logo
wvhj2023
© Nasib Hossain | Dreamstime.com
© Nasib Hossain | Dreamstime.com
9 juni 2021

Energie Samen luidt noodklok: subsidie postcoderoos met zonnepanelen in 2022 veel te laag, markt valt stil

De voorgenomen verlaging van de subsidie voor postcoderoosprojecten via Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) zorgt ervoor dat de markt stilvalt. Energie Samen luidt daarom de noodklok.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd om de postcoderoossubsidie voor zonnepanelen in 2022 met tientallen procenten te verlagen tot 11,97 en 8,97 eurocent per kilowattuur.

Geen goede reden
Koepel voor energiecoöperaties Energie Samen is verbaasd over de voorgestelde verlaging. ‘Uit de haalbaarheidsstudies vanuit RVO blijkt dat er geen goede reden is om de berekeningen van de kosten met zo’n 30 procent te verlagen. Na een goede start met een werkbaar tarief in 2021 dreigt er nu een volledige stop te ontstaan met het huidige voorgestelde tarief. Uit de praktijk zien we dat er in geen enkel geval een kostendaling heeft plaatsgevonden. Zeker niet een die zo’n tariefverlaging rechtvaardigt.’

Herberekening
Energie Samen vraagt het PBL daarom een herberekening te maken op basis van de beschikbare cijfers zoals aangeleverd door haar leden en roept de minister op om gehoor te geven aan de oproep om op zijn minst hetzelfde tarief te hanteren voor 2022. ‘In de toekomst roepen we nogmaals op om in de berekeningen de vergelijking te trekken met salderen’, aldus de koepelorganisatie. ‘Dit doet meer recht aan de kleinschaligheid, gebondenheid aan de locatie en de diversiteit van de projecten.’

Kosten zonnepanelen gestegen
In de reactie op het conceptadvies dat Energie Samen bij het PBL heeft ingeleverd, schrijft de organisatie het volgende: ‘In onze ervaring zijn de kosten met name voor arbeid, verzekeringspremies, extra eisen van verzekeraars en zonnepanelen alleen maar gestegen.’ 

Ook gaat het PBL volgens Energie Samen ten onrechte uit van een kostendaling van de prijs per wattpiek voor zonnepanelen. ‘In onze ervaring zijn zonnepanelen met name duurder geworden. Dit heeft in veel gevallen ook te maken met de toenemende eisen van energiecoöperaties ten aanzien van de arbeidsomstandigheden in zowel het productieproces als bij de fabricage van de zonnepanelen. Dit werkt op 3 manieren kostenverhogend, namelijk ook als gevolg van het toezicht daarop en rapportage daarvan. Daarnaast worden de grondstoffen voor de zonnepanelen schaarser en er worden hogere eisen gesteld aan de omstandigheden rond de winning. Ten derde wordt het transport van zonnepanelen duurder. Dit werkt kostenverhogend waar onvoldoende ruimte voor is aangehouden in de berekening van de subsidie.’

Verzekeringen
Ook verzekeringen worden de afgelopen jaren steeds duurder. Energie Samen hierover: ‘Door de verzekeraar van de dakeigenaar worden aanvullende verzekeringen gevraagd, zoals een aanvullende opstalverzekering of brandverzekering. De coöperatie moet de premies voor de verzekeringen vergoeden. Deze verzekeringen lopen fors uiteen, afhankelijk van het bedrijf dat het dak beschikbaar stelt. Er worden extra kosten gemaakt vanwege extra eisen van verzekeraars. Dit zijn extra keuringskosten, kosten voor aanpassen van de bliksembeveiliging en vlamboogdetectie.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten