logo
wvhj2023
© Daniel127001 | Dreamstime.com
© Daniel127001 | Dreamstime.com
8 juni 2021

CBS: 83 procent van de Nederlanders wil meer zonne-energie

83 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder wil dat er in de toekomst meer zonne-energie gebruikt gaat worden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft van februari tot en met juni 2020 ruim 3.600 Nederlanders van 18 jaar of ouder bevraagd voor het onderzoek Belevingen. De groep is gevraagd wat ze denken en doen in relatie tot klimaatverandering en energietransitie.

Positief over energietransitie
Uit het onderzoek komt niet alleen een gunstig beeld voor zonne-energie naar voren, maar ook voor het besef van de noodzaak van de energietransitie in het algemeen. Zo denken bijna alle Nederlanders dat het klimaat aan het veranderen is en gelooft slechts 6 procent niet in klimaatverandering. Driekwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Ruim de helft van de bevolking vindt het dan ook (heel) positief dat de overheid Nederland aardgasvrij wil maken door over te stappen op duurzame-energiebronnen.

Dat aardgas bijdraagt aan de CO2-uitstoot (en daarmee aan de klimaatverandering) is hiervoor de meestgenoemde reden. Een andere veelgenoemde reden is dat de winning van aardgas leidt tot ondergrondse verschuivingen en verzakkingen van de bodem, zoals de aardbevingen in Groningen. Ook wordt het goed gevonden om met aardgas te stoppen omdat het op den duur opraakt.

Mening kernenergie verdeeld
Bijna de helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder wil minder gebruik van aardolie en aardgas; zo’n 1 op de 10 wil dat Nederland helemaal stopt met deze fossiele brandstoffen. Een ruime meerderheid is voorstander van groene energie.

Zo wil 83 procent dus meer gebruik van zonne-energie en 73 procent meer gebruik van windenergie. Ook waterkracht en aardwarmte zien veel Nederlanders als duurzaam alternatief. Over het gebruik van kernenergie en biomassa zijn de meningen verdeeld, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Technologie

Meer

Evenveel als nu

Minder

Helemaal niet

Weet ik niet

Ken bron niet

Zonne-energie

83,0%

9,0%

1,3%

1,0%

5,0%

0,7%

Windenergie

72,5%

14,4%

4,9%

1,7%

5,7%

0,9%

Waterkracht

67,9%

10,5%

1,4%

1,3%

14,6%

4,3%

Aardwarmte

56,3%

10,8%

4,0%

2,6%

17,7%

8,5%

Kernenergie

25,0%

12,4%

17,8%

25,4%

16,4%

2,9%

Biomassa

23,0%

15,1%

15,1%

13,4%

24,6%

8,7%

Aardgas

6,5%

24,8%

48,4%

8,6%

10,5%

1,1%

Aardolie

1,3%

15,7%

48,4%

13,1%

18,3%

3,2%

Steenkolen

1,3%

6,3%

32,5%

43,7%

14,1%

2,2%

Niet in eigen ‘achtertuin’
Met 71 procent is een groot deel van de bevolking voor de bouw van nieuwe windmolens in Nederland. Voor windmolens in de eigen woonomgeving zijn Nederlanders echter minder enthousiast: 21 procent is voorstander en 31 procent tegenstander. 43 procent zei: dat hangt ervan af. De locatie van de windmolens is hierbij het vaakst bepalend: ze mogen niet te dicht bij de woning staan. De meeste Nederlanders zien dus liever geen windmolens vlak bij hun huis.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten