Solar Magazine - RES 1.0: FruitDelta Rivierenland verdubbelt bod, 191 hectare zon op dak en 249 hectare zonneparken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
RES 1.0: FruitDelta Rivierenland verdubbelt bod, 191 hectare zon op dak en 249 hectare zonneparken
© Fruitdelta Rivierenland

RES 1.0: FruitDelta Rivierenland verdubbelt bod, 191 hectare zon op dak en 249 hectare zonneparken

De regio FruitDelta Rivierenland heeft in de Regionale Energiestrategie 1.0 zijn aanbod voor de opwek van duurzame energie vrijwel verdubbeld. Het conceptbod van 0,631 terawattuur is verhoogd naar 1,2 terawattuur.

Regio FruitDelta Rivierenland zet nu in op 191 hectare zon op dak, 249 hectare aan zonnevelden en 49 windturbines in 2030. Dit is het resultaat van een verkenning van 8 gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander, VNO-NCW Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland en inwoners.

Ruimteateliers
De RES 1.0 is tot stand gekomen dankzij de inbreng van 600 personen. In 4 rondes van ruimteateliers in alle 8 gemeenten, werkten deze mensen aan de energiestrategie. Met het landschap als uitgangspunt onderzochten zij vragen als: waar in de regio is ruimte voor het opwekken van elektriciteit? Om hoeveel ruimte gaat het? Hoe past wind- en zonne-energie in deze gebieden in het landschap? Zijn deze gebieden maatschappelijk gezien geschikt? Daarnaast keek men ook of het financieel haalbaar is en wat het betekent voor de capaciteit van het energienet in Rivierenland. Bij 2.350 inwoners van Rivierenland is tot slot om hun mening gevraagd via een regio-brede enquête.

De gemeenteraden van de 8 gemeenten in Rivierenland, het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland en Provinciale Staten van Gelderland nemen voor juli 2021 een besluit over de RES 1.0.

Risicomarge van 0,1 terawattuur
Uit onderstaande tabel blijkt dat het RES-bod op 1,335 terawattuur zou uitkomen, dat is echter 1,2 terawattuur. De regio houdt er namelijk rekening mee dat er wijzigingen kunnen komen waardoor projecten niet doorgaan. Men houdt een risicomarge aan van circa 0,1 terawattuur.

Technologie

Concept-RES

RES 1.0

Zonnevelden 

0,075 terawattuur

0,283 terawattuur

Zon op dak (grootschalig)

0,095 terawattuur

0,301 terawattuur

Wind

0,462 terawattuur

0,750 terawattuur

Zon bestaand (grootschalig)

0,632 terawattuur

1,335 terawattuur

Zon op grote daken moet groeien van 37 hectare in 2020 naar 191 hectare in 2030. Zonnevelden moeten groeien van 49 hectare in het concept RES-bod (bestaand en in ontwikkeling) naar 249 hectare in 2030. 

Mening burgers
2.350 inwoners hebben in januari en februari hun mening gegeven over de opwek van duurzame energie in Rivierenland. Met de enquête is getoetst of de mening van de gemiddelde inwoner overeenkomt met de denkrichting van inwoners die meer bij het ontwikkelen van de Regionale Energie Strategie (RES) betrokken zijn geweest.

Hoe willen inwoners duurzame energie opwekken?

Zonnepanelen

Op bedrijfsdaken

96 procent

Langs de snelweg

84 procent

Gecombineerd met landbouw

76 procent

Op water

41 procent

In een weiland

27 procent

Gecombineerd met natuur/recreatie

23 procent

In de natuur

21 procent

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Solar

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!