Solar Magazine - LTO Noord Regio Oost: zonnepanelen op landbouwgrond onverteerbaar
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
LTO Noord Regio Oost: zonnepanelen op landbouwgrond onverteerbaar
© Ahavelaar | Dreamstime.com

LTO Noord Regio Oost: zonnepanelen op landbouwgrond onverteerbaar

LTO Noord Regio Oost heeft de 8 verschillende regio’s die in Overijssel en Gelderland een Regionale Energiestrategie (RES) hebben opgesteld een brief gestuurd waarin ze zich tegen zonneparken op landbouwgrond keert.

De organisatie vindt dat de landbouw in de RES’en onvoldoende gehoord wordt. In meerdere concept-RES’en en RES’en 1.0 worden zonnevelden op landbouwgrond als optie genoemd. Dat is voor de landbouworganisatie onverteerbaar.

Ernstig aantasten
De afdeling Regio Oost van LTO Noord gaat ook brieven sturen naar gemeenteraden, Provinciale Staten en politieke fracties. In de brief wordt uitgelegd waarom LTO Noord tegen zonnevelden op landbouwgrond is, maar ook welke misverstanden zouden bestaan over zonnevelden. Zo is het volgens LTO Noord een misverstand dat landbouwgrond nodig is om de RES-ambitie tot 2030 in te vullen.

Zonnevelden op landbouwgrond zijn bij de huidige technische invulling volgens LTO Noord niet te combineren met landbouw. ‘Bovendien tasten zonnevelden de landschappelijke waarden ernstig aan’, aldus LTO Noord.

Bodemleven
Ook heeft de organisatie grote twijfels bij het tijdelijke karakter van de velden: ‘Het decennialang ontnemen van licht heeft gevolgen voor het bodemleven. Als de grond al hersteld kan worden, is het de vraag of de eigenaren over 25 jaar de niet-agrarische bestemming met succes weten te continueren met technieken die dan in zwang zijn. Daarmee zijn deze gronden dus voorgoed ontdaan van hun agrarische functie.’

LTO Noord-bestuurder Klaas de Lange over het standpunt: ‘LTO Noord Regio Oost is voorstander van duurzame energie. We zien dit als een brede maatschappelijke opgave waar we als land- en tuinbouw natuurlijk aan kunnen bijdragen. Maar de claim op landbouwgrond staat haaks op de noodzaak van kringlooplandbouw en extensivering. Naast alternatieve energiebronnen zijn er ook alternatieve zonne-energiebronnen. In de zonneladder stellen we voor om eerst naar zonnepanelen op daken of op incourante stukken grond te kijken. Er is een enorme potentie van zon op grote daken (industrie en boerderijen); zon op erf en zon op no-regretlocaties. Door daar belemmeringen aan te pakken en doelgericht te stimuleren, is er dus een goed alternatief voorhanden. Als de potentie van daken en erven benut wordt, zijn zonnevelden bovendien niet nódig om de doelstellingen tot 2030 te halen.’

Landbouwgrond uitsluiten
LTO Noord Regio Oost vraagt de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeenteraden, waterschappen en colleges in die provincies met klem om een doelgericht beleid en het volgen van de zonneladder en ‘dus het uitsluiten van  zonnevelden op waardevolle landbouwgronden’.

Samen met de overheden stelt LTO Noord zich maximaal in te willen spannen om de uitrol van zon op dak, erf en restgronden, in combinatie met opwek uit wind te benutten.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Verkoopadviseur

32-40 uur - Midden-Nederland
SolarMinds zoekt:

Service monteur

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!