Solar Magazine - Regionale Energiestrategie 1.0: Hart van Brabant weigert nieuwe zonneparken in buitengebied tot 2023
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Regionale Energiestrategie 1.0: Hart van Brabant weigert nieuwe zonneparken in buitengebied tot 2023
© Hart van Brabant

Regionale Energiestrategie 1.0: Hart van Brabant weigert nieuwe zonneparken in buitengebied tot 2023

Tot aan de vaststelling van de Regionale Energiestrategie (RES) 2.0 weigert de regio Hart van Brabant nieuwe initiatieven voor zonneparken in het buitengebied. Dat schrijft de energieregio in de RES 1.0.

Initiatieven in zogenaamde hubs, op bedrijventerreinen, langs de rijksinfrastructuur (geluidswal, berm en incourante zones), op verweesde gronden, op vuilstortlocaties, op vloeivelden, boven parkeerterreinen en in de landschapseenheid mogen wel nieuwe zonneparken gerealiseerd worden. Daar is het uitgangspunt  ‘ja-mits’ indien lokaal gewenst en passend binnen de lokale beleidskaders.

REKS 2.0 in 2023
Alle 30 energieregio’s dienen voor 1 juli 2021 hun huidige concept-RES om te zetten naar de RES 1.0. De regio Hart van Brabant is nu de vierde regio die zijn RES 1.0 klaar heeft. Daarbij is ervoor gekozen de klimaatadaptatie te koppelen aan de energietransitie, zodat men in Hart van Brabant spreekt over een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Daarbij heeft Hart van Brabant dus besloten bij het opstellen van het REKS-bod 2.0 pas te bepalen in hoeverre nieuwe zonnevelden in het buitengebied gewenst zijn. Het REKS-bod 2.0 zal in 2023 worden vastgesteld. Lopende initiatieven voor zonneparken in het buitengebied kunnen overigens wel doorgang vinden. Het gaat om 26 hectare in Hilvarenbeek, 20 hectare in Goirle, 29 hectare in Heusden, 15 hectare in Waalwijk en 25 hectare in Dongen.

Al gerealiseerd

Terawattuur

Miljoen kilowattuur

Wind

0,059

59

Zon op daken

0,075

75

Totaal gerealiseerd

0,134

134

Kansrijke initiatieven wind op land

0,060

60

Kansrijke initiatieven zon op land

0,081

81,2

Totaal initiatieven

0,141

140

Zon op bedrijfsdak en postcoderoos

0,275

275

Totale opwek in beeld

0,550

549

Nog op te wekken

0,451

451

270 hectare extra zonnedaken

Net als in de concept-versie stelt de regio zich ook in de 1.0-versie ten doel om in 2030 270 hectare extra zonnedaken te realiseren in de vorm van bedrijfsdaken bedekt met zonnepanelen. Dit staat gelijk aan ongeveer 25 procent van het totale dakoppervlak.

Er zijn volgens de regio verschillende redenen om zoveel mogelijk in te zetten op zon-op-dak en windenergie en niet op zonnevelden. Zo heeft de provincie in een brief aan alle gemeenten aangegeven vooral in te willen zetten op zon-op-dak en niet op zonnevelden in de buitenruimte. Ten slotte stelt de regio de beperkingen te kennen van het stroomnet: zonnevelden zouden netwerkcapaciteit innemen en kunnen daarmee onder andere zon-op-dak-initiatieven belemmeren.

Wegingskader zonnevelden
Dat neemt volgens de energieregio niet weg dat zonnevelden wel belangrijk zijn om extra elektriciteit op te wekken, omdat ook andere sectoren als mobiliteit en de warmtetransitie extra duurzame elektriciteit vragen. De regionale strategie voor zonnevelden probeert inzichtelijk te maken waar zonnevelden wel en waar niet zouden kunnen.

Hiertoe is een wegingskader zonnevelden opgesteld met de volgende 4 uitgangspunten:

  • Altijd mogelijk: zon-op-dak en langs rijksinfrastructuur (langs geluidswal, berm van de rijksweg en incourante zones, gelieerd aan de weg) en in de Hubs met wind- en zonne-energie of alleen zonne-energie
  • Ja mits: grondgebonden zonnepanelen in hoogdynamische gebieden mits goed ingepast en bijdragend aan klimaatdoelstellingen, biodiversiteit en gebiedsopgaven.
  • Néé, tenzij: grondgebonden zonnepanelen in laagdynamische gebieden in het buitengebied mogen niet, tenzij goed ingepast en deze substantieel bijdragen aan klimaatdoelstellingen, biodiversiteit en gebiedsopgaven.
  • Nooit: géén grondgebonden zonnepanelen in het Natuurnetwerk Brabant, verbrede beekdalen, noodzakelijk voor klimaatdoelstellingen en biodiversiteit, en cultuurhistorische ensembles.

Bekijk hier alle reeds opgeleverde Regionale Energiestrategieën 1.0 in het speciale dossier van Solar Magazine.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Solarwatt zoekt:

International Marketing & Communication Manager

Fulltime (40 uur) - Tiel, 4004 JP, 25
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!