Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Overijssel: ‘Kosten zonnepanelen op geluidswallen te hoog voor energiecoöporaties’

Overijssel: ‘Kosten zonnepanelen op geluidswallen te hoog voor energiecoöporaties’

Het is voor lokale energie-initiatieven door de lange terugverdientijd onmogelijk om op en naast de infrastructuur zonnepanelen te realiseren. Dat melden Gedeputeerde Staten van Overijssel aan Provinciale Staten.

De Provinciale Staten van Overijssel namen in maart 2018 een motie aan waarmee Gedeputeerde Staten werden verzocht om onderzoek te doen naar het combineren van bestaande geluidsweringen met duurzame-energieopwekking langs het provinciale wegennet.

7 potentiële locaties
Eind vorig jaar meldden Gedeputeerde Staten een zevental potentiële locaties voor het opwekken van zonne-energie nader te verkennen. Daar zou ruimte zijn voor de plaatsing van duizenden zonnepanelen. 3 locaties langs de N348 sprongen daarbij in het oog en daarom is in de afgelopen periode onderzocht of daar daadwerkelijk zonnepanelen gerealiseerd zouden kunnen worden.

Struikelblok
Uit de nadere verkenning blijkt nu volgens Gedeputeerde Staten dat voor lokale energie-initiatieven de lange terugverdientijd een struikelblok is. ‘Ondanks subsidie vanuit de postcoderoosregeling zorgt dit ervoor dat het voor lokale energie-initiatieven niet interessant is om dergelijke projecten te ontwikkelen. Dit komt doordat plaatsing van zonnepanelen op geluidswallen extra kosten en risico's met zich meebrengt (duurdere constructie, een eigen netaansluiting en beveiliging) en deze kosten relatief zwaar meewegen gezien de beperkte omvang van de installaties. Hier komt nog bij dat de subsidiemogelijkheden van de postcoderoosregeling versoberd worden in de aankomende jaren.’

Ondanks de beperkte netcapaciteit bij de locaties aan de N348 is een aansluiting op het stroomnet mogelijk. Bij de Vechtdalverbinding is het ontbreken van netwerkcapaciteit wel een probleem. De Vechtdalverbinding ligt in een gebied waar geen transportcapaciteit voor zonne-energie beschikbaar is.

Geen netaansluiting voor 2028
Nieuwe initiatieven worden volgens Gedeputeerde Staten niet meer aangesloten. ‘Op z’n vroegst is het in 2028 mogelijk om aan te sluiten op het net. Bovendien heeft een deel van de percelen al een andere bestemming of wordt de grond overgedragen aan een andere partij. Dit vraagt om wijzigingen van gemaakte afspraken, maar gezien de lange termijn waarop aansluiting mogelijk is, is het niet wenselijk om deze afspraken te herzien.’

Aanvullende subsidie nodig
De locaties langs de N348 blijken volgens het provinciebestuur na een nadere verkenning niet interessant voor lokale energie-initiatieven. Marktpartijen hebben al eerder aangegeven dat het voor hen geen interessante businesscase is. ‘Het ontbreken van netcapaciteit zorgt er- voor dat ontwikkeling van de locaties rond de Vechtdalverbinding ook niet mogelijk is. Het ontwikkelen van de locaties langs de N348 is alleen mogelijk met aanvullende subsidie naast de rijkssubsidie vanuit de postcoderoosregeling. Er zijn geen provinciale subsidieregelingen die dit ondersteunen. Wij zijn van mening dat voor zonne-opwekprojecten geen aanvullende subsidie nodig zou moeten zijn.’

Vervolg
‘Wij blijven kansen verkennen om meervoudig ruimtegebruik van onze gronden langs provinciale infrastructuur mogelijk te maken en blijven ons inzetten om de provinciale infrastructuur verder te verduurzamen’, besluiten Gedeputeerde Staten hun brief aan Provinciale Staten.

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Accountmanager O&M

32-40 uur - Den Bosch
kWh People zoekt:

PV Engineer

Fulltime (40 uur) - Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!