Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rijkswaterstaat start grootschalige aanbesteding voor zonnepanelen en slimme laadpunten elektrische auto’s
© J P | Dreamstime.com

Rijkswaterstaat start grootschalige aanbesteding voor zonnepanelen en slimme laadpunten elektrische auto’s

Rijkswaterstaat start onder de noemer ‘Laden op Zon’ een grootschalige Europese aanbesteding voor de realisatie van 400 laadpalen, 77 energiemanagementsystemen en zonnepanelen op vele tientallen gebouwen.

Als uitvoerend agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet ook Rijkswaterstaat in 2030 volledig energieneutraal zijn. Als onderdeel van deze ambitie moeten in 2028 alle voertuigen van Rijkswaterstaat zero emissie rijden, al dan niet batterij-elektrisch of waterstof-elektrisch. Komend kalenderjaar moet 50 procent van het wagenpark al elektrisch zijn. Bovendien heeft het kabinet besloten dat de rijksoverheid de ambitie heeft om alle daken van haar gebouwen te voorzien van zonnepanelen.

Minder zware netaansluiting
De Europese aanbesteding die Rijkswaterstaat nu gestart is, is onderdeel van deze ambitie. Rijkswaterstaat gaat investeren in de uitbreiding van de laadcapaciteit op de kantoorlocaties en steunpunten om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan laadinstallaties voor het eigen wagenpark en dat van bezoekers.

Door de energievraag van de elektrische voertuigen en het opwekken van zonne-energie via zonnepanelen op de gebouwen van Rijkswaterstaat slim te combineren, is er mogelijk op minder locaties een noodzaak tot het verzwaren van de netaansluiting en wordt de opgewekte zonnestroom direct op locatie benut.

Als 1 systeem
De laadpalen, zonnepanelen en het energiemanagementsysteem moeten samenwerken als 1 systeem. Het energiemanagementsysteem dient slimme software te bevatten, die kijkt naar de productie van zonnestroom en onder andere op basis daarvan de timing van het laden van elektrische auto’s aanstuurt. Dat is ook de reden dat deze 3 zaken in één aanbesteding zijn gecombineerd. Ook het beheer en onderhoud van bovengenoemde onderdelen als een geheel systeem zijn bij de aanbesteding inbegrepen.

400 laadpalen
De verwachte omvang van de aanbesteding is de levering, installatie, onderhoud en beheer van 400 (AC)-laadpalen, 77 energiemanagementsystemen en zonnepaneelsystemen aan de hand van een taakstellend budget van 1 miljoen euro exclusief btw.

Dit taakstellend budget is voor de installatie en het gebruiksklaar opleveren van alle pv-systemen, maar het bedrag is exclusief beheer en onderhoud. Rijkswaterstaat wil voor dit taakstellend budget ‘duurzame pv-systemen met een zo hoog mogelijke genormaliseerde gegarandeerde stroomopbrengst in jaar 1 (in kilowattuur/jaar)’.

14.730 zonnepanelen
In totaal biedt Rijkswaterstaat de mogelijkheid om op 146 gebouwen zonnepanelen te plaatsen –met een indicatief aantal van 14.730 zonnepanelen – maar het is aan de inschrijvers zelf om te bepalen op welke gebouwen zij het verstandig achten pv-systemen te realiseren. Hierbij is de wens om het beschikbare dakoppervlak van de locaties optimaal te benutten voor de opwek van elektriciteit met zonnepanelen.

De locaties bevinden zich in grote steden, maar ook in kleine dorpen. Van steden als Amsterdam tot Den Haag, Tilburg, Venlo en Zwolle en gemeenten als Belfeld tot Den Oever, Nederasselt en Waspik. Per locatie is daarbij ook aangegeven wanneer de dakbedekking eventueel vervangen dient te worden.

Aandachtspunt netaansluiting
Als op een aantal locaties een verzwaring van de netaansluiting nodig lijkt om de pieken in energieproductie door zonnepanelen of energievraag van onder andere de laadpalen te kunnen opvangen, wordt er door Rijkswaterstaat niet meteen automatisch gekozen voor een verzwaring van de netaansluiting.

De opdrachtnemer moet voor deze locaties een advies per locatie geven aan Rijkswaterstaat. In dit advies wordt een afweging per locatie gemaakt welke aanpak het beste past bij de betreffende locatie. Mogelijke varianten voor deze aanpak zijn de te krappe netaansluiting accepteren en de omvang van het pv-systeem verkleinen en/of het beschikbare vermogen voor de laadpunten lager laten zijn dan 22 kilowatt per laadpunt of het plaatsen van een (stationaire) batterij.

De uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen is 12 juli 14.00 uur. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 november.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Operationeel Uitvoerder

Fulltime (40 uur) - 5667 KX
Solar Monkey zoekt:

Customer Success Manager BeNeLux, focus België

Fulltime (40 uur) - 2595AN
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!