logo
wvhj2023
hero-image
17 mei 2021

BIPVT levert MOOI energie! versnelt introductie gebouwgeïntegreerde pvt

Het starschot voor BIPVT levert MOOI energie! klonk begin dit jaar. Het innovatieproject wil in 2025 de weg hebben vrijgemaakt voor grootschalige introductie van gebouw-geïntegreerde pv- en pvt-systemen.

‘Gebouwgeïntegreerde pv (bipv) is een prachtige verduurzamingstechnologie’, aldus Ruud Derks van BIPV Nederland. ‘Willen we de energietransitie realiseren dan moeten we immers alle oppervlakken van gebouwen benutten voor het opwekken van zonne-energie. Het integreren van pv in de gebouwschil biedt echter meer voordelen, bijvoorbeeld elektriciteitsproductie nabij de gebruiker en de mogelijkheid van behoud en toevoegen van esthetische gebouwwaarde. Daarnaast kan er kosteneffectief snelheid worden gemaakt middels schaalbare modulaire toepassingen. Bipv-elementen kunnen bovendien een dubbelfunctie hebben, bijvoorbeeld constructief zijn of zorgen voor thermische isolatie.’

Toekomstmuziek
Derks onderstreept dat bipvt dezelfde voordelen biedt als bipv, en zelfs meer. Zo’n 75 procent van de Nederlandse energieconsumptie in gebouwen bestaat uit warmte, en ook die moet worden verduurzaamd. Waar de eerste contouren van de marktdoorbraak van bipv zich nu aftekenen, is die van bipvt echter nog toekomstmuziek. Daar moet verandering in komen met het innovatieproject BIPVT levert MOOI energie! waarin maar liefst 23 publieke en private partijen deelnemen. Dit wordt de komende 4 jaar uitgerold en mogelijk gemaakt met financiering van 6 miljoen euro door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bouwkolom
‘De verduurzamingsopgave in de woningmarkt is enorm, zowel wat betreft de bestaande woningen als nieuwbouw’, aldus Marlon Drent, consultant bij Beerenschot en penvoerder van BIPVT levert MOOI energie!. ‘Het toepassen van geïntegreerde pvt-producten biedt daarbij enorme kansen. Binnen ons project versnellen we onder meer productontwikkeling en bevorderen we marktacceptatie. Uniek daarbij is dat we naast een aantal kennisinstituten en bedrijven uit de zonne-energiebranche ook diverse spelers uit de bouwkolom verenigen. Die werken volgens branche-specifieke eisen en standaarden. Een doorbraak van bipvt bewerkstelligen kan alleen als producten daaraan voldoen.’

Opslag
De ambities van BIPVT levert MOOI energie! zijn zowel groot als breed en omvatten onder andere het ontwikkelen van een geïntegreerde renovatieaanpak op plus-op-de-meterwoningen te realiseren, inclusief opslag van warmte en elektriciteit. Daarnaast zullen minimaal 9 nieuwe bipv(t)-modules voor dak- en geveltoepassingen worden ontwikkeld, en tevens een systeem voor de elektrische en thermische koppeling van gebouwdelen.

Derks: ‘Nog zo’n doel is industrialisatie en opschaling van de productieketen. Dat moet bijdragen aan de integrale kostenreductie van 40 procent. Daarnaast ontwikkelen we een Building Information Modelling (BIM)-tool die architecten kunnen inzetten om bipvt-elementen gemakkelijk in hun ontwerpproces mee te nemen. Dat alles moet leiden tot producten en een aanpak waarmee vanaf 2025 jaarlijks ten minste 5.000 plus-op-de-meterwoningen worden gerealiseerd; de helft renovatie, de andere helft nieuwbouw. We leggen de lat dus bijzonder hoog, en wel vanuit overtuiging dat bipv en bipvt een grote toekomst hebben. Het enthousiasme onder de deelnemers is dan ook groot en wij moedigen iedereen met interesse in eventuele deelname aan om contact met ons op te nemen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten