Solar Magazine - Verstoring C2000: ‘Agentschap Telecom kan omvormers zonnepanelen van markt weren’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Verstoring C2000: ‘Agentschap Telecom kan omvormers zonnepanelen van markt weren’
© Rijksoverheid

Verstoring C2000: ‘Agentschap Telecom kan omvormers zonnepanelen van markt weren’

Het Agentschap Telecom heeft de mogelijkheid om omvormers van zonnepanelen die het C2000-netwerk verstoren te weren van de Europese markt. Dat meldt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Het Agentschap Telecom maakte begin juni bekend een zaak te zijn gestart tegen een fabrikant van omvormers voor zonnepanelen, omdat diens producten storingen veroorzaken op het C2000-netwerk van de politie, de brandweer en ambulances. Tweede Kamerleden Queeny Rajkowski en Ingrid Michon-Derkzen stelden namens de VVD Kamervragen over de kwestie.

Elektromagnetische compatibiliteit
De staatssecretaris benadrukt in haar antwoorden op de Kamervragen dat het vanuit de geldende Europese regelgeving de verantwoordelijkheid van producenten en installateurs is dat zonnepaneelinstallaties voldoen aan de regelgeving, zodat eigenaren ervan op aan kunnen dat zij met systemen die in orde zijn, bijdragen aan de energietransitie waarbij ongewenste neveneffecten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Producenten en installateurs zijn hiertoe verplicht op basis van de regelgeving inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC), te weten de EMC-richtlijn (2014/30/EU), Radioapparatenrichtlijn ((2014/53/EU) en de implementatie hiervan in de Telecommunicatiewet en lagere regelgeving. Deze regelgeving gaat uit van reciprociteit: het vereist dat een elektrisch apparaat niet onbedoeld straling kan geven die de functionaliteit van andere elektrische apparaten aantast en daarvan zelf ook geen hinder ondervindt.

Omvormers
‘Ik vind het zorgwekkend dat is gebleken dat elementen van sommige zonnepaneelinstallaties de functionaliteit van maatschappelijk belangrijke systemen als C2000 of apparaten voor lucht- en scheepvaartcommunicatie kunnen aantasten, met als oorzaak dat niet zou zijn voldaan aan de EMC-regels’, stelt Keijzer. ‘Handhaving van deze regels is daarom van belang.’

Keijzer legt in haar antwoorden nog maar eens uit dat zonnepanelen zelf geen storing veroorzaken, maar vooral de energieregelaars – de omvormers – in een zonnepaneelinstallatie dit doen. ‘Emissie van de energieregelaars van de zonnepanelen valt onder de EMC-richtlijn of als de regelaars een radiocomponent bevatten, onder de Radioapparatenrichtlijn. De energieregelaars moeten daarom voldoen aan de EMC-regels. Agentschap Telecom houdt hier toezicht op. Hierbij houdt Agentschap Telecom ook rekening met de wijze van installatie. Dit houdt in dat niet alleen gekeken wordt naar de emissie van een individuele energieregelaar, maar ook van meerdere energieregelaars op één dak. Van de fabrikant wordt namelijk conform de Europese regelgeving verwacht dat hij rekening houdt met de praktijksituatie waarin energieregelaars geplaatst worden.’

Afweging van risico’s
De staatssecretaris benadrukt dat het probleem van zonnepaneelinstallaties die storingen op het C2000-netwerk opleveren met urgentie wordt aangepakt. ‘De leverancier van deze installaties werkt samen met de beheerder van het netwerk, de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS), aan het reduceren van de bestaande ruis tot een acceptabel niveau. Hoewel de omgeving altijd in bepaalde mate invloed heeft op het functioneren van een netwerk als C2000, deel ik de mening dat het risico dat dat oplevert voor de veiligheid van burgers en hulpverleners tot een minimum beperkt moet worden. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan daarom besloten worden een bepaalde zonnepaneelinstallatie (tijdelijk) uit te laten zetten. Een dergelijk besluit is altijd het resultaat van een grondige afweging van de geschatte risico’s, mede op basis van de door de beheerder van C2000 gemeten verstoring en de verwachte inzet van hulpverleners in het gebied. Agentschap Telecom beoordeelt dergelijke situaties en heeft de bevoegdheden om op te treden.’

Weren van Europese markt
‘Het agentschap voert onderzoek uit naar de conformiteit van energieregelaars’, vervolgt Keijzer. ‘Onderzocht wordt of de regelaars van de zonnepanelen voldoen aan de Europese eisen. Als dit niet het geval is, neemt Agentschap Telecom de nodige maatregelen om de non-conforme apparaten te weren van de Europese markt en, wanneer nodig, terug te laten roepen dan wel andere sancties op te leggen. In het geval van storingen bij C2000 is dit ook gebeurd. Het resultaat daarvan is dat de verstoorder samen met de beheerder van C2000 de storingen aan het oplossen is. Agentschap Telecom ziet daarop toe vanuit de opgelegde maatregelen.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen en het op stoom komen van de uitrol van de realtime...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Coordinator Service & Onderhoud

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Sunprojects B.V. zoekt:

Tender Medewerker

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen, 1183 AG
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!