Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Projectontwikkelaars pleiten voor verwijderen cap in SDE++: ‘Verhoog doel naar 70 terawattuur’
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Projectontwikkelaars pleiten voor verwijderen cap in SDE++: ‘Verhoog doel naar 70 terawattuur’

De top 10 van projectontwikkelaars uit de zonne-energiesector pleit ervoor om de cap op de subsidiëring van maximaal 35 terawattuur wind- en zonne-energie in de SDE++ zo snel mogelijk te verwijderen.

Uit rondvraag van de redactie van Solar Magazine blijkt dat alle projectontwikkelaars uit de top 10 (logischerwijs) voorstander zijn van het verhogen van de cap. Belangrijke reden die de projectontwikkelaars aandragen, is niet alleen de voorziene elektrificatie van de industrie, maar ook het naakte feit dat pv-projecten zonder subsidie nog niet rendabel zijn. Het ‘cappen’ zou dan ook direct tot stilstand leiden van de uitrol van zonne-energie.

Doel in zicht
In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2030 in Nederland 35 terawattuur wind- en zonnestroom geproduceerd moet worden door windmolens op land, zonnedaken en (drijvende) zonneparken. Zonnepaneelsystemen met een vermogen kleiner dan 15 kilowattpiek tellen daarbij niet mee. Voor dat marktsegment is in het Klimaatakkoord uitgegaan van een autonome groei van 7 terawattuur via zonnepanelen op daken van woningen.

RES’en niet doorkruisen
Als onderdeel van het Klimaatakkoord werken lokale overheden in 30 regio’s aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). Alle 30 RES’en samen moeten zorgen voor het behalen van het doel van 35 terawattuur. Nu de cap in de SDE++ al ruimschoots voor 2025 in zicht komt, bestaat het risico dat projecten die momenteel binnen de RES’en ontwikkeld worden geen subsidie meer krijgen. ‘De overheid dient te zorgen dat de RES’en niet doorkruist worden door beperkingen in de SDE++’, stelt een van de projectontwikkelaars. ‘Deze projecten zijn met draagvlak in de samenleving ontwikkeld en verdienen het om voor subsidie in aanmerking te komen.’

Arbitrair
‘Het cappen van zonne-energie als onderdeel van de totale energiemix is zonde’, stelt een van de absolute marktleiders. ‘Juist nu zon-pv zich bewijst als bewezen technologie voor zowel consumenten als bedrijven – en in allerlei verschillende toepassingen – moeten we dat stimuleren. Temeer nu blijkt dat andere technieken minder schaalbaar zijn. Daarnaast is de hoogte van de cap arbitrair. De verwachting is dat er door toenemende elektrificatie juist meer behoefte is aan elektriciteit, bijvoorbeeld voor de productie van groene waterstof. Kortom, we moeten ons niet blindstaren op de 35 terawattuur maar de ambitie voor zonne-energie hoger leggen.’

Nieuw doel van 70 terawattuur
‘Vooropgesteld is inderdaad veel meer duurzame energie nodig dan de 35 terawattuur’, vult een van de grootste projectontwikkelaars in zonnedaken en zonneparken aan. ‘Dit onder meer vanwege de toenemende elektrificatie. Verschillende onderzoeksrapporten tonen aan dat het doel veel hoger moet liggen. Momenteel heerst echter het gevoel dat de 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op land het einddoel is, terwijl dit nog maar een fractie is van de gehele opgave waar we voor staan. Het doel van 35 terawattuur moet daarom heroverwogen worden.’

De doelstelling moet volgens projectontwikkelaars opgehoogd worden naar ten minste 70 terawattuur. ‘Blijft de cap bestaan, dan moet de uitrol van zonne-energie straks zonder subsidie plaatsvinden. Dat is simpelweg nog niet haalbaar. Zeker vanwege de toegenomen kosten om aan lokale wensen voor draagvlak en natuurinclusiviteit te kunnen voldoen bij de realisatie van zonne-energieprojecten op land. Op daken is sprake van kostprijsverhogende zaken zoals het verstevigen van dakconstructies, asbestsanering en hoge verzekeringspremies.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2021

Platform Preventie Valgevaar: ‘Wettelijke veiligheidseisen massaal genegeerd’ Inspectie SZW controleert dit jaar gericht op veilig werken op hoogte bij installatie zonnepanelen Kant-en-klare oplossing voor uitbannen dwangarbeid...
Vacatures
Zon Advies Nederland zoekt:

Commercieel administratief medewerker(st)er

Fulltime (40 uur) - 6662 NG
Zonmaat zoekt:

Junior Elektricien Zonnepanelen (M/V) Utrecht

Fulltime (40 uur) - Bolgerijsekade 5, Vianen, Utrecht, 4131 NT
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!