Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gedragscode woningcorporaties biedt weinig soelaas: Wet natuurbescherming remt plaatsing zonnepanelen af
© KiesZon

Gedragscode woningcorporaties biedt weinig soelaas: Wet natuurbescherming remt plaatsing zonnepanelen af

Dwergvleermuizen, huismussen, gierzwaluwen en andere broedvogels. Het zijn de beschermde diersoorten die steeds vaker een luis in de pels vormen voor woningcorporaties die zonnepanelen willen plaatsen.

Zijn de dieren aan het broeden, dan verbiedt de Wet natuurbescherming het plaatsen van zonnepanelen of de realisatie van andere verduurzamingsmaatregelen. Met de voorlopige goedkeuring van een speciale gedragscode van woningcorporatiekoepel Aedes moet er meer duidelijkheid komen. ‘Maatwerk is de sleutel tot succes om jaarrond toch zoveel mogelijk zonnepanelen te kunnen plaatsen’, aldus Jos Wortelboer van KiesZon​.

In ontwerp goedgekeurd
De Wet natuurbescherming – sinds 1 januari 2017 van kracht – regelt de bescherming van natuurgebieden, diersoorten en bos. In het kader van de wet is het onder meer verboden om nesten of verblijfplaatsen van beschermde soorten te beschadigen, te vernielen of weg te nemen. Hamvraag is of beschermde soorten aanwezig zijn of verwacht worden en zo ja, of de werkzaamheden kunnen leiden tot het overtreden van verboden.

Voor werkzaamheden die vaak voorkomen of voorspelbaar zijn, kan een gedragscode opgesteld worden. Woningcorporatiekoepel Aedes heeft de afgelopen 2 jaar gewerkt aan zo’n gedragscode die het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen moet vereenvoudigen. Juridisch gezien stelt die gedragscode woningcorporaties niet vrij van het doen van een zogenaamde ontheffingsaanvraag, maar bevat het een vrijstelling om onder voorwaarden bepaalde verbodsbepalingen te overtreden.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft onlangs de gedragscode van Aedes ‘in ontwerp goedgekeurd’. Dit betekent dat de gedragscode ‘Soortenbescherming voor Woningcorporaties | Onderhouden en renoveren in het kader van het verduurzamen van woningen’ tot en met 9 maart ter inzage ligt en vervolgens na eventuele laatste correcties officieel goedgekeurd zal worden. Het plaatsen van zonnepanelen, maar ook zonnecollectoren, valt onder de gedragscode. Net als onderhoud aan gevels, daken, goten en schilderwerk aan de buitenzijde.

Geen negatieve impact
Dat de gedragscode nu in ontwerp is goedgekeurd, betekent dat het ministerie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van mening zijn dat in de gedragscode een uitvoeringswijze van werkzaamheden is beschreven die geen negatieve impact heeft op de instandhouding van beschermde diersoorten.

De goedkeuring van de gedragscode geldt tot 1 juni 2023. Na deze datum wordt de goedgekeurde gedragscode indien nodig aangepast aan de nieuwe Omgevingswet. Vervolgens wordt de goedkeuring van de gedragscode met 5 jaar verlengd.

Onhandige situaties
‘De impact van de Wet natuurbescherming hangt voor de woningcorporaties en zonne-energiesector van tal van factoren af. Van het type bezit, de ervaringen van de woningcorporatie met de wet en de opstelling van het bevoegd gezag’, opent Maarten Corpeleijn het gesprek. Hij adviseert met zijn bedrijf Zonnig Huren veel woningcorporaties over de plaatsing van zonnepanelen. ‘Mijns inziens verandert er niet veel met de komst van deze nieuwe gedragscode. Per saldo leidt het, vanuit zonne-energie bezien, bij veel woningcorporaties tot onhandige situaties. Waarbij de voornaamste is dat veel werk moet worden uitgevoerd buiten het broedseizoen. Het effect hiervan is dat het werk lastig te plannen is voor installateurs, en mensen de daken op moeten in de winter met alle gevolgen van dien.’

Lees hier het volledige artikel ‘Wet natuurbescherming remt energietransitie af’ in de maart 2021-editie van Solar Magazine.

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
Janszon BV zoekt:

Junior Project Engineer

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Zonnepanelen op het Dak BV zoekt:

Zelfstandig Service Engineer Zonnepanelen installaties m/v

32-40 uur - Barneveld
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!