Solar Magazine - Minister Van ’t Wout wil Warmtewet 2.0 nog dit jaar naar Raad van State sturen voor advies
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Van ’t Wout wil Warmtewet 2.0 nog dit jaar naar Raad van State sturen voor advies
© Rijksoverheid

Minister Van ’t Wout wil Warmtewet 2.0 nog dit jaar naar Raad van State sturen voor advies

Minister Van ’t Wout wil de Wet Collectieve Warmtevoorziening – ook wel Warmtewet 2.0 genoemd – nog dit jaar naar de Raad van State sturen voor advies en eind 2021 aan de Tweede Kamer aanbieden.

De Tweede Kamerleden van D66 stelden onlangs tijdens een, in verband met het coronavirus schriftelijk, debat vragen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de voortgang van de wet. Van ’t Wout heeft die nu beantwoord. Minister van ’t Wout stelt op dit moment nog bezig te zijn met de verwerking van de reacties uit de internetconsultatie en verschillende toetsen zoals de Interbestuurlijke toets, de Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de juridische toets door het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Ik streef ernaar om het Wetsvoorstel dan eind 2021 aan te bieden aan de Tweede Kamer.’

‘Niet Meer dan Anders’-prijs
D66 drong bij de minister aan op haast maken met wetswijzigingen, zodat het loslaten van de ‘Niet Meer dan Anders’-prijs – waardoor de prijs van warmtenetten gekoppeld is aan de stijgende gasprijs – mogelijk al voorafgaand aan de behandeling van de Warmtewet 2.0 kan plaatsvinden. Dit onder meer naar aanleiding van klachten die de politieke partij van consumenten heeft ontvangen.

‘Problemen die huishoudens ervaren, zijn voor de ACM belangrijke signalen om te bepalen welke acties richting warmteleveranciers nodig zijn’, stelt Van ’t Wout. ‘Signalen over onduidelijkheid over storingen waren voor de ACM bijvoorbeeld aanleiding om warmteleveranciers te sommeren hun storingsregistratie goed bij te houden en via hun website openbaar te maken. Later dit jaar controleert de ACM of de leveranciers dit hebben gedaan. Zo niet, dan is handhaving niet uitgesloten. Ook heeft de ACM de leveranciers opgedragen de facturen die zij naar de afnemers sturen transparanter te maken. Ook hier gaat de ACM later na of leveranciers dit op de juiste manier doen en of verdere handhaving nodig is. Wat de tarieven betreft: de ACM stelt maximum tarieven vast. Daar moeten de leveranciers zich aan houden. In verschillende handhavingsbesluiten heeft de ACM sommige leveranciers er al op moeten wijzen welke tarieven zij dan wel en niet in rekening mogen brengen. Gelet op het feit dat het hier gaat om de invulling door de ACM van haar handhavende taak zie ik geen aanleiding om mij hier vanuit het ministerie in te mengen.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Project Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Vreeland
kWh People zoekt:

Projectontwikkelaar Energieopslag

Fulltime (40 uur) - Noord-Brabant
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!