Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Klimaatakkoord-partners presenteren 6 acties voor versnellen energietransitie gebouwde omgeving

Klimaatakkoord-partners presenteren 6 acties voor versnellen energietransitie gebouwde omgeving

Netbeheer Nederland roept samen met Bouwend Nederland, Consumentenbond, Energie-Nederland, Natuur & Milieu en NVDE de Tweede Kamer op om met 6 acties de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.

Met de 6 acties blijven volgens de gelegenheidscoalitie de doelen van het Klimaatakkoord haalbaar. De partijen die de oproep doen, zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de paragraaf Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen 2 jaar, sinds de totstandkoming van het akkoord, hebben ze de volgende 6 prioriteiten genoemd:

  1. Ondersteun zowel de wijkaanpak als de gefaseerde aanpak: maak hele wijken aardgasvrij in de gebieden waar het eindbeeld al bekend is en kies voor een gefaseerde aanpak in de gebieden waar het eindbeeld nog onzeker is. Dit tweesporenbeleid is nodig omdat er geen one-size-fitsalloplossing is. Dat wordt veroorzaakt door onder andere de sterk gedifferentieerde gebouwvoorraad, de verschillende (financiële) posities van bewoners en het feit dat verwarmen met aardgas nog de goedkoopste warmteoptie is. Die complexiteit vraagt maatwerk én voldoende middelen voor de benodigde opschaling.
  2. Zorg voor een langjarig stabiel en robuust instrumentarium van zeker 1 miljard euro per jaar: dit draagt bij aan de betaalbaarheid en daarmee aan de maatschappelijke acceptatie van de transitie. Zo worden vraag, investeringen en opschaling bij marktpartijen gestimuleerd. Alle alternatieven voor aardgas – collectieve warmte, hybride oplossingen, all-electric, enzovoorts – hebben nog een onrendabele top ten opzichte van verwarmen met een aardgasgestookte cv-ketel. Om inwoners én bedrijven voldoende perspectief te bieden om verduurzamingsstappen te gaan zetten, is een langjarig stabiel en robuust instrumentarium nodig. De onzekerheid over bijvoorbeeld de salderingsregeling voor zonnepanelen is ongewenst en ondermijnt het draagvlak voor de gehele energietransitie in de gebouwde omgeving. Hetzelfde geldt voor het voortijds opraken van subsidies voor isolatie. Het instrumentarium moet bestaan uit een mix van beprijzen, normeren en stimuleren. In dat kader pleit men ook voor het aanpassen van de energiebelasting, zodat aardgas en elektriciteit gelijk belast worden qua CO2-uitstoot en dus dat aardgas in de energiebelasting niet langer voordeliger is.
  3. Investeer voldoende in energie-infrastructuren en duurzame warmtebronnen: er is meer sturing nodig om te zorgen voor voldoende warmtebronnen en hernieuwbaar gas. Infrastructuur moet zo optimaal mogelijk benut worden, waarbij de warmte, mobiliteit en energieopwek integraal moeten worden meegenomen.
  4. Jaag het ontwikkelen van zowel vraag als aanbod aan: als Nederland de klimaatdoelen op tijd wil halen, is extra actie noodzakelijk om innovaties, kostenreducties en de ontwikkeling van vraag en aanbod te stimuleren.
  5. Zorg voor voldoende vakmensen: zet in op een stevige impuls voor (om)scholing zodat het tekort aan vakmensen niet verder oploopt en de energietransitie een banenmotor wordt. 
  6. Zet de EU-miljarden uit de Renovation Wave Recovery and Resilience Facility (RFF) in voor isoleren: dit levert direct CO2-winst op.
Nu in Solar Magazine

Mei 2021

Zonnepanelen grote afwezige in Nationale Milieudatabase: fabrikanten van zonnepanelen moeten investeren in productgerichte milieudata om boot niet te missen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Veel zon, (nog te) weinig...
Vacatures
Encon zoekt:

Senior PV Specialist industriële projecten

32-40 uur - Nijmegen, 6546 BE, 1224C
Svea Solar zoekt:

Medewerker Supply Chain

Fulltime (40 uur) - Eindhoven
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!