logo
wvhj2023
© PV Cycle
© PV Cycle
28 april 2021

Zuid-Holland krijgt kennisschakelpunt voor circulair gebruik van zonnepanelen

In opdracht van de provincie Zuid-Holland start DCMR Milieudienst Rijnmond een ‘kennisschakelpunt’ voor kennis over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die bijvoorbeeld in zonnepanelen zitten.

Diverse overheden en uitvoeringsdiensten uit de regio werken in het kennisschakelpunt aan nieuwe kennis over het gebruik van afval waarin deze stoffen zitten. De provincie denkt onder meer aan zonnepanelen die vervangen moeten worden.

Puzzel
DCMR gaat omgevingsdiensten, waterschappen, de Provincie, gemeenten en kennisinstellingen samenbrengen om kennis te delen en verder te ontwikkelen. Enerzijds om reststromen die verontreinigd zijn met de stoffen circulair te kunnen inzetten. Anderzijds om te voorkomen dat de aanwezigheid van deze stoffen in processen leidt tot niet-herbruikbare afvalstoffen.

Meindert Stolk, gedeputeerde Gezond en Veilig, over het initiatief: ‘In Zuid-Holland willen we in 2050 circulair zijn. Van bouw tot industrie; het betekent dat we op alle fronten de kansen in kaart moeten brengen. In het geval van zeer zorgwekkende stoffen is er nog veel onbekend. Of kennis is versnipperd, het zit bij onderzoekers, bij vergunningverleners of beleidsmakers. Met dit kennisschakelpunt hopen we een deel van de puzzel te kunnen leggen. Bovendien kan de samenwerking tot nieuwe innovaties leiden.’

Proeftuin
Het kennisschakelpunt komt voort uit de Kenniscommunity Veiligheid en Gezondheid in de leefomgeving van het Veluweberaad. Dit is een nationaal samenwerkingsverband voor overheden waarin zij werken aan kennisdeling die nodig is voor grote maatschappelijke opgaven. Het kennisschakelpunt over ZZS en circulaire economie is een proeftuin om te ontdekken of een dergelijke samenwerkingsstructuur nuttig is bij grote vraagstukken waarvoor we staan.

De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met voorrang aan. Doel van het overheidsbeleid – waarvoor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is betrokken bij de uitvoering – is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten