Solar Magazine - Regionale Energiestrategie 1.0: Friesland verhoogt ambitie voor zonnepanelen op daken en land
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Regionale Energiestrategie 1.0: Friesland verhoogt ambitie voor zonnepanelen op daken en land

Regionale Energiestrategie 1.0: Friesland verhoogt ambitie voor zonnepanelen op daken en land

Friesland heeft in haar Regionale Energiestrategie 1.0 de ambitie voor windmolens, zonnedaken en zonneparken fors verhoogd van in totaal 2,31 naar 3,0 terawattuur. Een gedeelte van de ambitie moet nog ingevuld.

Het verhoogde bod van de RES-regio komt voort uit de behandeling van de concept-RES. Daarbij is meerdere malen de oproep gedaan door verschillende gemeenteraden en bestuurscolleges om in de RES 1.0 een hogere ambitie op te nemen. De Friese Energie Alliantie, met daarin diverse deelnemende maatschappelijke organisaties, pleitte zelfs voor een bod van 3,4 terawattuur. Dat zou gelijkstaan aan de ingeschatte totale Friese stroomvraag voor 2030. In de RES 1.0 stelt de regio dat echter bewust is gekozen voor de 3 terawattuur, omdat men het vertrouwen wil hebben het doel te kunnen halen, mocht in de de uitvoering later iets tegenzitten.

0,5 terawattuur onbekend
Hoe het ambitiedeel van de Friese bijdrage - 0,5 terawattuur - wordt ingevuld, is nog onbekend. Wel schrijft men dat het ambitiedeel in de RES 1.0 grotendeels gerealiseerd zal worden met lokale zonneparken, na toepassing van de Zonneladder.

Technologie

Concept-RES

RES 1.0

Zon op veld

0,270 terawattuur

0,313 terawattuur

Zon op dak

0,220 terawattuur

0,279 terawattuur

Wind

1,820 terawattuur

1,903 terawattuur

Ambitie

- terawattuur

0,505 terawattuur

Totaal

2,310 terawattuur

3,000 terawattuur

In aanbouw en vergund
Onderstaande tabellen bevatten voor zon op dak en zon op land de huidige opwek van zonne-energie, alsook de pijplijn.

 

Zon op veld

Zon op dak

Huidige opwek

0,173 terawattuur

0,148 terawattuur

Pijplijn na vergunningsverlening en met SDE

0,140 terawattuur

0,131 terawattuur

Totaal

0,313 terawattuur

0,279 terawattuur

Nieuw provinciaal beleid
Bij het uitvoeren van de Friese RES-bijdrage worden de nieuwe provinciale kaders toegepast, inclusief de Friese Zonneladder. Deze brengt hiërarchie aan in het beoordelen van de geschiktheid van locaties: pas wanneer locaties op een lagere trede van de ladder voor een bepaald initiatief niet voldoende beschikbaar of geschikt zijn, komen locaties op een hogere trede in beeld. De ladder bevat 4 treden: zon op dak, zon binnenstedelijk, meervoudig ruimtegebruik en landbouwgronden en natuur.

De zonneladder is volgens de RES-regio bedoeld om de vanzelfsprekendheid om te kiezen voor zonnepanelen op landbouwgronden te veranderen en initiatieven te dwingen om te starten met een onderzoek naar een geschikte locatie op basis van de kwaliteiten van een gebied. 

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Solar

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!