Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
BNEF: jaarlijks 455 gigawattpiek aan zonnepanelen nodig om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten

BNEF: jaarlijks 455 gigawattpiek aan zonnepanelen nodig om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten

Om op koers te komen voor een netto 0 uitstoot in 2050 moet er wereldwijd in de periode tot 2030 jaarlijks 455 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd worden. Dat stelt Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

In de periode tot 2050 gaat het zelfs om 632 gigawattpiek zonnepanelen per jaar. De Bloomberg-onderzoekers hebben de nieuwste editie van de New Energy Outlook (NEO) gepresenteerd.

Groen, grijs en rood
De NEO bevat BNEF’s jaarlijkse scenarioanalyse over de langetermijntoekomst van de energie-economie. De nieuwste editie bevat 3 klimaatscenario’s – groen, grijs en rood – die voldoen aan het doel van het Klimaatakkoord van Parijs om in 2050 een 0 CO2-uitstoot te bereiken.

Het groene scenario met 85 procent hernieuwbare energie is een route waarbij groene waterstof een aanvulling vormt op meer elektriciteitsverbruik, recycling en bio-energie. Het grijze scenario met 42 procent hernieuwbare energie gaat ervan uit dat een groter gebruik van elektriciteit en hernieuwbare energie wordt aangevuld met technologie voor het opvangen en opslaan van CO2 (CCS) en dat het gebruik van sommige fossiele brandstoffen mogelijk blijft. Het rode scenario met 27 procent hernieuwbare energie gaat ervan uit dat kleinere, modulaire kernenergie wordt ingezet als aanvulling op wind- en zonne-energie en batterijtechnologie in de energiesector, met speciale kerncentrales die zogenaamde ‘rode waterstof’ produceren.

Emissie per sector
Een kernonderdeel van de BNEF-analyse is het opstellen van emissiebudgetten per sector om in 2050 netto 0 uitstoot te bereiken. Hieruit komt naar voren dat de wereldwijde energiegerelateerde uitstoot tegen 2030 met 30 procent onder het niveau van 2019 en tegen 2040 tot 75 procent daaronder moet dalen om in 2050 netto 0 uitstoot te bereiken.

De energiesector moet het komende decennium de grootste vooruitgang boeken, namelijk een vermindering van de emissies met 57 procent ten opzichte van het niveau van 2019 tegen 2030 en vervolgens met 89 procent tegen 2040. De emissies van het wegvervoer moeten tegen 2030 met 11 procent dalen en in 2040 80 procent onder het niveau van 2019 liggen. Voor de industrie en gebouwen is dat 16 procent en 12 procent tegen 2030 en 58 procent en 55 procent tegen 2040.

405 gigawattpiek per jaar tot 2030
Meer dan driekwart van de inspanningen om de komende 9 jaar de uitstoot terug te dringen, moet volgens de onderzoekers naar de elektriciteitssector gaan en naar een snellere inzet van wind- en zonne-energie. De volgende mijlpalen moeten tegen 2030 zijn bereikt om op schema te liggen om in 2050 0 uitstoot te bereiken.

Technologie

Nieuwe inzet per jaar tot 2030

Windenergie

505 gigawatt

Zonnestroom

455 gigawattpiek

Batterijen

245 gigawattuur

Elektrische auto’s

35 miljoen stuks

Warmtepompen

18 miljoen stuks

Elektrificatie speelt een grote rol. Als gevolg hiervan is de elektriciteitsproductie bijna 62.200 terawattuur in het grijze scenario van BNEF, meer dan het dubbele van het totaal van 2019. In het groene scenario, waar elektriciteit ook wordt gebruikt om grote hoeveelheden waterstof te produceren, is de stroomopwekking nog eens 2 keer zo groot: meer dan 121.500 terawattuur, oftewel ongeveer 4,5 keer het niveau van 2019. Terwijl de implementatie van de eerste 1.000 gigawatt aan wind- en zonne-energie 20 jaar in beslag nam, zal in het groene scenario de komende 3 decennia gemiddeld ongeveer 1.400 gigawatt aan hernieuwbare energie nodig zijn om tot 0 emissie te komen. In het groene scenario zijn de marktkansen voor hernieuwbare energie dan ook enorm met de installatie van 816 gigawatt windmolens, 632 gigawattpiek zonnepanelen en 257 gigawattuur aan batterijen per jaar tot 2050.

Waterstof
Waterstof moet volgens BNEF snel opschalen vanaf de huidige zeer kleine basis, maar de omvang van de rol verschilt sterk per scenario.

De nieuwe vraag naar waterstof in 2050 is slechts 190 miljoen ton in het grijze scenario, vergeleken met 1.318 miljoen ton in het groene scenario, waar het stijgt tot ongeveer 22 procent van het totale eindverbruik van energie, vergeleken met minder dan 0,002 procent vandaag de dag.

Tot 173 biljoen dollar
Ondanks onzekerheid over de totale kosten van elk NEO-scenario, schat BNEF de investeringen in energievoorziening en infrastructuur de komende 30 jaar op 92 tot 173 biljoen Amerikaanse dollar.

De jaarlijkse investeringen zullen meer dan verdubbeld moeten worden om dit te bereiken, van ongeveer 1,7 biljoen Amerikaanse dollar per jaar nu tot 3,1 à 5,8 biljoen Amerikaanse dollar per jaar in de komende 3 decennia.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Bouwkundig Calculator BIPV

Fulltime (40 uur) - Spaarpot 20 , 5667 KX Geldrop
KiesZon zoekt:

Service Medewerker Duurzaamheid

Fulltime (40 uur) - 5248 NL
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!