logo
wvhj2023
© Wessel Cirkel | Dreamstime.com
© Wessel Cirkel | Dreamstime.com
31 mei 2021

Gemeenteraad Haarlemmermeer akkoord met locatie nieuw transformatorstation

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft ingestemd met definitieve locatie van een transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg. Nu kan een volgende stap gezet worden voor het oplossen van het stroomtekort.

Die stap is het opstarten van de bestemmingsplanprocedure. Liander en TenneT stellen blij te zijn dat hiermee de volgende stap gezet kan worden voor het oplossen van het stroomtekort in de Haarlemmermeer.

Tweede station nodig
Liander, TenneT en de gemeente Haarlemmermeer bereiden het ontwerp bestemmingsplan verder voor. Naar verwachting komt het na de zomer ter inzage te liggen. Iedereen heeft dan nog de gelegenheid om op de plannen te reageren. Liander en TenneT hopen uiteindelijk het transformatorstation medio 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort in de regio kan worden opgelost.

Liander, TenneT en de gemeente blijven in overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. De plannen voor het transformatorstation worden nu in detail uitgewerkt, net zoals het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen. De gesprekken met grondeigenaren van dit tracé worden binnenkort gepland. Ook dit is onderdeel van het bestemmingsplan. Er zijn 2 transformatorstations nodig om het stroomtekort op te lossen in Haarlemmermeer. De locatie aan de Incheonweg is het beoogde eerste station. Ondertussen zijn Liander, TenneT en de gemeente in gesprek over een tweede locatie, aan de westkant van de A4. De spreiding van de stations is nodig om zo dicht mogelijk bij de gebruikers te zitten.

Geen extra capaciteit
Op dit moment is er geen extra capaciteit beschikbaar voor zowel nieuwe als bestaande grootverbruikklanten zoals onder meer bedrijven, datacenters, kantoren, hotels, grote winkels, scholen. De locaties voor een nieuw transformatorstation liggen niet voor het oprapen in Haarlemmermeer en aan iedere locatie zitten voor- en nadelen. Het haalbaarheidsonderzoek, dat nu ook door de gemeenteraad beoordeeld is, laat zien dat een transformatorstation op deze locatie goed inpasbaar is op het bedrijventerrein.

Het hoogspanningsdeel van het station komt in een gebouw te staan. Het station neemt daarmee minder ruimte in dan wanneer dit deel in de open lucht zou staan. Daarnaast sluit een gebouw goed aan op de reeds aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein SLP. 

Elektromagnetische velden
Bewoners hebben volgens de netbeheerders veel vragen over elektromagnetische velden en geluid. Het nieuwe transformatorstation voldoet aan de wettelijke eisen voor geluid, maar daarbovenop hebben TenneT en Liander besloten om een vierde wand te plaatsen rond de 6 transformatoren en de 2 spoelen die buiten staan. Netbeheerders willen hiermee recht doen aan de specifieke situatie in deze omgeving, waar al veel geluidsbronnen aanwezig zijn zoals Schiphol, snelwegen en bedrijventerreinen. 

Aanvullende geluidsreductie
TenneT is bereid om te onderzoeken of aanvullende geluidsreductie mogelijk is. Dat onderzoek richt zich op de grootste geluidsbronnen van het station. Dit onderzoek vraagt verdere concrete uitwerking. Dit zal voorafgaand aan het ontwerpbestemmingsplan worden uitgevoerd, zodat iedereen bij de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan kan zien wat aanvullend door TenneT en Liander gedaan wordt om tegemoet te komen aan de zorgen rond geluid in deze omgeving.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten