logo
wvhj2023
© Uros Medved | Dreamstime.com
© Uros Medved | Dreamstime.com
13 april 2021

Provincie Noord-Holland wil onderzoek naar voorkomen dwangarbeid bij productie zonnepanelen

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben een motie aangenomen waarin zij het dagelijks bestuur van de provincie vragen om te onderzoeken hoe zij dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen kunnen voorkomen.

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie, Partij van de Ouderen en DENK dienden de motie gezamenlijk in. Enkel de fractie Baljeu, Forum voor Democratie en PVV waren niet betrokken bij het indienen van de motie. Daarmee werd de motie door een overgrote meerderheid – door 47 van de 55 zetels – gesteund.

Mensenrechten
De tekst van de motie luidt als volgt: ‘Constaterende dat: na onderzoek van Horizon Advisory blijkt dat in de Chinese grondstoffenindustrie voor zonnepanelen sprake is van wijdverbreide dwangarbeid door Oeigoeren, nagenoeg alle grote Chinese zonnepaneelfabrikanten contracten hebben met verdachte grondstofleveranciers;

Overwegende dat: er ook in Noord-Holland mogelijk zonneparken worden of zijn aangelegd met ‘foute’ zonnepanelen van de betreffende fabrikanten, er tot nu toe geen toezicht is op de herkomst van de zonnepanelen waarmee de door de overheid gesubsidieerde zonneparken gebouwd worden, de provincie Noord-Holland in haar binnenkort vast te stellen Inkoopbeleid ook aandacht heeft voor “Ethisch Inkopen”, waarin o.a. gesproken wordt over het “vragen aan leveranciers om inzicht te geven in de manier waarop risico’s op gebied van mensenrechten in de productieketen worden beheerst”, dwangarbeid in alle productieketens voorkomen moet worden;

Van mening dat: we niet mogen wegkijken van de onderdrukking, dwangarbeid en genocide op de Oeigoerse moslimminderheid; spreekt uit: het volstrekt onacceptabel te vinden als ten behoeve van de opwek van duurzame energie in Noord-Holland op enigerlei sprake is van dwangarbeid.

Dragen Gedeputeerde Staten op: in overleg met andere provincies en het Rijk te onderzoeken op welke manier eisen gesteld kunnen worden aan de partijen die duurzame-energieprojecten in Noord-Holland realiseren om dwangarbeid in productieketens te voorkomen, bijvoorbeeld door de manieren die genoemd worden in het Inkoopbeleid, voor duurzame-energieprojecten waarbij de provincie opdrachtgever is maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen.’

Voor de zomer
De Provinciale Staten vragen het dagelijks bestuur om hen voor de zomer te informeren over de voortgang.

Gedeputeerde Staten hebben in beginsel het recht om een motie naast zich neer te leggen, maar gezien de grote meerderheid waarmee de motie door Provinciale Staten is aangenomen – 11 van de 14 fracties stemden voor – zal het dagelijks bestuur van de provincie vermoedelijk opvolging geven aan de motie. Dat blijkt ook uit de woorden van gedeputeerde Edward Stigter: 'Het kan niet dat er een relatie wordt gelegd tussen dwangarbeid en opwekken van duurzame energie.' Stigter zegt toe dat hij dwangarbeid aan de orde zal stellen in het overleg met de andere provincies en het Rijk en stelt dat ethisch inkopen al is verankerd in het nieuwe inkoopbeleid waarbij ook gekeken wordt naar dwangarbeid.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten