Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SDE+: CertiQ registreert in juli 99,5 megawattpiek aan zonnepanelen
© GroenDus

SDE+: CertiQ registreert in juli 99,5 megawattpiek aan zonnepanelen

CertiQ heeft in de maand juli 395 nieuwe projecten met zonnepanelen als opgeleverd geregistreerd. Via de SDE+(+)-regeling werd daarmee afgelopen maand 99,5 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd.

Net als in de eerste helft van het kalenderjaar ligt ook in de maand juli het aantal opgeleverde SDE+(+)-projecten met zonnepanelen dat door CertiQ is geregistreerd als opgeleverd onder het niveau van 2020. Waar dat in veel andere maanden werd gecompenseerd door de grotere projectomvang is dat voor de maand juli niet het geval. Er is in juli ruim 50 procent minder nieuw vermogen aan zonnepanelen geregistreerd dan vorig jaar. De gemiddelde projectomvang bedroeg afgelopen maand circa 252 kilowattpiek. Daarmee is de maand juli de slechtste maand van het kalenderjaar (red. de maand februari buiten beschouwing gelaten*).

1.368,7 megawattpiek
Onderstaande tabel toont het door CertiQ per kalendermaand geregistreerde pv-vermogen voor 2019, 2020 en 2021. Uit de cijfers blijkt dat de zonne-energiesector qua installatiecijfers nog altijd fors voorloopt op het kalenderjaar 2020 en dat een nieuw recordjaar op komst lijkt. De hoeveelheid zonnepanelen die door CertiQ in de eerste 7 maanden van het kalenderjaar is geregistreerd, bevindt zich op een recordniveau van 1.368,7 megawattpiek.

Nieuwgeplaatst pv-vermogen
SDE+ (megawattpiek)
*

2019

2020

2021

Groei 2021

Januari

51,1 

56,8 

356,5 

+528%

Februari*

165,0 

204,0 

13,6 

-93%

Maart

97,6 

43,4 

170,7 

+293%

April*

104,6

-108,5

194,0

-

Mei

79,9

120,1

275,2

+129%

Juni

110,0

149,4

259,2

+73%

Juli

97,6

207,6

99,5

-52%

Totaal

705,8

672,8 

1.368,7

+103%

* In april 2020 is het bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen gecorrigeerd waardoor voor deze maand een negatief vermogen is geregistreerd. Dit leidt tot een vertekend beeld wat betreft de percentuele groei. Belangrijke kanttekening is bovendien dat het voor de maand februari 2021 gepubliceerde registratiecijfer wat betreft vermogen extreem laag is. Dit lijkt veroorzaakt te worden door een correctie van het totaal geïnstalleerde SDE+-vermogen vanwege een eerder foutief geregistreerd cijfer.

20 procent minder installaties
In de maand juli werden net als in de voorgaande 3 maanden via de SDE+-regeling minder projecten met zonnepanelen door CertiQ als opgeleverd geregistreerd in vergelijking met 2020. In de maand juli 2021 ging het maar liefst om 194 projecten minder dan in juli 2020. Over het hele kalenderjaar zijn tot dusver 608 projecten minder opgeleverd - oftewel 20 procent - maar dat wordt qua opgeleverd vermogen ruimschoots gecorrigeerd door de grotere omvang van de opgeleverde projecten.

Aantal nieuwgeplaatste
pv-systemen SDE+
*

2019

2020

2021

Groei

Januari

252 

290

344

+19%

Februari

245 

429

400

-7%

Maart

301

405

322 

-20%

April

268

433

337

-22%

Mei

373

399

313

-22%

Juni

429

465

291

-37%

Juli

443

589

395

-33%

Totaal

2.311

3.010

2.402

-20%

* Vastgesteld op basis van maandrapportages

6,5 gigawattpiek
Onderstaande tabel toont de tot nu toe voor 2021 bekende toename van het totaal bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen van de SDE+-regeling en haar voorgangers. Nederland heeft via de SDE+(+) inmiddels 6,5 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd. In 2021 is bovendien dus al ruim 1,3 gigawattpiek aan nieuw pv-vermogen geregistreerd.

Zon-pv productie-installaties

Aantal pv-systemen

Opgesteld vermogen

Nieuwgeplaatst vermogen*

31 januari 2020

26.820

5.479,1 megawattpiek

356,5 megawattpiek in januari 2021

28 februari 2020

27.220

5.492,7 megawattpiek

13,6 megawattpiek in februari 2021

31 maart 2021

27.542

5.663,4 megawattpiek

170,7 megawattpiek in maart 2021

30 april 2021

27.879

5.857,4 megawattpiek

194,0 megawattpiek in april 2021

31 mei 2021

28.192

6.132,6 megawattpiek

275,2 megawattpiek in mei 2021

30 juni 2021

28.483

6.391,8 megawattpiek

259,2 megawattpiek​ in juni 2021

31 juli 2021

28.878

6.491,3 megawattpiek

99,5 megawattpiek​ in juli 2021

* het bij CertiQ bekende vermogen is in de afgelopen jaren in een later stadium bijgesteld; het in de laatste kolom vermelde nieuwgeplaatste vermogen is gebaseerd op de individuele maandrapporten.

Voortdurende correcties
Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+-subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurt op de datum van ingebruikname, dat wil zeggen de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Hierdoor kan het zo zijn dat een project wel al is opgeleverd, maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze en andere redenen vinden er dan op voortdurende basis correcties van de bij CertiQ aangemelde vermogens plaats.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
NaGa Solar zoekt:

Manager Commercial Ground Mounted Solar Development

Fulltime (40 uur) - Maastricht, 6225 XV, 1
G2 Energy zoekt:

Sales Manager

Fulltime (40 uur) - Uddel en/of Zutphen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!