Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CertiQ: in 2021 al ruim 1 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd via SDE+
© Solarcentury

CertiQ: in 2021 al ruim 1 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd via SDE+

Er is dit kalenderjaar al ruim 1 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd via de subsidieregeling SDE+. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van CertiQ. In de maand mei ging het daarbij om 275,2 megawattpiek.

In de maand mei zijn opnieuw minder projecten opgeleverd dan in 2020, maar is het totale vermogen van de opgeleverde projecten maar liefst met 129 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde projectomvang bedroeg in de maand mei circa 879 kilowattpiek.

Recordjaar op komst
Onderstaande tabel toont het door CertiQ per kalendermaand geregistreerde pv-vermogen voor 2019, 2020 en 2021. Uit de cijfers blijkt dat de zonne-energiesector qua installatiecijfers fors voorloopt op het kalenderjaar 2020 en dat een nieuw recordjaar op komst lijkt.

Nieuwgeplaatst pv-vermogen
SDE+ (megawattpiek)
*

2019

2020

2021

Groei 2021

Januari

51,1 

56,8 

356,5 

+528%

Februari

165,0 

204,0 

13,6 

-93%

Maart

97,6 

43,4 

170,7 

+293%

April*

104,6

-108,5

194,0

-

Mei

79,9

120,1

275,2

+129%

Totaal

418,3

315,8 

1.010,0

+220%

* In april 2020 is het bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen gecorrigeerd waardoor voor deze maand een negatief vermogen is geregistreerd. Dit leidt tot een vertekend beeld wat betreft de percentuele groei. Belangrijke kanttekening is bovendien dat het voor de maand februari 2021 gepubliceerde registratiecijfer wat betreft vermogen extreem laag is. Dit lijkt veroorzaakt te worden door een correctie van het totaal geïnstalleerde SDE+-vermogen vanwege een eerder foutief geregistreerd cijfer.

Opnieuw minder installaties
In de maand mei werd net als in de maand april via de SDE+-regeling 22 procent minder projecten met zonnepanelen door CertiQ als opgeleverd geregistreerd in vergelijking met 2020. Over het hele kalenderjaar zijn tot dusver 240 projecten minder opgeleverd, maar dat wordt qua opgeleverd vermogen ruimschoots gecorrigeerd door de grotere omvang van de opgeleverde projecten.

Aantal nieuwgeplaatste
pv-systemen SDE+
*

2019

2020

2021

Groei

Januari

252 

290

344

+19%

Februari

245 

429

400

-7%

Maart

301

405

322 

-20%

April

268

433

337

-22%

Mei

373

399

313

-22%

Totaal

1.439

1.956

1.716

-12%

* Vastgesteld op basis van maandrapportages

Grens 6 gigawattpiek doorbroken
Onderstaande tabel toont de tot nu toe voor 2021 bekende toename van het totaal bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen van de SDE+-regeling en haar voorgangers. Wat betreft geïnstalleerd vermogen uit de regeling heeft Nederland inmiddels de grens van 6 gigawattpiek aan geïnstalleerde zonnepanelen doorbroken. In 2021 is bovendien dus al meer dan 1 gigawattpiek aan nieuw pv-vermogen geregistreerd.

Zon-pv productie-installaties

Aantal pv-systemen

Opgesteld vermogen

Nieuwgeplaatst vermogen*

31 januari 2020

26.820

5.479,1 megawattpiek

356,5 in januari 2021

28 februari 2020

27.220

5.492,7 megawattpiek

13,6 in februari 2021

31 maart 2021

27.542

5.663,4 megawattpiek

170,7 in maart 2021

30 april 2021

27.879

5.857,4 megawattpiek

194,0 in april 2021

31 mei 2021

28.192

6.132,6 megawattpiek

275,2 in mei 2021

* het bij CertiQ bekende vermogen is in de afgelopen jaren in een later stadium bijgesteld; het in de laatste kolom vermelde nieuwgeplaatste vermogen is gebaseerd op de individuele maandrapporten.

Voortdurende correcties
Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+-subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurt op de datum van ingebruikname, dat wil zeggen de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Hierdoor kan het zo zijn dat een project wel al is opgeleverd, maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze en andere redenen vinden er dan op voortdurende basis correcties van de bij CertiQ aangemelde vermogens plaats.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Head of Product Management

Fulltime (40 uur) - Weesp
kWh People zoekt:

Product Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Weesp
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!