Solar Magazine - LTO Grondvisie 2021: verbied zonneparken op vruchtbare landbouwgrond
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
LTO Grondvisie 2021: verbied zonneparken op vruchtbare landbouwgrond

LTO Grondvisie 2021: verbied zonneparken op vruchtbare landbouwgrond

Zonneparken op vruchtbare landbouwgrond moeten verboden worden, want ze zijn een onnodige aanslag op het land- en tuinbouwareaal. Dat schrijft de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) in de Grondvisie 2021.

LTO Nederland constateert in haar Grondvisie 2021 dat de land- en tuinbouw meer grond nodig heeft om meer maatschappelijke diensten te kunnen leveren. LTO pleit daarom voor de aanwinning van nieuw land, slimmer gebruik van de ruimte die er is, en betere bescherming van het landbouwareaal.

Uitgangspositie
Boeren en tuinders moeten de ruimte krijgen om markt, klimaat en biodiversiteit te bedienen. ‘Met onze boeren en tuinders heeft Nederland een fantastische uitgangspositie om naast voedsel- en groenproductie ook kringlopen te sluiten, biodiversiteit te stimuleren en CO2 vast te leggen’, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. ‘Daar heeft de agrarische sector meer ruimte voor nodig, in plaats van minder. Met onze Grondvisie 2021 doen we concrete voorstellen om het groene landschap en de bijdrage die onze ondernemers daaraan leveren, nu en in de toekomst, te beschermen.’

Veel boeren en tuinders leveren volgens LTO naast gezonde en groene producten ook maatschappelijke diensten. Bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer door ruim 10.000 ondernemers, maar ook waterberging, energiewinning, carbon farming, en zorg en recreatie. Door zulke diensten te vergoeden, wordt het voor gemotiveerde ondernemers interessant om hun grond vrijwillig meervoudig te gebruiken. Verder is er een grote behoefte aan een structuurimpuls. Een gebiedsgewijze opknapbeurt die zonder grootschalig ‘omploegen’ maar mét moderne technologie kleine en grotere verbeteringen brengt in verkaveling, waterhuishouding en (kennis)infrastructuur. Hiervoor moet in de komende formatie wat LTO betreft enkele miljarden euro worden gereserveerd.

Salamisnijder stoppen
De salamisnijder van het boerenland moet gestopt. Kleine beetjes tellen op tot jaarlijks zo’n 16.000 voetbalvelden, oftewel een verlies van een half miljoen hectare vruchtbare landbouwgrond in de afgelopen 70 jaar. Voor andere – belangrijke – maatschappelijke opgaven moet dus beter naar alternatieven worden gekeken.

LTO Nederland pleit er daarom voor om omzetting van huidige landbouwgrond naar ander gebruik te beperken, aanwinning van nieuw land na te streven en vrijwillig meervoudig grondgebruik te bevorderen. Aanleg van nieuwe zonneparken op vruchtbare landbouwgrond moet worden verboden, vindt LTO Nederland, en dat geldt ook voor het ongestructureerd bouwen van distributiecentra, datacentra en andere ‘dozen’ in het open landschap. Bij het bouwen van nieuwe woningen moet ’inbreiding’ de norm worden: bouwen binnen de bestaande stedelijke ruimte.

Aanslag
‘Zonneparken op vruchtbare landbouwgrond zijn een onnodige aanslag op het beschikbare land- en tuinbouwareaal’, schrijft LTO in de Grondvisie 2021. ‘Ook jagen ze de grond- en pachtprijzen omhoog. Aanleg van nieuwe energieparken op agrarische grond moet daarom niet langer worden toegestaan, zeker zolang er nog ruimte beschikbaar is op daken van grotere gebouwen en op bedrijventerreinen. Agrarische schuren en stallen bieden nog wel goede mogelijkheden om met zonnepanelen bij te dragen aan de nationale klimaatdoelstellingen. Flankerend beleid om daken geschikt te maken en te verzekeren, zal deze ontwikkeling stimuleren.’

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Mei 2022

Realtime interface op komst: ‘Noodrem leidt tot enorme hoeveelheid extra aansluitcapaciteit  wind- en zonne-energie’ Professor Wim Sinke zwaait af: ‘We still ain’t seen nothing yet’ Zonnemarkt: ‘Einde...
Vacatures
Janszon BV zoekt:

Junior Projectleider Zonne-energie

32-40 uur - Amsterdam
Winst uit je woning zoekt:

Commercieel Adviseur Binnendienst

Fulltime (40 uur) - Haarlem, 2011 MA
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!