge energierekening overwegend positief

Diverse brancheverenigingen, waaronder Energie-Nederland, NVDE en Holland Solar, hebben inmiddels hun reactie gegeven op het maatregelenpakket van het kabinet om de hoge energierekening te compenseren.

Energie-Nederland: ‘Versnel vraag naar energie verlagen’
Energie-Nederland, branchevereniging van de energiebedrijven, roept het kabinet op om naast de kortetermijnmaatregelen versneld werk te maken van het verlagen van de vraag naar energie. Verder benadrukt de brancheorganisatie dat de verlaging van de energiebelasting op elektriciteit geen oplossing biedt voor huishoudens die ook nu al geconfronteerd worden met energiearmoede. ‘Huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen zullen meer voelen van de stijgende energierekening dan huishoudens met een hoger inkomen. Naar aanleiding van het TNO-rapport over energiearmoede in Nederland, heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de groep die te maken krijgt met energiearmoede. Daarom is Energie-Nederland blij met het besluit dat het demissionair kabinet ook 150 miljoen euro extra uittrekt voor het isoleren van huizen.’

NVDE: ‘Verstandig pakket, maar rentabiliteit zonnepanelen vermindert’
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) – waar ook branchevereniging Holland Solar bij aangesloten is – spreekt van ‘een verstandig pakket’. De hoge gasprijs stimuleert huishoudens en bedrijven om het aardgasverbruik te verminderen. Het pakket van de overheid behoudt die nuttige prikkel en stimuleert om over te stappen op (duurzamere) elektriciteit. Dat is een stap in de goede richting voor de energietransitie. De verhoging van de belastingteruggaaf compenseert de ergste effecten van de hoge gasprijs op de energierekening. Ook de 150 miljoen euro voor aanvullende subsidies voor isolatie is verstandig. Zo subsidiëren we de oplossing, namelijk het verminderen van het gebruik van aardgas. Hiermee wordt de energierekening van bewoners met een krappe portemonnee niet eenmalig, maar voor de komende decennia verlaagd. Aandachtspunt is wel dat een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit  de rentabiliteit van zonnepanelen thuis vermindert, en postcoderoosprojecten bemoeilijkt. Ook is het voor warmtebedrijven van belang dat de rekensystematiek om de jaarlijkse warmtetarieven te bepalen ongewijzigd blijft.

Holland Solar: ‘Probleem langere terugverdientijd verwaarloosbaar’
Holland Solar stelt tot slot de zorgen over het maatregelenpakket voor zonnepaneeleigenaren te begrijpen. ‘Maar we zien momenteel geen nadelige effecten wat betreft aanvragen door consumenten. Dat is logisch, want zelf je energie opwekken biedt juist bescherming tegen variërende energieprijzen: je hoeft de kilowatturen en kubieke meters gas dan immers niet te kopen voor 20 jaar lang. Zonnepaneelbezitters voelen juist een positief effect in hun portemonnee, omdat de “vermindering op de energiebelasting” – het vaste bedrag dat iedereen jaarlijks terugkrijgt – tijdelijk hoger wordt. Bij de overweging van nieuwe aanschaf zien we inderdaad een langere verwachte terugverdientijd: deze wordt een paar maanden langer. Dat probleem vinden wij verwaarloosbaar ten opzichte van het dreigende menselijke probleem van het niet kunnen betalen van de energierekening.’

Aedes: ‘Corporaties kunnen meer doen bij verdwijnen verhuurderheffing’
Aedes, de koepel voor woningcorporaties, is enthousiast maar had graag meer aandacht voor het renoveren van woningen gezien. ‘Energiearmoede komt relatief vaker voor bij bewoners van corporatiewoningen zoals naar voren is gekomen uit recent onderzoek van TNO. Dat komt omdat in corporatiewoningen veelal mensen wonen die een laag inkomen hebben. Door de hogere gasprijzen verwachten we dat meer huurders financieel in de knel komen. Daarom vinden we het positief dat het kabinet heeft gekozen voor de verlaging van de energiebelasting en de eenmalige subsidie, maar we hebben hier nog wel wat kanttekeningen bij. Al jaren werken corporaties aan betere isolatie en andere maatregelen conform de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013 en de opvolgers daarvan. De stijgende energieprijzen zijn een extra motivatie om die verduurzaming te versnellen. Woningcorporaties willen dat ook graag, zoals is opgenomen in de Actieagenda Wonen. Dankzij de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing kunnen corporaties ook harder vooruit. Maar deze gedeeltelijke afschaffing is niet genoeg. Corporaties zouden meer kunnen doen, en eerder kunnen aanpakken, als de verhuurderheffing helemaal wordt afgeschaft.’

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Inkoper

Fulltime (40 uur) - Randstad
Econnetic bv zoekt:

Senior Consultant zonne-energie

32-40 uur - 3972LK
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!