logo
wvhj2023
hero-image
6 oktober 2021

Firan presenteert stappenplan voor energy hubs: productie, opslag en verbruik zonne-energie verbonden

Een nieuw stappenplan van Firan en Qirion geeft ontwikkelaars, exploitanten en eigenaren van zonneparken praktische handreikingen om samen met partners aan de slag te gaan met een energy hub.

Met een energy hub ontstaat een lokale verbinding tussen de productie, de opslag en het gebruik van zonne-energie en andere duurzame bronnen.

Netcongestie verminderen
‘Energy hubs voorzien in de groeiende behoefte om lokaal opgewekte duurzame energie ook weer lokaal te gebruiken, en de problematiek van netcongestie te verminderen’, duidt André Simonse, businessdeveloper bij Firan. ‘Voor bestaande projecten met bijvoorbeeld zonnevelden en/of windturbines ontstaan door energy hubs meer mogelijkheden voor uitbreiding en kostenbesparing.’

4 stappen
Bij een energy hub spelen allerlei organisatorische, juridische, technische en financiële vraagstukken. Het nieuwe stappenplan, dat Firan en Qirion in afstemming met verschillende experts uit het veld hebben ontwikkeld, geeft praktische handreikingen om alle zaken goed te regelen. Maarten van Blijderveen, energiearchitect bij Qirion: ‘Bij energy hubs zijn doorgaans meerdere partijen betrokken, met uiteenlopende doelstellingen, ambities en werkwijzen. Bijvoorbeeld: producenten van wind- en zonne-energie worden direct verbonden met gebruikers en/of laadfaciliteiten. Hoe zetten de betrokken partijen dan de eerste stappen om te komen tot een energy hub? Hoe maak je de juiste afspraken over de realisatie en het beheer?’

Het stappenplan geeft ontwikkelaars, exploitanten en eigenaren van zonneparken en andere projecten met duurzame energie een overzicht van de afspraken die – in samenwerking met onder meer juridische adviseurs, financiers en verzekeraars – moeten worden gemaakt om energy hubs te ontwerpen, realiseren en gebruiken. In 4 stappen ontstaat inzicht in de vereiste keuzen – en de bijbehorende aandachtspunten – om te komen tot concrete plannen en succesvolle projecten.

Gedeeld perspectief
‘Een belangrijk aandachtspunt is om al in de allereerste fase de belangen en ambities van alle betrokkenen te expliciteren. Vaak zien we dat gestart wordt met een technische oplossing, zonder dat de gezamenlijke drijfveren en doelstellingen helder zijn’, vertelt Van Blijderveen.

Simonse voegt toe: ‘Een energy hub wordt idealiter vanuit een gebiedsaanpak opgestart, en de samenwerking in het vervolgtraject vereist een sterke regie vanuit een collectieve drive. Een heldere verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden creëert dan een gedeeld perspectief voor de lange termijn - en legt daarmee de basis om een energy hub tot een succes te maken.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten